Giới thiệu về cấu hình Phần Web Kết quả Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web Kết quả Tìm kiếm hiển thị kết quả của truy vấn tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, trang kết quả tìm kiếm đặt tại http://<TênMáychủ>/kếtquả.aspx. Phải có Phần Web Kết quả Tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm để cho tất cả các Phần Web tìm kiếm khác trên trang đó có thể hoạt động.

Bạn có thể sửa các thuộc tính của Phần Web Kết quả Tìm kiếm trong ngăn công cụ Phần Web Kết quả Tìm kiếm. Các thuộc tính này ảnh hưởng đến truy vấn tìm kiếm, hành vi và hình thức của kết quả trên trang kết quả tìm kiếm.

Để thêm Phần Web Kết quả Tìm kiếm

  1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

  2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

  3. Bấm Thêm Phần Web.

  4. Trong nhóm Thể loại dưới ruy-băng, hãy bấm Tìm kiếm.

  5. Trong nhóm Phần dưới ruy-băng, hãy bấm Kết quả Tìm kiếm.

  6. Bấm Thêm.

Để cấu hình các thuộc tính của Phần Web Kết quả Tìm kiếm

  1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

  2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

  3. Trong Phần Web Kết quả Tìm kiếm, hãy di chuyển con trỏ tới bên phải tiêu đề của Phần Web, bấm vào mũi tên, rồi bấm Sửa Phần Web trên menu. Ngăn công cụ Phần Web Kết quả Tìm kiếm mở ra dưới ruy-băng ở góc trên cùng bên phải trang.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×