Giúp ngăn và sửa vấn đề về tệp cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nén và sửa

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cơ sở dữ liệu có thể phóng to nhanh chóng khi bạn sử dụng chúng, đôi khi ngăn cản hiệu suất. Họ có thể cũng đôi khi sẽ trở nên lỗi hoặc hỏng. Bạn có thể dùng lệnh nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu trong Microsoft Office Access để ngăn ngừa hoặc khắc phục các sự cố.

Bài viết này không giải thích cách sao lưu hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Tại sao bạn nén và sửa cơ sở dữ liệu

Trước khi bạn bắt đầu

Nén và sửa cơ sở dữ liệu

Tại sao bạn nén và sửa cơ sở dữ liệu

Tổng quan này giải thích cách dùng lệnh nén và sửa chữa có thể giúp ngăn chặn và sửa các vấn đề sau đây, đôi khi ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu: tệp nở lớn hơn với sử dụng và tệp trở thành lỗi.

Cơ sở dữ liệu phóng to với sử dụng

Khi bạn thêm và cập nhật dữ liệu và thay đổi thiết kế của nó, tệp cơ sở dữ liệu trở nên lớn hơn. Một số gia tăng này đến từ dữ liệu mới, nhưng một số xuất phát từ các nguồn khác:

 • Access tạo tạm thời, ẩn đối tượng để hoàn thành các tác vụ khác nhau. Đôi khi, các đối tượng tạm thời vẫn ở trong cơ sở dữ liệu của bạn sau khi Access không còn cần chúng.

 • Khi bạn xóa một đối tượng cơ sở dữ liệu, không gian đĩa đối tượng chiếm không tự động lấn — tệp cơ sở dữ liệu vẫn sử dụng dung lượng đĩa đó, ngay cả khi đối tượng bị xóa.

Khi tệp cơ sở dữ liệu của bạn sẽ điền với phần còn lại của đối tượng tạm thời và đã xóa, hiệu suất của nó có thể làm giảm. Đối tượng có thể mở chậm hơn, truy vấn có thể mất nhiều thời gian hơn thường để chạy và điển hình thao tác thường có vẻ như mất nhiều thời gian.

Ghi chú: Nén không nén dữ liệu của bạn — nó làm cho cơ sở dữ liệu tệp nhỏ hơn bằng cách loại bỏ khoảng trắng không sử dụng.

Cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi

Trong trường hợp cụ thể, một tệp cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi. Nếu một tệp cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng và nhiều người dùng làm việc trực tiếp với tệp đồng thời, tệp đó có rủi ro nhỏ của trở thành bị hỏng. Rủi ro bị hỏng sẽ hơi lớn nếu người dùng thường xuyên sửa dữ liệu trong trường ghi chú và rủi ro bị phát triển theo thời gian. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách dùng lệnh nén và sửa chữa .

Mức độ thường xuyên, kiểu này bị hỏng kết quả từ các vấn đề với Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun và không gây ra rủi ro bị đe mất dữ liệu. Tuy nhiên, kiểu này bị hỏng gây ra rủi ro hư hỏng thiết kế cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như mã VBA bị mất hoặc không thể sử dụng biểu mẫu.

Hiếm khi, việc hỏng tệp cơ sở dữ liệu làm mất dữ liệu. Thông thường, việc mất này cũng chỉ bao gồm hành động cuối cùng của một người dùng; có nghĩa là, đơn thay đổi dữ liệu. Khi người dùng bắt đầu để thay đổi dữ liệu và thay đổi bị gián đoạn — ví dụ, vì mạng dịch vụ mất — Access đánh dấu tệp cơ sở dữ liệu là lỗi. Tệp có thể được sửa chữa, nhưng một số dữ liệu có thể thiếu sau khi hoàn tất việc sửa chữa.

Mẹo: Tách cơ sở dữ liệu có thể giúp ngăn không cho cơ sở dữ liệu tệp bị hỏng và hạn chế mất dữ liệu bằng cách giữ dữ liệu trong một tệp riêng biệt mà người dùng không truy nhập trực tiếp.

