Giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel của bạn

Giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel của bạn

Chủ đề này cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước để giúp người khuyết tật dễ truy nhập vào bảng tính Excel của bạn.

Bảng tính Excel bao gồm báo cáo thu nhập và biểu đồ thanh

Người khiếm thị có thể hiểu dữ liệu của bạn dễ dàng hơn nếu bạn chú tâm đến trợ năng khi tạo sổ làm việc và biểu đồ trong Excel.

Windows: Phương pháp tốt nhất để giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel

Bảng sau đây bao gồm các phương pháp tốt nhất để tạo bảng tính Excel giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Cách tìm

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Nội dung trực quan bao gồm ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, hình, nhóm, biểu đồ, đối tượng nhúng, chữ viết tay và video.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng để tìm tất cả các phiên bản của văn bản thay thế bị thiếu trong bảng tính.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong hình ảnh và các hình ảnh trực quan khác.

Tránh sử dụng văn bản trong hình ảnh làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Nếu bạn phải sử dụng hình ảnh có chứa văn bản, hãy lặp lại văn bản đó trong tài liệu. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn về hình ảnh và đề cập đến sự tồn tại của văn bản, cũng như mục đích của văn bản.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào PivotCharts

Thêm văn bản thay thế vào bảng

Thêm văn bản siêu kết nối có ý nghĩa và Mách Nước.

Nhìn lướt qua bằng trực quan vào sổ làm việc để xác định xem liệu văn bản siêu kết nối có phù hợp dưới dạng thông tin độc lập hay không và liệu văn bản siêu kết nối đó có cung cấp cho người đọc thông tin chính xác về mục tiêu đích hay không.

Người sử dụng bộ đọc màn hình đôi khi nhìn lướt qua danh sách liên kết. Các liên kết cần truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác về đích. Ví dụ: thay vì liên kết tới văn bản Bấm vào đây, hãy đưa vào toàn bộ tiêu đề trang đích.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm Mách Nước xuất hiện khi con trỏ di chuột qua ô có chứa siêu kết nối.

Thêm văn bản siêu kết nối và Mách Nước

Đặt tên duy nhất cho tất cả các tab trang tính, đồng thời loại bỏ trang tính trống.

Để tìm hiểu xem liệu mọi trang tính có chứa nội dung trong sổ làm việc có tên mô tả hay không và liệu có bất cứ trang tính trống nào không, sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên trang tính, cung cấp thông tin về nội dung được tìm thấy trên trang tính, giúp người dùng hiểu nội dung của sổ làm việc và dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn.

Đổi tên tab trang tính

Xóa tab trang tính

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Để đảm bảo bảng không chứa ô tách, ô phối, bảng lồng nhau hoặc hàng hay cột trống hoàn toàn, sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Bộ đọc màn hình theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Thêm tiêu đề vào bảng mới

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng

Các quy trình sau đây mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng trong bảng tính Excel của bạn.

Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đặt văn bản vào trường mô tả và để trống tiêu đề. Thao tác này sẽ cung cấp trải nghiệm tốt nhất với hầu hết các bộ đọc màn hình chính, gồm cả Trình tường thuật. Đối với nội dung âm thanh và video, ngoài văn bản thay thế còn bao gồm phụ đề chi tiết cho những người khiếm thính hoặc lãng tai.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh, chẳng hạn như ảnh, clip art và ảnh chụp màn hình để bộ đọc màn hình có thể đọc văn bản mô tả hình ảnh cho những người dùng không thể nhìn thấy hình ảnh.

 1. Bấm chuột phải vào hình ảnh.

 2. Chọn Định dạng Ảnh > Kích cỡ & Thuộc tính.

 3. Chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình vùng Văn bản Thay thế của ngăn Định dạng Ảnh mô tả hình ảnh đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

 1. Bấm chuột phải vào đồ họa SmartArt.

 2. Chọn Định dạng Hình > Tùy chọn Hình> Kích cỡ & Thuộc tính.

 3. Chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình vùng Văn bản Thay thế của ngăn Định dạng Hình mô tả đồ họa SmartArt đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào hình, gồm các hình trong đồ họa SmartArt.

 1. Bấm chuột phải vào hình.

 2. Chọn Định dạng Hình > Tùy chọn Hình> Kích cỡ & Thuộc tính.

 3. Chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình vùng Văn bản Thay thế của ngăn Định dạng Hình mô tả hình đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào PivotChart

 1. Bấm chuột phải vào PivotChart.

 2. Chọn Định dạng Vùng Biểu đồ > Tùy chọn Biểu đồ> Kích cỡ & Thuộc tính.

 3. Chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình vùng Văn bản Thay thế của ngăn Định dạng Khu vực Sơ đồ mô tả PivotChart đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào bảng

 1. Bấm chuột phải vào bảng.

 2. Chọn Bảng > Văn bản Thay thế.

 3. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Văn bản Thay thế

Giúp dễ dàng truy nhập các siêu kết nối, bảng và tab trang tính

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp dễ dàng truy nhập các siêu kết nối, bảng và tab trang tính trong bảng tính Excel.

