Giới thiệu về Microsoft Power Query cho Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Ghi chú: Trình soạn thảo truy vấn là một phần của Power Query. Đối với một video ngắn về cách hiển thị Trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Power Query tăng cường khả năng nghiệp vụ tự phục vụ thông minh (BI) cho Excel với một trải nghiệm trực quan và nhất quán cho khám phá, kết hợp và tinh chỉnh dữ liệu qua hàng loạt nguồn bao gồm quan hệ, có cấu trúc và bán cấu trúc, OData, Web, Hadoop, và nhiều hơn nữa.

Bắt đầu

Muốn nhìn thấy Power Query tại nơi làm việc? Power BI - hướng dẫn bắt đầu có một phần cho thấy đang được dùng để tạo một sổ làm việc kết nối với dữ liệu ngoài, biến đổi dữ liệu, và tạo mô hình dữ liệu Power Query. Bạn có thể đọc toàn bộ hướng dẫn, hoặc chuyển đến phần Power Query .

Với Power Query, bạn có thể chia sẻ và quản lý truy vấn cũng như tìm kiếm dữ liệu trong tổ chức của bạn. Người dùng trong doanh nghiệp có thể tìm và dùng các truy vấn được chia sẻ (nếu nó được chia sẻ với họ) để sử dụng các dưới dữ liệu trong các truy vấn để phân tích dữ liệu của họ và báo cáo. Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ truy vấn, hãy xem Chia sẻ truy vấn.

Với Power Query, bạn có thể

 • Tìm và kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng khác nhau.

 • Kết hợp và định hình nguồn dữ liệu sao cho phù hợp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn hoặc chuẩn bị nguồn dữ liệu để phân tích sâu hơn và dựng mô hình bằng các công cụ chẳng hạn nhưPower Pivot và PowerView.

 • Tạo dạng xem dữ liệu tùy chỉnh.

 • Dùng trình phân tích cú pháp JSON để tạo trực quan hóa dữ liệu qua Big Data và Azure HDInsight.

 • Thực hiện thao tác dọn sạch dữ liệu.

 • Nhập dữ liệu từ nhiều tệp nhật ký khác nhau.

 • Tạo truy vấn từ số lượt bấm "thích" trên Facebook của bạn vốn kết xuất biểu đồ Excel.

 • Kéo dữ liệu vào Power Pivot từ nguồn dữ liệu mới, chẳng hạn như XML, Facebook và Thư mục Tệp dưới dạng các kết nối có thể làm mới.

 • Với Power Query 2.10 trở lên, bạn có thể chia sẻ và quản lý truy vấn cũng như tìm kiếm dữ liệu trong tổ chức của mình.

Nguồn Dữ liệu Power Query

 • Trang web

 • Tệp Excel hoặc CSV

 • Tệp XML

 • Tệp văn bản

 • Thư mục

 • Cơ sở dữ liệu SQL Server

 • Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL

 • Cơ sở dữ liệu Access

 • Cơ sở dữ liệu Oracle

 • Cơ sở dữ liệu IBM DB2

 • Cơ sở dữ liệu MySQL

 • Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

 • Cơ sở dữ liệu Sybase

 • Cơ sở dữ liệu Teradata

 • Danh sách SharePoint

 • Nguồn cấp OData

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Tệp Hadoop (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Kho lưu trữ Bảng Microsoft Azure

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

Chủ đề liên quan

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Định hình dữ liệu

Chia sẻ Truy vấn

Ghi chú: Trình soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới. Video sau đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×