Giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ

Giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, bạn sẽ được cung cấp hai kiểu tính năng nhằm giúp bạn hỗ trợ những người dùng nói nhiều ngôn ngữ.

Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ (MUI).    Dùng tính năng MUI để tạo các trang bằng các ngôn ngữ khác nhau ngoài ngôn ngữ mặc định cho bản cài đặt SharePoint của bạn. Để thiết lập tính năng này, hãy xem Tạo nhiều ngôn ngữ sẵn dùng cho giao diện người dùng của trang. Hoặc để cho phép người dùng cá nhân thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho các giao diện người dùng cá nhân trên trang của họ, hãy xem Thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực.

Biến thể (Dòng công việc biên dịch nâng cao và các dịch vụ biên dịch bằng máy).    Dùng tính năng biến thể để tạo ra một trang web phát hành nguồn rồi sau đó tạo ra các bản sao nội dung của trang, mà những bản sao này có thể được dịch thành các ngôn ngữ khác nhau. (Tính năng biến thể chỉ hoạt động với các trang phát hành).

Quan trọng: 

 • Bắt đầu tháng 9 2018 dịch vụ dịch máy đang được không chấp nhận trong SharePoint Online. Dịch vụ dịch máy vẫn có thể sử dụng nhưng mã hóa đối với chúng trong Visual Studio kết quả trong cảnh báo. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nhãn biến thể đã tạo trước đó hoặc có thể lên lịch hoạt động dịch thuật hoặc dòng công việc dựa trên nhãn biến thể đã tạo trước đó. Nếu bạn tạo nhãn biến thể mới dịch không sẽ có sẵn cho các nhãn. Các bước bị ảnh hưởng bởi các thay đổi này có được ghi nhận bên dưới.

 • Thay vì sử dụng theo yêu cầu, theo cách thủ công dịch vụ, chúng tôi khuyên nên sử dụng Bing dịch API. Dịch máy chủ API sẽ được đánh dấu như không chấp nhận nhưng sẽ không sẵn dùng qua SharePoint CSOM bây giờ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API trong bài viết trên dịch vụ dịch máy trong SharePointnày.

Quan trọng: Cả hai tính năng này đều không phải là công cụ biên dịch. Tính năng MUI sẽ thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho giao diện người dùng, tính năng biến thể sẽ hỗ trợ việc tạo ra nhiều phiên bản của nội dung nguồn mà sau đó có thể được dịch tự động bằng cách dùng các dịch vụ biên dịch bằng máy hoặc được các chuyên gia bản địa hóa dịch theo cách thủ công. MUI hỗ trợ hạn chế cho các yếu tố giao diện người dùng (UI) tùy chỉnh.

Biết sự khác nhau giữa giao diện người dùng và nội dung của trang

Các trang web thường có hai phần: Giao diện người dùng, là cách mà bạn tương tác với chính trang đó, và nội dung, là thông tin bạn lưu giữ trên trang đó.

Tính năng MUI hoạt động với giao diện người dùng của trang và tính năng biến thể hoạt động với nội dung của trang.

Giao diện Người dùng

Giao diện người dùng của trang web của bạn đề cập đến các thành phần trên màn hình bạn dùng để tương tác với SharePoint, chẳng hạn như các menu, mục dẫn hướng và thùng rác.

Với tính năng MUI, bạn có thể hiển thị các thành phần giao diện người dùng sau đây bằng các ngôn ngữ khác nhau:

 • Phần Web

 • Tiêu đề và mô tả trang web

 • Các menu và hành động mặc định của SharePoint

 • Các cột mặc định

 • Các cột tùy chỉnh (danh sách hoặc trang web)

 • Các nối kết thanh dẫn hướng

 • Các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý

Lưu ý:  Tính năng MUI chỉ làm thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho các yếu tố UI mặc định. Các yếu tố UI tùy chỉnh mà bạn đã thêm vào sẽ không được biên dịch.

Nội dung

Tính năng biến thể hoạt động với nội dung của trang - thông tin mà bạn lưu trữ trên trang, chứ không phải là giao diện người dùng của trang. Nếu các gói ngôn ngữ được cài đặt và MUI đã được thiết lập thì UI sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ được chọn.

Yếu tố nội dung cơ bản sẽ hoạt động với tính năng biến thể chính là trang. Khi bạn phát hành trang nguồn, tất cả trang phát hành từ thư viện Trang sẽ được tự động sao chép đến đích và được xếp hàng để chờ biên dịch và phát hành. Thư viện tài liệu, danh sách thông báo và thư viện hình ảnh cũng được sao chép như một phần của quy trình biến thể. Các biến thể danh sách cũng tương tự như các biến thể trang, chỉ có một ngoại lệ là: bạn không thể xác định các mục cá nhân để biên dịch. Danh sách đầy đủ sẽ được sao chép đến đích và được tập hợp để biên dịch khi dùng người biên dịch hay được gửi đến Microsoft cho máy biên dịch. Để biết thêm thông tin về tính năng biến thể, hãy xem Tạo trang web đa ngôn ngữ.