Access sẽ nhắc bạn sửa chữa tệp cơ sở dữ liệu bị lỗi

Khi bạn tìm cách mở một tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bạn sẽ được nhắc để cho phép truy nhập tự động sửa chữa tệp. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể dùng lệnh nén và sửa chữa để sửa và mở một tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Nếu truy nhập hoàn toàn sửa chữa tệp bị hỏng, nó sẽ hiển thị một thông báo rằng việc sửa chữa đã thành công và bạn nên kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu để chắc chắn rằng mọi thứ là như nó nên.

Nếu Access chỉ là một phần thành công, nó sẽ liên tục theo dõi các đối tượng cơ sở dữ liệu mà nó có thể không sửa chữa sao cho bạn có thể xác định những gì bạn cần khôi phục từ bản sao lưu.

Ghi chú: Bạn có thể đặt một tùy chọn cơ sở dữ liệu mà sẽ khiến tính năng nén và sửa chữa để chạy tự động mỗi khi bạn đóng cơ sở dữ liệu cụ thể. Nếu bạn là người dùng duy nhất của cơ sở dữ liệu, bạn nên đặt tùy chọn này. Trong cơ sở dữ liệu đa người dùng, bạn có thể không muốn đặt tùy chọn này, vì nó có thể trong giây lát phá vỡ khả dụng của cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc việc thực hiện các hành động sau đây trước khi bạn bắt đầu một thao tác nén và sửa chữa:

 • Luôn tạo bản sao lưu    Trong quá trình sửa chữa, Access có thể rút ngắn một số dữ liệu từ bảng đã bị hư hỏng. Đôi khi có thể khôi phục dữ liệu này từ bản sao lưu. Ngoài việc chiến lược sao lưu thường xuyên của bạn, bạn nên tạo bản sao lưu trước khi bạn dùng lệnh nén và sửa chữa . Bạn có thể tạo bản sao lưu bằng cách sử dụng lệnh Lại lập cơ sở dữ liệu :

  • Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ đến Quản lý, rồi bên dưới Quản lý cơ sở dữ liệu này, hãy bấm Sao lưu Cơ sở dữ liệu.

 • Tự động nén và sửa    Trừ khi bạn đang chia sẻ tệp đơn cơ sở dữ liệu với người dùng khác trên mạng, bạn nên đặt cơ sở dữ liệu của bạn để tự động nén và sửa chữa.

 • Hãy lưu ý của hệ thống khôi phục lỗi bảng    Khi Access không thể sửa chữa tất cả các đối tượng trong một tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bất kỳ đối tượng nào không thể phục hồi được ghi chú trong một bảng có tên là MSysCompactErrors. Khi có lỗi, Access mở bảng MSysCompactErrors trong Dạng xem biểu dữ liệu.

  Nếu bạn có một cơ sở dữ liệu sao lưu mà bạn đã thực hiện trước khi cơ sở dữ liệu trở thành bị hỏng, bạn có thể sử dụng bảng MSysCompactErrors để xác định các đối tượng bạn muốn nhập từ sao lưu cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu sửa chữa.

 • Có được truy cập riêng đến cơ sở dữ liệu của bạn để dùng lệnh nén và sửa chữa    nếu bạn là người duy nhất có sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể bỏ qua phần còn lại của phần này và đi trực tiếp đến nén và sửa cơ sở dữ liệu.

  Thao tác nén và sửa chữa yêu cầu truy cập riêng đến tệp cơ sở dữ liệu, vì thao tác có thể phá vỡ người dùng khác. Bạn nên thông báo cho người dùng khác khi bạn lập kế hoạch để chạy một nén và sửa chữa thao tác, sao cho họ có thể tránh dùng cơ sở dữ liệu trong thời gian đó.

  Thông báo cho người dùng lâu họ phải tránh dùng cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy nén và sửa các thao tác thường xuyên, lưu bản ghi của thời gian. Sau đó, bạn có thể thực hiện ước tính chính xác hơn cung cấp cho người dùng các hướng dẫn về lâu họ nên tránh dùng cơ sở dữ liệu.

 • Lấy đủ quyền để thực hiện một thao tác nén và sửa chữa    nếu bạn đang dùng tệp cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ hơn và là một phần của một nhóm làm việc, bạn sẽ không thể nén và sửa cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Nếu bạn không có đủ quyền và bạn cần phải nén và sửa cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người quản trị nhóm làm việc của bạn để được trợ giúp.

