Giới thiệu về ghi nhật ký trong Skype for Business

Giới thiệu về ghi nhật ký trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một Nhật ký lỗi là bản ghi đang diễn ra trong các thao tác nội bộ của máy tính. Thông thường, cấp độ ghi nhật ký được thiết lập nhóm hỗ trợ khi đã cài đặt phần mềm của bạn. Hầu hết thời gian, các tùy chọn này không cần thay đổi. Nhưng đôi khi bạn có thể được yêu cầu để gửi một Nhật ký lỗi để giúp khắc phục sự cố các vấn đề trong Skype for Business hoặc Windows. Sau đó bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thay đổi các thiết đặt và thu thập thông tin về lỗi.

Chọn mức ghi nhật ký dành cho Skype for Business

Quan trọng: Trước khi bạn thay đổi thiết đặt ghi nhật ký Skype for Business hoặc bật ghi nhật ký sự kiện Windows, hãy xem lại Skype for Business tuyên bố về quyền riêng tư.

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm tùy chọn > chung.

 2. Trên tab chung , dưới giúp nhóm hỗ trợ giúp bạn, hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh ghi nhật ký trong Skype for Business, và chọn mức ghi nhật ký mà bạn muốn:

  • Tắt: Ghi lại thông tin không có.

  • Light: (mặc định) Ghi lại thông tin tóm tắt và thu thập thông tin về các lỗi cụ thể.

  • Đầy đủ: Tạo tệp nhật ký chứa thông tin chi tiết.

Định vị và thu thập thông tin từ tệp nhật ký của Skype for Business

 1. Trong File Explorer, dẫn hướng đến thư mục theo dõi trong thư mục hồ sơ người dùng của bạn — ví dụ, C:\Users\ < bí danh của bạn > \AppData\Local\Microsoft\Office\ < 16.0 hoặc 15.0 > \ < Skype for Business hoặc Lync > \Tracing. (Nếu bạn chỉ cần bật ghi nhật ký Skype for Business , bạn sẽ cần phải đăng xuất khỏi Skype for Business và sau đó đăng nhập trở lại cho các tệp nhật ký được tạo ra.)

 2. Nén (hoặc zip) thư mục Theo dõi.

 3. Nếu được hướng dẫn, hãy gửi thư mục nén cho nhóm hỗ trợ của bạn.

Bật hoặc tắt ghi nhật ký sự kiện Windows

Trên tab chung , dưới giúp nhóm hỗ trợ giúp bạn, chọn (để bật ghi nhật ký) hoặc xóa (để tắt tính năng ghi nhật ký) hộp kiểm bên cạnh cũng thu thập thông tin khắc phục sự cố bằng cách sử dụng ghi nhật ký sự kiện Windows.

Xem và thu thập thông tin từ Nhật ký sự kiện Windows

 1. Trong Windows 10, bấm vào logo Windows, hãy nhập Trình xem sự kiện, sau đó chọn Trình xem sự kiện.

 2. Trong cửa sổ Trình xem sự kiện , trong ngăn bên trái, bấm đúp vào Nhật ký Windowsvà sau đó bấm ứng dụng.

 3. Bấm đúp vào danh sách lỗi của Skype for Business mà bạn đang cố theo dõi (thường là lỗi xảy ra gần đây nhất của Skype for Business) để hiển thị chi tiết lỗi.

 4. Nếu làm vậy nhóm hỗ trợ, trong ngăn hành động , bấm sao chép > Sao chép chi tiết dưới dạng văn bản. Dán thông tin lỗi vào email hoặc tệp tin nhắn văn bản để gửi đến nhóm hỗ trợ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×