Giúp tổ chức của bạn sẵn sàng cho Office 365 Enterprise

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn cần làm gì để chuẩn bị sẵn sàng cho Office 365?

Hầu hết các khách hàng không cần phải làm gì để chuẩn bị cho Office 365. Có một ứng dụng trên web và mọi người có thể sử dụng nó ngay sau khi họ có tài khoản. Khách hàng khác có những vị trí khác, cách thực hành bảo mật, hoặc các yêu cầu tạo cần lập kế hoạch thêm.

Nếu bạn muốn được trợ giúp để thiết lập Office 365 thì FastTrack là cách dễ dàng nhất để triển khai Office 365. Bạn cũng có thể đăng nhập và sử dụng Trình tư vấn triển khai cho các dịch vụ Office 365.

Chọn một hoặc nhiều cách sau để bắt đầu:

Cài đặt và chạy kiểm tra tình trạng, sự sẵn sàng và tính kết nối.

Tự động kiểm tra tính kết nối mạng với các dịch vụ và ứng dụng Office 365 đã chọn.

Xác thực tính tương thích Office hiện tại cho người/máy tính chạy phần kiểm tra này.

Mẹo: Những công cụ này không lưu trữ dữ liệu hoặc thực hiện thay đổi nào.

Hầu hết khách hàng kết nối thư mục tại cơ sở của họ với Office 365. Hãy tạo lợi thế ban đầu cho việc chuẩn bị thư mục bằng cách cài đặt và chạy IdFix trên mạng của bạn.

Dùng kết nối AAD tư vấnAzure AD Premium thiết lập hướng dẫn để tùy chỉnh thiết lập hướng dẫn.

Việc tự động kiểm tra trên thư mục để xác thực tài khoản của mọi người sẽ làm cho việc đồng bộ hóa được thực hiện đúng cách.

Đề xuất những thay đổi đối với các đối tượng thư mục và mang đến chức năng tự động thực hiện thay đổi cho bạn.

Các chi tiết khác về việc dùng công cụ IdFix.

Đọc của chúng tôi hướng dẫn hiệu suất mạng và sử dụng công cụ của chúng tôi để đảm bảo bạn có cấu hình kết nối và hiệu năng cần thiết để cung cấp cho mọi người có trải nghiệm tốt nhất.

Đảm bảo bạn có thể kết nối với Office 365, nếu bạn lọc hoặc quét đi lưu lượng truy nhập, bạn sẽ muốn tìm hiểu về việc quản lý Office 365 điểm cuối có nghĩa là tổ chức của bạn.

Lập mô hình và kiểm tra khả năng của mạng hoặc di chuyển đến mạch Azure ExpressRoute cho Office 365 để biết thêm trải nghiệm có thể tiên đoán được.

Sử dụng của chúng tôi lên kế hoạch danh sách kiểm tra như một chỗ bắt đầu để dựng của riêng bạn lập kế hoạch triển khai.

Phần tổng quan chuyên sâu về những chỗ khả dĩ mà bạn cần lên kế hoạch kèm với các nối kết tham khảo hoặc thông tin hướng dẫn cách thực hiện để giúp bạn lập kế hoạch.

Sử dụng Exchange Server lớn mục Script để tìm các thư mục mà có thể quá lớn để di chuyển.

Sử dụng dịch vụ Web Exchange để mạo danh, truy nhập, hãy xem qua hộp thư của bạn xác định kích cỡ tệp, và bãi kết quả trong một tệp CSV. Đọc các hướng dẫn chi tiết về cách dùng script.

Tận dụng lợi thế của Microsoft triển khai chuyên gia những người có thể giúp bạn từ lập kế hoạch để giúp mọi người bắt đầu sử dụng dịch vụ mới và các ứng dụng.

Dùng trình hướng dẫn triển khai cho dịch vụ Office 365 để tùy chỉnh thiết lập hướng dẫn.

Trung tâm Triển khai hoạt động trực tiếp với các khách hàng và các tổ chức đối tác. Gọi cho họ ngay hôm nay.

Sử dụng mẫu và tài nguyên trong Trung tâm thành công Office 365 để chia sẻ của bạn triển khai và triển khai gói với những người trong tổ chức của bạn.

Liên lạc với tất cả mọi người trước, trong và sau khi chuyển tiếp vào Office 365 là điều vô cùng quan trọng.

Sử dụng các mẫu, hướng dẫn và bản phân phát để cải thiện việc liên lạc của bạn.

Đọc bài viết Nguyên tắc kết nối Office 365 mạng để hiểu các nguyên tắc để kết nối bảo mật quản lý lưu lượng truy nhập Office 365 và nhận hiệu suất tốt nhất có thể xảy ra.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hướng dẫn gần đây nhất cho một cách an toàn tối ưu hóa Office 365 kết nối mạng.

Bạn muốn thêm tài nguyên để giúp bạn tích hợp Office 365 với điện toán đám mây rộng hơn chiến lược? Dưới đây là Microsoft điện toán đám mây nó cấu trúc tài nguyên.

(Quay lại thiết lập Enterprise)

Bạn muốn trao đổi với bộ phận hỗ trợ?

Chúng tôi đang ở đây để trợ giúp. Hỗ trợ liên hệ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/deployenterprise365

Chủ đề Liên quan

Quản lý điểm cuối Office 365
Trình tư vấn triển khai cho các dịch vụ Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×