Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Trở về Trung tâm Trợ năng Office > Trợ năng PowerPoint

Các biện pháp tốt nhất để tạo bản trình bày PowerPoint cũng có thể giúp bạn làm cho trình bày của mình dễ truy nhập với người khuyết tật. Chủ đề này mô tả lý do bạn nên sử dụng các biện pháp tốt nhất này, đồng thời cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước để làm theo các phương pháp đó.

Trang chiếu PowerPoint có tiêu đề “Chuẩn bị cho sự kiện của bạn” bao gồm một danh sách đồ họa (“Định ngày tháng”, “Đặt trước địa điểm”, “Mời người dự”, “Sắp xếp đồ ăn nhẹ” và “Theo dõi”) cùng với ảnh phòng ăn

Bản trình bày PowerPoint thường có tính trực quan cao và những người khiếm thị có thể hiểu chúng dễ dàng hơn nếu bạn lưu tâm đến trợ năng trong khi tạo trang chiếu.

Windows: Biện pháp tốt nhất để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập

Bảng sau đây bao gồm các biện pháp tốt nhất để tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Cách tìm

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Nội dung trực quan bao gồm ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, hình, nhóm, biểu đồ, đối tượng nhúng, chữ viết tay và video.

Để tìm văn bản thay thế bị thiếu, sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong hình ảnh và các hình ảnh trực quan khác.

Tránh sử dụng văn bản trong hình ảnh làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Nếu bạn phải sử dụng hình ảnh có chứa văn bản, hãy lặp lại văn bản đó trong tài liệu. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn về hình ảnh và đề cập đến sự tồn tại của văn bản, cũng như mục đích của văn bản.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

Thêm văn bản thay thế vào bảng

Đảm bảo nội dung trang chiếu có thể được đọc theo thứ tự mà bạn dự định

Bạn có thể sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng để tìm trang chiếu chứa các sự cố tiềm tàng về thứ tự đọc.

Khi một người có khả năng nhìn bình thường đọc một trang chiếu, họ thường đọc nội dung, chẳng hạn như văn bản hoặc ảnh, theo thứ tự xuất hiện của các phần tử trên trang chiếu đó. Ngược lại, bộ đọc màn hình sẽ đọc các phần tử của trang chiếu theo thứ tự được thêm vào trang chiếu, có thể rất khác với thứ tự các nội dung xuất hiện.

Để bảo đảm bảo tất cả mọi người đều đọc nội dung theo thứ tự mà bạn dự định, bạn phải kiểm tra trình tự đọc.

Đặt trình tự đọc nội dung trang chiếu

Nếu thiết kế trang chiếu mới, hãy sử dụng bố trí trang chiếu tích hợp sẵn

Mẹo này áp dụng cho trang chiếu mới mà bạn đang tạo

PowerPoint có chứa bố trí trang chiếu tích hợp sẵn để bạn có thể áp dụng cho bất cứ trang chiếu nào. Khi được sử dụng với trang chiếu mới, những bố trí này sẽ tự động đảm bảo trình tự đọc hoạt động chính xác với mọi người.

Sử dụng bố trí trang chiếu tích hợp sẵn để có trình tự đọc bao hàm

Thêm văn bản siêu kết nối có ý nghĩa và Mách nước.

Nhìn lướt qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn để xác định xem liệu văn bản siêu kết nối có phải là thông tin độc lập có ý nghĩa hay không và liệu văn bản siêu kết nối đó có cung cấp cho người đọc thông tin chính xác về mục tiêu đích hay không.

Người sử dụng bộ đọc màn hình đôi khi nhìn lướt qua danh sách liên kết. Các liên kết cần truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác về đích. Ví dụ: thay vì liên kết tới văn bản Bấm vào đây, hãy đưa vào toàn bộ tiêu đề trang đích.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm Mách nước xuất hiện khi con trỏ di chuột qua văn bản hoặc hình ảnh có chứa siêu kết nối.

Thêm văn bản siêu kết nối và Mách nước

Đảm bảo rằng màu sắc không phải là phương tiện duy nhất để truyền đạt thông tin.

Để phát hiện sự hiện diện của mã hóa bằng màu, hãy nhìn lướt qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Những người khiếm thị hoặc mù màu có thể không nắm được ý nghĩa được truyền tải qua các màu cụ thể.

Ví dụ: thêm gạch dưới cho văn bản siêu kết nối được mã hóa bằng màu để những người mù màu biết rằng văn bản đó được liên kết, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy màu đó. Đối với đầu đề, hãy cân nhắc tô đậm hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Màu văn bản và màu nền phải đủ độ tương phản.