Thêm văn bản siêu kết nối và Mách nước

 1. Bấm chuột phải vào một ô.

 2. Chọn Siêu kết nối.

 3. Trong hộp Văn bản để hiển thị, nhập văn bản siêu kết nối.

 4. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ đích cho siêu kết nối.

 5. Chọn nút Mách nước, rồi trong hộp Văn bản Mách nước, nhập Mách nước.

Mẹo: Nếu tiêu đề trên trang đích của siêu kết nối cung cấp một bản tóm tắt chính xác nội dung trên trang thì dùng bản tóm tắt đó cho văn bản siêu kết nối. Ví dụ: văn bản siêu kết nối này khớp với tiêu đề trên trang đích: Mẫu và Chủ đề dành cho Office Online.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chèn Siêu kết nối

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Chỉ rõ hàng tiêu đề trong khối ô được đánh dấu là bảng.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ Bảng, trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, chọn hộp kiểm Hàng Tiêu đề.

 3. Nhập đầu đề cột.

Ảnh chụp màn hình nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, với hộp kiểm đã chọn

Thêm tiêu đề vào bảng mới

Chỉ rõ hàng tiêu đề trong khối ô mới mà bạn đánh dấu là bảng.

 1. Chọn các ô bạn muốn đưa vào bảng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, chọn Bảng.

 3. Chọn hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề.

 4. Chọn OK.
  Excel sẽ tạo ra một hàng tiêu đề với tên mặc định Cột1, Cột2, v.v..

 5. Nhập tên mô tả mới cho từng cột trong bảng.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Tạo Bảng với hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề được chọn”>>

Đổi tên tab trang tính

 1. Bấm chuột phải vào tab trang tính, rồi chọn Đổi tên.

 2. Nhập tên ngắn gọn, duy nhất cho trang tính.

Ảnh chụp màn hình mục menu Đổi tên

Xóa tab trang tính

 1. Bấm chuột phải vào tab trang tính.

 2. Chọn Xóa.

Ảnh chụp màn hình mục menu Xóa

Xem thêm

iOS: Phương pháp tốt nhất để giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel

Bảng sau đây bao gồm các phương pháp tốt nhất để tạo bảng tính Excel giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Lý do cần sửa

Cách sửa

Đặt tên duy nhất cho toàn bộ tab trang tính.

Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên trang tính, cung cấp thông tin về nội dung được tìm thấy trên trang tính, giúp người dùng hiểu nội dung của sổ làm việc và dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn.

Đổi tên tab trang tính

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Giúp dễ dàng truy nhập bảng và tab trang tính

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp dễ dàng truy nhập các bảng và tab trang tính trong bảng tính Excel của bạn.

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Chỉ rõ hàng tiêu đề trong khối ô được đánh dấu là bảng.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Để mở tab Bảng, ở cuối màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng Thêm.

 3. Để chọn tùy chọn Hàng Tiêu đề, hãy nhấn vào đó.

 4. Trong bảng, nhập đầu đề cột.

Lệnh Tùy chọn Kiểu, với Hàng Tiêu đề được chọn

Đổi tên tab trang tính

 1. Nhấn đúp vào tab trang tính.

 2. Để thay thế tên trang tính được chọn, nhập tên ngắn gọn, duy nhất cho trang tính.

Tab trang tính đã chọn, hiển thị tùy chọn đổi tên

Xem thêm

Android: Phương pháp tốt nhất để giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel

Bảng sau đây bao gồm các phương pháp tốt nhất để tạo bảng tính Excel giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Nội dung trực quan bao gồm ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, hình, nhóm, biểu đồ, đối tượng nhúng, chữ viết tay và video.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong hình ảnh và các hình ảnh trực quan khác.

Tránh sử dụng văn bản trong hình ảnh làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Nếu bạn phải sử dụng hình ảnh có chứa văn bản, hãy lặp lại văn bản đó trong tài liệu. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn về hình ảnh và đề cập đến sự tồn tại của văn bản, cũng như mục đích của văn bản.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

Đặt tên duy nhất cho toàn bộ tab trang tính.

Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên trang tính, cung cấp thông tin về nội dung được tìm thấy trên trang tính, giúp người dùng hiểu nội dung của sổ làm việc và dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn.

Đổi tên tab trang tính

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Thêm tiêu đề vào bảng mới

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan

Các quy trình sau đây mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan trong bảng tính Excel của bạn.