Lưu ý: Thư viện tài liệu có thể chứa các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu bạn phải tạo các trang web hay tuyển tập trang bằng nhiều ngôn ngữ.

Khi nào cần sử dụng MUI, biến thể hoặc cả hai tính năng

Hãy quyết định xem bạn sẽ dùng các tính năng đa ngôn ngữ nào trước khi bắt đầu tạo tuyển tập trang, vì các lý do sau:

 • Nếu bạn định dùng tính năng MUI, bạn sẽ cần phải yêu cầu người quản trị cụm máy chủ cài đặt các gói ngôn ngữ cần thiết cho mọi ngôn ngữ mà bạn muốn cung cấp. Sau khi người quản trị cụm máy chủ triển khai các gói ngôn ngữ, người sở hữu tuyển tập trang có thể tạo các trang và cấu hình MUI để hiển thị giao diện người dùng trang bằng các ngôn ngữ khác nhau. Các cá nhân có thể chọn xem trang của họ bằng ngôn ngữ mong muốn.

 • Sau khi bạn đã tạo trang, bạn không thể thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng mặc định của trang, vì thế điều quan trọng là cần bắt đầu bằng ngôn ngữ thích hợp.

 • Nếu bạn định dùng tính năng biến thể thì cần cân nhắc cụ thể về cách thức bạn cấu hình trang cho việc cập nhật, thông báo và các vấn đề khác mà bạn cần thiết lập trước khi tạo trang.

Chỉ dùng MUI

Dùng MUI nếu trang của bạn sẽ có những người dùng không thể làm việc bằng ngôn ngữ mặc định mà bạn dự định dùng cho trang đó. Chỉ dùng MUI khi bạn muốn cho phép người dùng chuyển đổi dạng xem cá nhân của họ ở một trang hay các trang web sau khi nó đã được tạo bằng ngôn ngữ mặc định.

Chỉ dùng Biến thể

Biến thể được thiết kế để được dùng khi nội dung của bạn phải sẵn dùng cho những người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau (hoặc những người có thể cần những thông tin cụ thể mà thông tin đó dựa trên sự khác nhau về khu vực)—tức là, các trang web cung cấp nội dung được điều chỉnh để phù hợp với các nền văn hóa khác nhau, thị trường khác nhau và các khu vực địa lý khác nhau.

Nếu bạn đang làm việc trong một môi trường nơi không có gói ngôn ngữ nào được cài đặt thì bạn không thể dùng tính năng MUI, nhưng tính năng biến thể vẫn cho phép bạn thiết lập một hệ thống phân bổ nội dung cho nhiều ngôn ngữ.

Dùng cả hai tính năng cùng nhau

Khi bạn phát hành nội dung cần được biên dịch thành các ngôn ngữ khác và bạn có những người sở hữu trang mà những người đó có thể cần phải thực hiện thay đổi đối với trang đó (nhưng họ không nói thứ ngôn ngữ vốn được dùng để tạo trang đó) thì bạn có thể dùng cả hai tính năng cùng nhau để làm cho cả nội dung và UI của các trang sẵn dùng bằng nhiều ngôn ngữ.

Ví dụ, bằng cách dùng tính năng biến thể, bạn có thể đã tạo trang nguồn bằng tiếng Anh có trang đích là tiếng Trung. Tính năng biến thể thiết lập trang tiếng Trung dựa trên các thiết đặt ngôn ngữ và bản địa. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng một người sở hữu trang tại Hoa kỳ không nói tiếng Trung cần thực hiện một số thay đổi trên trang tiếng Trung để bảo trì. Bằng cách dùng tính năng MUI, người nói tiếng Anh có thể chuyển đổi UI của trang tiếng Trung sang tiếng Anh và tương tác dễ dàng hơn với trang đó.

Khi bạn lập kế hoạch cho các trang đa ngôn ngữ, bạn cũng nên xem xét việc cần có các bản địa nào để hỗ trợ cho các trang của bạn. Bản địa là một thiết đặt về khu vực giúp xác định cách thức hiển thị các con số, ngày tháng và thời gian trên một trang. Thiết đặt bản địa không làm thay đổi ngôn ngữ mà trang đó được hiển thị. Ví dụ, việc lựa chọn bản địa Thái Lan sẽ thay đổi thứ tự sắp xếp mặc định của các mục danh sách và sẽ dùng lịch đạo Phật thay cho lịch mặc định. Bản địa là thiết đặt được cấu hình độc lập với ngôn ngữ được xác định khi tạo trang, nhưng không giống với ngôn ngữ, bản địa có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.

Xem Thêm

Chọn những ngôn ngữ bạn muốn thiết lập là sẵn dùng cho giao diện người dùng của một trang web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×