Để phát hiện độ tương phản màu chưa đủ mạnh, hãy tìm văn bản khó đọc hoặc khó phân biệt được với nền trên trang chiếu.

Đảm bảo rằng có sự tương phản mạnh mẽ giữa văn bản và nền để những người khiếm thị có thể xem tốt. Sử dụng văn bản đậm trên nền trắng hay trắng nhạt hoặc đổi ngược lại và sử dụng văn bản màu trắng trên nền đậm.

Bảng phối màu đen và trắng cũng giúp những người mù màu dễ dàng phân biệt văn bản và hình.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Đặt tiêu đề riêng cho mọi trang chiếu

Để tìm trang chiếu không có tiêu đề, sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Những người khiếm thị hoặc người khuyết tật về đọc sẽ dựa vào tiêu đề trang chiếu để dẫn hướng. Ví dụ: bằng cách lướt qua hoặc sử dụng bộ đọc màn hình, họ có thể nhanh chóng xem lướt danh sách tiêu đề trang chiếu, rồi đi thẳng tới trang chiếu mình muốn.

Sử dụng tiêu đề trang chiếu riêng

Ẩn tiêu đề trang chiếu

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Để đảm bảo bảng không chứa ô tách, ô phối, bảng lồng nhau hoặc hàng hay cột trống hoàn toàn, hãy sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề bảng

Sử dụng cỡ phông lớn hơn (18 điểm trở lên), phông chữ sans-serif và đủ khoảng trắng.

Để tìm các sự cố tiềm ẩn liên quan tới phông chữ hoặc khoảng trắng, hãy xem lại các trang chiếu của bạn để tìm các khu vực trông dày đặc hoặc không đọc được.

Những người mắc chứng khó đọc mô tả họ thấy văn bản "lộn xộn" trên một trang (việc nén một dòng văn bản vào dòng bên dưới). Họ thường thấy văn bản dính vào nhau hoặc bị biến dạng.

Đối với những người mắc chứng khó đọc hoặc người khiếm thị, hãy giảm tải việc đọc. Ví dụ: phông chữ sans serif quen thuộc như Arial hoặc Calibri sẽ giúp họ đọc dễ hơn. Tránh sử dụng toàn bộ chữ viết hoa và quá nhiều chữ nghiêng hay gạch chân. Đưa vào nhiều khoảng trắng giữa các câu và đoạn văn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

Giúp người dùng khiếm thị và khiếm thính dễ dàng truy nhập video

Phụ đề thường chứa bản chép lại (hoặc bản dịch) của hội thoại.

Phụ đề chi tiết cũng thường mô tả các tín hiệu âm thanh như âm nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh diễn ra ngoài màn hình.

Mô tả video là bản mô tả thuật lại bằng âm thanh các phần tử trực quan chính của video. Những mô tả này được chèn vào các khoảng tạm dừng tự nhiên trong hội thoại của chương trình. Mô tả video giúp những người khiếm thị hoặc suy giảm thị lực dễ dàng truy nhập video hơn.

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng

Các quy trình sau đây sẽ mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đặt văn bản vào trường mô tả và để trống tiêu đề. Thao tác này sẽ cung cấp trải nghiệm tốt nhất với hầu hết các bộ đọc màn hình chính, gồm cả Trình tường thuật. Đối với nội dung âm thanh và video, ngoài văn bản thay thế còn bao gồm phụ đề chi tiết cho những người khiếm thính hoặc lãng tai.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Bắt đầu từ Tháng Ba 2017, PowerPoint for PC trong Office 365 tự động tạo văn bản thay thế cho ảnh bằng các sử dụng các dịch vụ thông minh trong đám mây.

Ghi chú: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365 đã tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

PowerPoint không tạo văn bản thay thế cho hình vẽ, chẳng hạn như clip art, sơ đồ hay biểu tượng.

Để xem lại văn bản thay thế được tạo hoặc thêm văn bản thay thế cho hình ảnh không có văn bản thay thế, chẳng hạn như hình vẽ, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào hình ảnh.

 2. Nếu hình ảnh của bạn là ảnh, thực hiện các bước sau.

  1. Chọn mục Chỉnh sửa Văn bản Thay thế để mở ngăn Văn bản Thay thế.

  2. Trong ngăn Văn bản Thay thế, xem lại phần mô tả trong hộp văn bản.

  3. Để chấp nhận văn bản được đề xuất, đóng ngăn Văn bản Thay thế, rồi trở về trang chiếu PowerPoint.