Ghi chú: Đối với nội dung âm thanh và video, ngoài văn bản thay thế còn bao gồm phụ đề chi tiết cho những người khiếm thính hoặc lãng tai.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh, chẳng hạn như ảnh, clip art và ảnh chụp màn hình để bộ đọc màn hình có thể đọc văn bản mô tả hình ảnh cho những người dùng không thể nhìn thấy hình ảnh.

 1. Chọn hình ảnh.

 2. Để mở tab Ảnh, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào hình, bao gồm các hình trong đồ họa SmartArt.

 1. Chọn một hình

 2. Để mở tab Hình, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Hình

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

 1. Chọn một biểu đồ.

 2. Để mở tab Biểu đồ, ở cuối màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Biểu đồ

Giúp dễ dàng truy nhập bảng và tab trang tính

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp dễ dàng truy nhập các bảng và tab trang tính trong bảng tính Excel của bạn.

Sử dụng tiêu đề trong bảng hiện có

Chỉ rõ hàng tiêu đề trong khối ô được đánh dấu là bảng.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Để mở tab Bảng, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên xuống.

 3. Để chọn tùy chọn Hàng Tiêu đề, hãy nhấn vào đó.

  Mẹo: Khi tùy chọn được chọn, tùy chọn sẽ có màu xám.

 4. Trong bảng, nhập đầu đề cột.

Tab Bảng, với Hàng Tiêu đề được chọn

Thêm tiêu đề vào bảng mới

Chỉ rõ hàng tiêu đề trong khối ô mới mà bạn đánh dấu là bảng.

 1. Tô sáng các ô bạn muốn đưa vào bảng.

 2. Để mở tab Trang đầu, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Nhấn Trang đầu > Chèn.

 4. Nhấn lệnh Bảng.

 5. Chọn hộp kiểm Bảng có tiêu đề.

Bảng, với Bảng có hộp kiểm tiêu đề được chọn

Đổi tên tab trang tính

 1. Nhấn và giữ tab trang tính, rồi chọn Đổi tên.

 2. Nhập tên ngắn gọn, duy nhất cho trang tính.

Tab trang tính đã chọn, hiển thị lệnh Đổi tên

Xem thêm

Office Online: Phương pháp tốt nhất để giúp dễ dàng truy nhập bảng tính Excel Online

Bảng sau đây bao gồm các phương pháp tốt nhất để tạo bảng tính Excel Online giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Cách tìm

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong Excel Online để tìm các phiên bản của văn bản thay thế bị thiếu trong bảng tính.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong bảng.

Tránh sử dụng văn bản trong bảng làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn nội dung và mục đích của bảng.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

Thêm văn bản siêu kết nối có ý nghĩa.

Nhìn lướt qua bằng trực quan vào sổ làm việc để xác định xem liệu văn bản siêu kết nối có phù hợp dưới dạng thông tin độc lập hay không và liệu văn bản siêu kết nối đó có cung cấp cho người đọc thông tin chính xác về mục tiêu đích hay không.

Người sử dụng bộ đọc màn hình đôi khi nhìn lướt qua danh sách liên kết. Các liên kết cần truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác về đích. Ví dụ: thay vì liên kết tới văn bản Bấm vào đây, hãy đưa vào toàn bộ tiêu đề trang đích.

Thêm văn bản siêu kết nối

Đặt tên duy nhất cho tất cả các tab trang tính, đồng thời loại bỏ trang tính trống.

Đọc tên tab trang tính trong sổ làm việc của bạn, rồi xác minh rằng mỗi trang tính đều có nội dung.

Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên trang tính, cung cấp thông tin về nội dung được tìm thấy trên trang tính, giúp người dùng hiểu nội dung của sổ làm việc và dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn.

Đặt tên có ý nghĩa cho sổ làm việc

Đổi tên tab trang tính

Xóa tab trang tính

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong Excel Online để đảm bảo bảng không chứa ô tách, ô phối, ô lồng nhau hoặc hàng hay cột trống hoàn toàn.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các hàng và cột trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ nghĩ rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề trong bảng

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và biểu đồ

Các quy trình sau đây mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và biểu đồ trong bảng tính Excel Online của bạn. Để thêm văn bản thay thế vào bảng, sử dụng phiên bản Excel trên máy tính.

Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đặt văn bản vào trường mô tả và để trống tiêu đề. Thao tác này sẽ mang tới trải nghiệm tốt nhất với hầu hết các bộ đọc màn hình chính, bao gồm cả Trình tường thuật.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

 1. Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Văn bản Thay thế để mở hộp thoại Văn bản Thay thế.

 2. Sửa lại văn bản trong hộp văn bản Mô tả.

 3. Chọn OK.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Văn bản Thay thế với các trường Tiêu đề và Mô tả.

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ, rồi chọn Văn bản Thay thế để mở hộp thoại Văn bản Thay thế.