Đầu Trang

Nén và sửa cơ sở dữ liệu

Tự động nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó sẽ đóng

Theo cách thủ công nén và sửa cơ sở dữ liệu

Tự động nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó sẽ đóng

Bạn có thể chọn tùy chọn nén khi đóng cơ sở dữ liệu nếu bạn muốn tự động nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó đóng lại.

Ghi chú: Đặt tùy chọn này ảnh hưởng đến chỉ cơ sở dữ liệu hiện đang mở. Bạn phải đặt tùy chọn này riêng biệt cho mỗi cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tự động nén và sửa chữa.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Access , bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại.

 3. Bên dưới Tùy chọn ứng dụng, hãy chọn hộp kiểm nén khi đóng .

Đầu Trang

Theo cách thủ công nén và sửa cơ sở dữ liệu

Để thêm hoặc thay vì dùng tùy chọn nén khi đóng cơ sở dữ liệu, bạn có thể theo cách thủ công chạy lệnh nén và sửa chữa . Bạn có thể chạy lệnh khi bạn có một cơ sở dữ liệu mở và bạn có thể chạy lệnh trên cơ sở dữ liệu được mở. Bạn cũng có thể tạo một lối tắt trên máy tính chạy lệnh nén và sửa chữa trên một tệp cơ sở dữ liệu cụ thể.

Nén và sửa một cơ sở dữ liệu mà bạn đã mở

Ghi chú: Nếu người dùng khác cũng hiện đang dùng tệp cơ sở dữ liệu, bạn không thể thực hiện một thao tác nén và sửa chữa.

 • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến quản lý, và sau đó, bên dưới quản lý cơ sở dữ liệu này, bấm nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

Nén và sửa một cơ sở dữ liệu được mở

Ghi chú: Nếu người dùng khác hiện đang dùng tệp cơ sở dữ liệu, bạn không thể thực hiện một thao tác nén và sửa chữa. Trong khi bạn thực hiện thao tác nén và sửa chữa, không ai có thể sử dụng tệp cơ sở dữ liệu.

 1. Khởi động Access, nhưng không mở cơ sở dữ liệu.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến quản lý, và sau đó, bên dưới quản lý cơ sở dữ liệu này, bấm nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại cơ sở dữ liệu để thu gọn từ , dẫn hướng đến và bấm đúp vào cơ sở dữ liệu mà bạn muốn nén và sửa chữa.

Tạo một lối tắt trên máy tính nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu cụ thể

Bạn có thể tạo một lối tắt trên màn hình máy tính mà bạn có thể dùng để nén và sửa cơ sở dữ liệu cụ thể.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xác nhận vị trí của tệp Msaccess.exe trên máy tính của bạn. Tệp Msaccess.exe thường nằm trong thư mục sau đây:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Nếu bạn không tìm thấy tệp Msaccess.exe tại vị trí đó, tìm kiếm tệp và ghi chú về đường dẫn đầy đủ.

Tạo lối tắt trên máy tính   

 1. Bấm chuột phải vào máy tính, trỏ đến mới, sau đó bấm lối tắt trên menu lối tắt.

 2. Trên trang đầu tiên của trình tạo lối tắt hướng dẫn, trong hộp loại vị trí của mục , hãy nhập dấu ngoặc kép ("), nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp Msaccess.exe (bao gồm tên tệp), sau đó nhập một dấu ngoặc kép. (Hoặc bấm duyệt để định vị và chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép sẽ được thêm tự động.)

  Ví dụ, nhập:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Sau dấu ngoặc đóng, nhập một khoảng trắng, sau đó nhập đường dẫn đầy đủ đến cơ sở dữ liệu mà bạn muốn nén và sửa chữa. Nếu đường dẫn bao gồm khoảng trắng, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép. Nhập dấu cách khác, sau đó nhập/thu gọn.

  Ví dụ, nhập: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Bấm Tiếp.

 5. Trong hộp Nhập tên cho lối tắt này, nhập tên cho lối tắt và sau đó bấm Hoàn tất.

  Trình hướng dẫn tạo lối tắt và đặt nó trên màn hình máy tính của bạn.

 6. Bất cứ khi nào bạn muốn nén và sửa cơ sở dữ liệu, bấm đúp vào lối tắt.

  Mẹo: Để thêm lối tắt trên máy tính tới menu bắt đầu , bấm chuột phải vào lối tắt, sau đó bấm ghim vào menu bắt đầu trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×