   Để thay đổi văn bản thay thế được đề xuất, nhập văn bản theo ý bạn vào hộp.

  4. Đóng ngăn Văn bản Thay thế, rồi trở về trang chiếu PowerPoint.

 3. Nếu hình ảnh của bạn là một biểu tượng, clipart hoặc hình ảnh khác không phải là ảnh, thực hiện các bước sau.

  1. Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Định dạng ảnh.

  2. Trong ngăn Định dạng Ảnh, chọn biểu tượng Kích cỡ và Thuộc tính, rồi chọn Văn bản Thay thế.

  3. Trong hộp văn bản Mô tả, nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

  4. Đóng ngăn Định dạng Ảnh, rồi trở về trang chiếu PowerPoint.

Ảnh chụp màn hình ngăn Định dạng Ảnh có hộp Văn bản Thay thế mô tả hình ảnh đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

 1. Bấm chuột phải vào đồ họa SmartArt.

 2. Chọn Kích cỡ và Vị trí

 3. Trong ngăn bên phải, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình ngăn Định dạng Hình có hộp Văn bản Thay thế mô tả đồ họa SmartArt đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào hình, gồm các hình trong đồ họa SmartArt.

 1. Bấm chuột phải vào hình.

 2. Chọn Kích cỡ và Vị trí.

 3. Trong ngăn bên phải, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình ngăn Định dạng Hình có hộp Văn bản Thay thế mô tả hình đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ.

 2. Chọn Định dạng Khu vực Biểu đồ.

 3. Trong ngăn bên phải, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình ngăn Định dạng Khu vực Biểu đồ có hộp Văn bản Thay thế mô tả biểu đồ đã chọn

Thêm văn bản thay thế vào bảng

 1. Bấm chuột phải vào bảng.

 2. Chọn Định dạng Hình.

 3. Trong ngăn bên phải, chọn Kích cỡ & Thuộc tính.

 4. Chọn tab Văn bản Thay thế.

 5. Nhập mô tả và tiêu đề.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Ảnh chụp màn hình ngăn Định dạng Hình có hộp Văn bản Thay thế mô tả bảng đã chọn

Giúp siêu kết nối, văn bản và bảng trở nên dễ truy nhập

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp siêu kết nối, văn bản và bảng trong bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập.

Thêm văn bản siêu kết nối và Mách nước

 1. Chọn văn bản bạn muốn thêm siêu kết nối, rồi bấm chuột phải.

 2. Chọn Siêu kết nối.
  Văn bản bạn chọn sẽ hiển thị trong hộp Văn bản để hiển thị. Đây là văn bản siêu kết nối.

 3. Nếu cần, hãy thay đổi văn bản siêu kết nối.

 4. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ mô tả cho siêu kết nối.

 5. Chọn nút Mách nước, rồi trong hộp Văn bản Mách nước, nhập Mách nước.

  Mẹo: Nếu tiêu đề trên trang đích của siêu kết nối cung cấp một bản tóm tắt chính xác nội dung trên trang, hãy dùng bản tóm tắt đó cho văn bản siêu kết nối. Ví dụ: văn bản siêu kết nối này khớp với tiêu đề trên trang đích: Mẫu và Chủ đề dành cho Office Online.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chèn Siêu kết nối

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, chọn Chủ đề Office.
  Chủ đề Office được thiết kế với màu sắc, độ tương phản và phông chữ trợ năng. Chủ đề Office cũng được thiết kế để bộ đọc màn hình có thể đọc nội dung trang chiếu dễ dàng hơn.

Ảnh chụp màn hình Chủ đề Office trên tab Thiết kế

Sử dụng tiêu đề bảng

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ Bảng, trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, chọn hộp kiểm Hàng Tiêu đề.

 3. Nhập đầu đề cột.

Ảnh chụp màn hình hộp kiểm Hàng Tiêu đề trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng trên tab Thiết kế Công cụ Bảng

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

 1. Chọn văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Trang đầu.

 3. Trong nhóm Phông chữ cung cấp các tùy chọn cho loại, cỡ, kiểu và màu phông chữ, hãy lựa chọn định dạng của bạn.

Ảnh chụp màn hình nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu

Giúp trang chiếu trở nên dễ truy nhập

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập.