 2. Thêm văn bản vào hộp văn bản Mô tả.

 3. Chọn OK.

Giúp dễ dàng truy nhập các siêu kết nối, bảng và tab trang tính

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp dễ dàng truy nhập các siêu kết nối, bảng và tab trang tính trong bảng tính Excel Online.

Thêm văn bản siêu kết nối

 1. Bấm chuột phải vào một ô.

 2. Chọn Siêu kết nối.

 3. Trong mục Hiển thị Văn bản, nhập văn bản mọi người sẽ bấm vào. Sau đó, tùy theo loại liên kết bạn muốn sử dụng, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong URL, nhập hoặc dán địa chỉ.

  • Trong mục Vị trí trong tài liệu này, nhập vị trí của ô bạn muốn liên kết. Ví dụ: A6.

  • Trong mục Địa chỉ email, nhập địa chỉ email theo định dạng ai_do@example.com.

 4. Bấm OK.

Mẹo: Nếu tiêu đề trên trang đích của siêu kết nối cung cấp một bản tóm tắt chính xác nội dung trên trang, hãy dùng bản tóm tắt đó cho văn bản siêu kết nối. Ví dụ: văn bản siêu kết nối này khớp với tiêu đề trên trang đích: Mẫu và Chủ đề dành cho Office Online.

Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Chèn Siêu kết nối, nơi bạn có thể nhập thông tin về văn bản hiển thị và một URL, xác định vị trí trong tài liệu hoặc một địa chỉ email.

Sử dụng tiêu đề trong bảng

 1. Chọn các ô bạn muốn đưa vào bảng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, chọn Bảng.

 3. Chọn hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề.

 4. Chọn OK.
  Excel Online sẽ tạo ra một hàng tiêu đề với tên mặc định Cột1, Cột2, v.v..

 5. Nhập tên mô tả mới cho từng cột trong bảng.

Ghi chú: Sử dụng các bước tương tự để thêm tiêu đề vào các ô trong bảng hiện có.

Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Tạo Bảng với hộp kiểm được chọn cho tùy chọn có tên "Bảng của tôi có tiêu đề".

Đặt tên có ý nghĩa cho sổ làm việc

 1. Chọn Tệp > Lưu Như.

 2. Chọn Lưu Như, rồi nhập tên cho tệp. Tạo một tên đưa ra gợi ý về loại dữ liệu có chứa trong tệp. Nếu có thể, hãy kèm theo ngày tháng như một phần của tên.

 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Thay thế tệp hiện có.

 4. Chọn OK.

Ghi chú: Nếu bạn muốn đổi tên tệp, chọn Đổi tên, nhập tên cho tệp, rồi chọn OK.

Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Lưu Như, nơi bạn có thể nhập tên cho tệp và có tùy chọn thay thế tệp hiện có.

Đổi tên tab trang tính

 1. Bấm chuột phải vào tab trang tính, rồi chọn Đổi tên.

 2. Nhập tên ngắn gọn, duy nhất cho tab mô tả nội dung của tab đó.

 3. Chọn OK.

Ảnh chụp màn hình trình bày menu hiển thị sau khi bấm chuột phải vào tab trang tính với các tùy chọn chèn, xóa, đổi tên, sắp xếp lại, ẩn hoặc bỏ ẩn trang tính.

Xóa tab trang tính

 1. Bấm chuột phải vào tab trang tính.

 2. Chọn Xóa.

 3. Chọn OK.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong Excel Online

 1. Chọn tab Xem lại.

 2. Chọn Bộ kiểm Trợ năng.

 3. Xem lại kết quả trong Bộ kiểm tra Trợ năng. Kết quả được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự cố được tìm thấy, như sau:

  • Lỗi. Bao gồm nội dung khiến người khuyết tật bị khó hiểu hoặc không thể hiểu.

  • Cảnh báo. Nội dung gây khó hiểu cho người khuyết tật.

  • Mẹo. Mẹo cho bạn biết rằng, ngay cả khi người khuyết tật có thể hiểu nội dung thì nội dung vẫn có thể được sắp xếp và trình bày tốt hơn để cải thiện trải nghiệm.

 4. Khắc phục sự cố.

Ghi chú: Bộ kiểm tra Trợ năng kiểm tra tài liệu cho mọi sự cố có thể được khắc phục trong trình duyệt. Để biết hoạt động kiểm tra hoàn chỉnh, hãy mở tài liệu của bạn trong ứng dụng trên máy tính và sử dụng bộ kiểm tra trợ năng trên máy tính cho Windows hoặc máy Mac.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Xem lại với con trỏ chỉ đến tùy chọn Bộ kiểm tra Trợ năng.

Xem thêm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×