Giới thiệu về định tuyến đến Phần Web Tìm kiếm Nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy chọn Định tuyến trong Thêm Khối Kết quả giúp bạn xác định xem khối kết quả này sẽ được định tuyến đến Phần Web Tìm kiếm Nội dung thay vì được thể hiện trong Phần Web Kết quả Tìm kiếm.

Bất kỳ nhãn định tuyến nào được xác định như là một phần của việc thêm một khối kết quả sẽ xuất hiện như là các tùy chọn trong phần Bảng Kết quả của Phần Web Tìm kiếm Nội dung.

Phần Web Tìm kiếm Nội dung chủ yếu được sử dụng trong các site định hướng tìm kiếm, chẳng hạn như các website công cộng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: tạo truy vấn quy tắc để quản lý nội dung web trong SharePoint Server 2013 (TechNet).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×