Sử dụng tiêu đề trang chiếu riêng

 1. Để khôi phục toàn bộ chỗ dành sẵn cho trang chiếu đã chọn, trên tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, chọn Đặt lại.

 2. Nhập một tên riêng vào hộp Tiêu đề trên trang chiếu đó.

Ảnh chụp màn hình lệnh Đặt lại trong nhóm Trang chiếu trên tab Trang đầu

Ẩn tiêu đề trang chiếu

Ẩn tiêu đề trên trang chiếu nhưng bộ đọc màn hình vẫn có thể đọc tiêu đề đó.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, chọn Sắp xếp, rồi chọn Ngăn Chọn.

 2. Chọn tab Trang đầu.

 3. Trong ngăn Lựa chọn, bên cạnh hộp văn bản Tiêu đề, bấm vào biểu tượng con mắt.

Ảnh chụp màn hình ngăn Chọn hiển thị biểu tượng con mắt bên cạnh chỗ dành sẵn cho Tiêu đề

Đặt trình tự đọc nội dung trang chiếu

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, chọn Sắp xếp, rồi chọn Ngăn Lựa chọn.
  Ngăn Lựa chọn liệt kê các đối tượng trên trang chiếu theo thứ tự đảo ngược. Khi đọc trang chiếu này, bộ đọc màn hình sẽ đọc các đối tượng theo thứ tự đảo ngược được liệt kê trong ngăn Lựa chọn.

 2. Để thay đổi trình tự đọc, kéo các mục đến vị trí bạn muốn hoặc chọn mục, rồi chọn nút Đưa ra Trước hoặc Đưa ra Sau.

Ảnh chụp màn hình ngăn Lựa chọn liệt kê tất cả đối tượng trên trang chiếu theo thứ tự ngược lại

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

PowerPoint 2016 hỗ trợ phát lại video với nhiều đoạn âm thanh. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ phụ đề chi tiết và phụ đề được nhúng trong tệp video. 

Hiện tại, chỉ có PowerPoint for Windows hỗ trợ chèn và phát lại phụ đề chi tiết hoặc phụ đề được lưu trữ trong tệp tách biệt với video. Đối với tất cả các phiên bản khác của PowerPoint (chẳng hạn như PowerPoint for Mac hoặc phiên bản dành cho thiết bị di động), phụ đề chi tiết hoặc phụ đề phải được mã hóa vào video trước khi chèn video vào PowerPoint.

Các định dạng video được hỗ trợ cho phụ đề chi tiết và phụ đề sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Các hệ điều hành đều có cài đặt cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị phụ đề chi tiết hoặc phụ đề. 

Phụ đề chi tiết, phụ đề và đoạn âm thanh thay thế không được giữ nguyên khi bạn sử dụng các tính năng Nén Phương tiện hoặc Tối ưu hóa Tính tương thích Phương tiện. Ngoài ra, khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng video, phụ đề chi tiết, phụ đề hoặc đoạn âm thanh thay thế trong các video đã nhúng sẽ không được đưa vào video được lưu.

Khi bạn sử dụng lệnh Lưu Phương tiện dưới dạng cho video đã chọn, phụ đề chi tiết, phụ đề và nhiều đoạn âm thanh được nhúng trong video sẽ được giữ nguyên trong tệp video được lưu. 

Để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập, hãy đảm bảo những điều sau đây:

 • Đưa vào video một đoạn âm thanh mô tả video, nếu cần, dành cho người dùng khiếm thị hoặc suy giảm thị lực.

 • Đưa phụ đề chi tiết hoặc phụ đề ở định dạng được hỗ trợ dành cho người dùng khiếm thính hoặc nặng tai vào video có chứa hội thoại.

Sử dụng bố trí trang chiếu tích hợp sẵn để có trình tự đọc bao hàm

PowerPoint tích hợp sẵn các bố trí trang chiếu có chỗ dành sẵn cho văn bản, video, ảnh, clip art và nhiều nội dung khác. Các bố trí này còn có toàn bộ định dạng, chẳng hạn như màu chủ đề, phông chữ và hiệu ứng. Đồng thời, để đảm bảo trang chiếu dễ truy nhập, các bố trí tích hợp sẵn được thiết kế sao cho trình tự đọc đối với người có khả năng nhìn bình thường và người sử dụng công nghệ như bộ đọc màn hình là như nhau.

Để áp dụng bố trí trang chiếu, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trên tab Trang đầu, bấm vào mục Thông thường.

 2. Trong ngăn Hình thu nhỏ, định vị vị trí mà bạn muốn thêm trang chiếu mới. Bấm chuột phải, rồi chọn Trang chiếu Mới. Bấm vào trang chiếu mới để chọn trang chiếu đó.

 3. Trên tab Trang đầu, bấm vào Bố trí để mở bộ sưu tập, rồi chọn bố trí trang chiếu mà bạn muốn. PowerPoint tự động áp dụng bố trí này cho trang chiếu mới.

 4. Đi đến trang chiếu mới, rồi thêm tiêu đề và nội dung bạn muốn.

Tìm hiểu thêm

iOS: Biện pháp tốt nhất để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập

Bảng sau đây bao gồm các biện pháp tốt nhất để tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Lý do cần sửa

Cách sửa

Đảm bảo rằng màu không phải là phương tiện duy nhất để truyền đạt thông tin.

Những người khiếm thị, có thị lực kém hoặc mù màu có thể không thấy được ý nghĩa được truyền tải qua các màu cụ thể.

Ví dụ: thêm định dạng gạch dưới cho văn bản siêu kết nối được mã hóa bằng màu để những người mù màu biết rằng văn bản được liên kết ngay cả khi họ không thể nhìn thấy màu đó. Đối với đầu đề, cân nhắc thêm đậm hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Màu văn bản và màu nền phải đủ độ tương phản.

Văn bản trong bản trình bày của bạn phải dễ đọc ở chế độ Tương phản Cao để mọi người, kể cả người có khuyết tật thị giác, đều có thể xem được văn bản.

Ví dụ: sử dụng màu sáng hoặc bảng phối màu có độ tương phản cao ở các đầu đối lập của phổ màu. Bảng phối màu đen và trắng giúp những người bị mù màu dễ dàng phân biệt văn bản và hình.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề bảng

Sử dụng cỡ phông lớn hơn (18 điểm trở lên), phông chữ sans-serif và đủ khoảng trắng.

Những người mắc chứng khó đọc mô tả họ thấy văn bản "lộn xộn" trên một trang (việc nén một dòng văn bản vào dòng bên dưới). Họ thường thấy văn bản dính vào nhau hoặc bị biến dạng.

Đối với những người mắc chứng khó đọc hoặc thị lực kém, hãy giảm tải việc đọc. Ví dụ: họ có thể hưởng lợi từ các phông chữ sans serif quen thuộc, như Arial hoặc Calibri. Tránh sử dụng toàn bộ chữ viết hoa và quá nhiều chữ nghiêng hay gạch chân. Đưa vào nhiều khoảng trắng giữa các câu và đoạn văn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

Giúp người dùng khiếm thị và khiếm thính dễ dàng truy nhập video

Phụ đề thường chứa bản chép lại (hoặc bản dịch) của hội thoại.

Phụ đề chi tiết cũng thường mô tả các tín hiệu âm thanh như âm nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh diễn ra ngoài màn hình.

Mô tả video là bản mô tả thuật lại bằng âm thanh các phần tử trực quan chính của video. Những mô tả này được chèn vào các khoảng tạm dừng tự nhiên trong hội thoại của chương trình. Mô tả video giúp những người khiếm thị hoặc suy giảm thị lực dễ dàng truy nhập video hơn.

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

 1. Chọn trang chiếu.

 2. Để mở tab Trang đầu, nhấn vào biểu tượng Xem thêm ở cuối thanh công cụ nằm phía dưới cùng màn hình.

 3. Nhấn vào Trang đầu > Thiết kế.

 4. Nhấn vào lệnh Chủ đề.

Ghi chú: Các chủ đề này được thiết kế với màu sắc, độ tương phản và phông chữ trợ năng. Chủ đề Office cũng được thiết kế để bộ đọc màn hình có thể đọc nội dung trang chiếu dễ dàng hơn.

Lệnh Chủ đề, với Ion được chọn

Sử dụng tiêu đề bảng

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Để mở tab Bảng, ở cuối màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng Thêm.

 3. Trên lệnh Tùy chọn Kiểu, nhấn vào mũi tên phải.

 4. Để chọn tùy chọn Hàng Tiêu đề, hãy nhấn vào đó.

 5. Trong bảng, nhập đầu đề cột.

Lệnh Tùy chọn Kiểu với Hàng Tiêu đề được chọn

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

 1. Chọn văn bản của bạn.

 2. Để mở tab Trang đầu, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng Thêm.

 3. Tab Trang đầu cung cấp một loạt các lựa chọn định dạng, bao gồm loại, kích cỡ, kiểu và màu phông chữ. Lựa chọn định dạng của bạn.

Tab Trang đầu với tùy chọn kiểu phông chữ

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

PowerPoint 2016 hỗ trợ phát lại video với nhiều đoạn âm thanh. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ phụ đề chi tiết và phụ đề được nhúng trong tệp video. 

Phải mã hóa phụ đề chi tiết hoặc phụ đề vào video trước khi chèn video vào PowerPoint. PowerPoint không hỗ trợ phụ đề chi tiết hay phụ đề được lưu trữ trong tệp riêng, tách biệt với tệp video.

Các định dạng video được hỗ trợ cho phụ đề chi tiết và phụ đề sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Các hệ điều hành đều có cài đặt cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị phụ đề chi tiết hoặc phụ đề. 

Phụ đề chi tiết, phụ đề và đoạn âm thanh thay thế không được giữ nguyên khi bạn sử dụng các tính năng Nén Phương tiện hoặc Tối ưu hóa Tính tương thích Phương tiện. Ngoài ra, khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng video, phụ đề chi tiết, phụ đề hoặc đoạn âm thanh thay thế trong các video đã nhúng sẽ không được đưa vào video được lưu.

Khi bạn sử dụng lệnh Lưu Phương tiện dưới dạng cho video đã chọn, phụ đề chi tiết, phụ đề và nhiều đoạn âm thanh được nhúng trong video sẽ được giữ nguyên trong tệp video được lưu. 

Để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập, hãy đảm bảo những điều sau đây:

 • Đưa vào video một đoạn âm thanh mô tả video, nếu cần, dành cho người dùng khiếm thị hoặc suy giảm thị lực.

 • Đưa phụ đề chi tiết hoặc phụ đề ở định dạng được hỗ trợ dành cho người dùng khiếm thính hoặc nặng tai vào video có chứa hội thoại.

Tìm hiểu thêm

Android: Biện pháp tốt nhất để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập

Bảng sau đây bao gồm các biện pháp tốt nhất để tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Nội dung trực quan bao gồm ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, hình, nhóm, biểu đồ, đối tượng nhúng, chữ viết tay và video.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong hình ảnh và các hình ảnh trực quan khác.

Tránh sử dụng văn bản trong hình ảnh làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Nếu bạn phải sử dụng hình ảnh có chứa văn bản, hãy lặp lại văn bản đó trong tài liệu. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn về hình ảnh và đề cập đến sự tồn tại của văn bản, cũng như mục đích của văn bản.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

Thêm văn bản thay thế vào bảng

Đảm bảo rằng màu không phải là phương tiện duy nhất để truyền đạt thông tin.

Những người khiếm thị, có thị lực kém hoặc mù màu có thể không thấy được ý nghĩa được truyền tải qua các màu cụ thể.

Ví dụ: thêm định dạng gạch dưới cho văn bản siêu kết nối được mã hóa bằng màu để những người mù màu biết rằng văn bản được liên kết ngay cả khi họ không thể nhìn thấy màu đó. Đối với đầu đề, cân nhắc thêm đậm hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Màu văn bản và màu nền phải đủ độ tương phản.

Văn bản trong bản trình bày của bạn phải dễ đọc ở chế độ Tương phản Cao để mọi người, kể cả người có khuyết tật thị giác, đều có thể xem được văn bản.

Ví dụ: sử dụng màu sáng hoặc bảng phối màu có độ tương phản cao ở các đầu đối lập của phổ màu. Bảng phối màu đen và trắng giúp những người bị mù màu dễ dàng phân biệt văn bản và hình.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô bị phối hoặc tách, bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các ô trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ cho rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề bảng

Sử dụng cỡ phông lớn hơn (18 điểm trở lên), phông chữ sans-serif và đủ khoảng trắng.

Những người mắc chứng khó đọc mô tả họ thấy văn bản "lộn xộn" trên một trang (việc nén một dòng văn bản vào dòng bên dưới). Họ thường thấy văn bản dính vào nhau hoặc bị biến dạng.

Đối với những người mắc chứng khó đọc hoặc thị lực kém, hãy giảm tải việc đọc. Ví dụ: họ có thể hưởng lợi từ các phông chữ sans serif quen thuộc, như Arial hoặc Calibri. Tránh sử dụng toàn bộ chữ viết hoa và quá nhiều chữ nghiêng hay gạch chân. Đưa vào nhiều khoảng trắng giữa các câu và đoạn văn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

Giúp người dùng khiếm thị và khiếm thính dễ dàng truy nhập video

Phụ đề thường chứa bản chép lại (hoặc bản dịch) của hội thoại.

Phụ đề chi tiết cũng thường mô tả các tín hiệu âm thanh như âm nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh diễn ra ngoài màn hình.

Mô tả video là bản mô tả thuật lại bằng âm thanh các phần tử trực quan chính của video. Những mô tả này được chèn vào các khoảng tạm dừng tự nhiên trong hội thoại của chương trình. Mô tả video giúp những người khiếm thị hoặc suy giảm thị lực dễ dàng truy nhập video hơn.

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng

Các quy trình sau đây sẽ mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trực quan và bảng trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Ghi chú: Đối với nội dung âm thanh và video, ngoài văn bản thay thế còn bao gồm phụ đề chi tiết cho những người khiếm thính hoặc lãng tai.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh, chẳng hạn như ảnh, clip art và ảnh chụp màn hình để bộ đọc màn hình có thể đọc văn bản mô tả hình ảnh cho những người dùng không thể nhìn thấy hình ảnh.

 1. Chọn hình ảnh.

 2. Để mở tab Ảnh, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Ảnh

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

 1. Chọn đồ họa SmartArt.

 2. Để mở tab SmartArt, nhấn vào mũi tên lên ở cuối thanh công cụ nằm phía dưới cùng màn hình.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab SmartArt

Thêm văn bản thay thế vào hình

Thêm văn bản thay thế vào hình, bao gồm các hình trong đồ họa SmartArt.

 1. Chọn một hình

 2. Để mở tab Hình, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Hình

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

 1. Chọn một biểu đồ.

 2. Để mở tab Biểu đồ, ở cuối màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 4. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Biểu đồ

Thêm văn bản thay thế vào bảng

 1. Nhấn vào vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Để mở tab Bảng, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Trong ngăn bên phải, chọn tab Tùy chọn Hình, rồi chọn Kích cỡ & Thuộc tính.

 4. Cuộn xuống lệnh Văn bản Thay thế, rồi nhấn lệnh.

 5. Nhập mô tả và tiêu đề. Thay đổi của bạn được lưu tự động.

  Mẹo: Đưa thông tin quan trọng nhất vào dòng đầu tiên và ngắn gọn nhất có thể.

Lệnh Văn bản Thay thế trên tab Bảng

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

 1. Chọn trang chiếu.

 2. Để mở tab Trang đầu, nhấn vào mũi tên lên ở cuối thanh công cụ nằm phía dưới cùng màn hình.

 3. Nhấn vào Trang đầu > Thiết kế.

 4. Trên lệnh Chủ đề, nhấn vào mũi tên phải.

Ghi chú: Các chủ đề này được thiết kế với màu sắc, độ tương phản và phông chữ trợ năng. Chủ đề Office cũng được thiết kế để bộ đọc màn hình có thể đọc nội dung trang chiếu dễ dàng hơn.

Lệnh Chủ đề, hiển thị tùy chọn chủ đề

Sử dụng tiêu đề bảng

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Để mở tab Bảng, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên xuống.

 3. Trên lệnh Tùy chọn Kiểu, nhấn vào mũi tên phải.

 4. Để chọn tùy chọn Hàng Tiêu đề, hãy nhấn vào đó.

  Mẹo: Khi tùy chọn được chọn, tùy chọn sẽ có màu xám.

 5. Trong bảng, nhập đầu đề cột.

Lệnh Tùy chọn Kiểu với Hàng Tiêu đề được chọn

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

 1. Chọn văn bản của bạn.

 2. Để mở tab Trang đầu, ở dưới cùng của màn hình, cuối thanh công cụ, nhấn vào mũi tên lên.

 3. Tab Trang đầu cung cấp một loạt các lựa chọn định dạng, bao gồm loại, kích cỡ, kiểu và màu phông chữ. Lựa chọn định dạng của bạn.

Tab Trang đầu với tùy chọn kiểu phông chữ

Sử dụng các loại phụ đề và đoạn âm thanh thay thế trong video

PowerPoint 2016 hỗ trợ phát lại video với nhiều đoạn âm thanh. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ phụ đề chi tiết và phụ đề được nhúng trong tệp video. 

Phải mã hóa phụ đề chi tiết hoặc phụ đề vào video trước khi chèn video vào PowerPoint. PowerPoint không hỗ trợ phụ đề chi tiết hay phụ đề được lưu trữ trong tệp riêng, tách biệt với tệp video.

Các định dạng video được hỗ trợ cho phụ đề chi tiết và phụ đề sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Các hệ điều hành đều có cài đặt cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị phụ đề chi tiết hoặc phụ đề. 

Phụ đề chi tiết, phụ đề và đoạn âm thanh thay thế không được giữ nguyên khi bạn sử dụng các tính năng Nén Phương tiện hoặc Tối ưu hóa Tính tương thích Phương tiện. Ngoài ra, khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng video, phụ đề chi tiết, phụ đề hoặc đoạn âm thanh thay thế trong các video đã nhúng sẽ không được đưa vào video được lưu.

Khi bạn sử dụng lệnh Lưu Phương tiện dưới dạng cho video đã chọn, phụ đề chi tiết, phụ đề và nhiều đoạn âm thanh được nhúng trong video sẽ được giữ nguyên trong tệp video được lưu. 

Để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên dễ truy nhập, hãy đảm bảo những điều sau đây:

 • Đưa vào video một đoạn âm thanh mô tả video, nếu cần, dành cho người dùng khiếm thị hoặc suy giảm thị lực.

 • Đưa phụ đề chi tiết hoặc phụ đề ở định dạng được hỗ trợ dành cho người dùng khiếm thính hoặc nặng tai vào video có chứa hội thoại.

Tìm hiểu thêm

Office Online: Biện pháp tốt nhất để giúp bản trình bày PowerPoint Online trở nên dễ truy nhập

Bảng sau đây bao gồm các phương pháp tốt nhất để tạo bản trình bày PowerPoint Online giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập.

Nội dung cần sửa

Cách tìm

Lý do cần sửa

Cách sửa

Bao gồm văn bản thay thế với tất cả các hình ảnh trực quan và bảng.

Nội dung trực quan bao gồm ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, hình, nhóm, đối tượng nhúng và video.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong PowerPoint Online để tìm văn bản thay thế bị thiếu.

Văn bản thay thế giúp những người không thấy được màn hình hiểu rõ nội dung quan trọng trong hình ảnh và các hình ảnh trực quan khác.

Tránh sử dụng văn bản trong hình ảnh làm phương pháp duy nhất để truyền tải thông tin quan trọng. Nếu bạn phải sử dụng hình ảnh có chứa văn bản, hãy lặp lại văn bản đó trong tài liệu. Trong văn bản thay thế, mô tả ngắn gọn về hình ảnh và đề cập đến sự tồn tại của văn bản, cũng như mục đích của văn bản.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

Thêm văn bản thay thế vào hình hoặc video được nhúng

Thêm văn bản thay thế vào bảng

Thêm văn bản siêu kết nối có ý nghĩa.

Nhìn lướt qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn để xác định xem liệu văn bản siêu kết nối có phải là thông tin độc lập có ý nghĩa hay không và liệu văn bản siêu kết nối đó có cung cấp cho người đọc thông tin chính xác về mục tiêu đích hay không.

Người sử dụng bộ đọc màn hình đôi khi nhìn lướt qua danh sách liên kết. Các liên kết cần truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác về đích. Ví dụ: thay vì liên kết tới văn bản Bấm vào đây, hãy đưa vào toàn bộ tiêu đề trang đích.

Thêm văn bản siêu kết nối

Thay đổi văn bản của một siêu kết nối

Đảm bảo rằng màu sắc không phải là phương tiện duy nhất để truyền đạt thông tin.

Để phát hiện sự hiện diện của mã hóa bằng màu, hãy nhìn lướt qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Những người khiếm thị hoặc mù màu có thể không nắm được ý nghĩa được truyền tải qua các màu cụ thể.

Ví dụ: thêm gạch dưới cho văn bản siêu kết nối được mã hóa bằng màu để những người mù màu biết rằng văn bản đó được liên kết, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy màu đó. Đối với đầu đề, hãy cân nhắc tô đậm hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn.

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

Màu văn bản và màu nền phải đủ độ tương phản.

Để phát hiện độ tương phản màu chưa đủ mạnh, hãy tìm văn bản khó đọc hoặc khó phân biệt được với nền trên trang chiếu.

Văn bản trong bản trình bày của bạn phải dễ đọc để mọi người, kể cả người có khuyết tật thị giác, đều có thể xem được văn bản.

Ví dụ: sử dụng màu sáng hoặc bảng phối màu có độ tương phản cao ở các đầu đối lập của phổ màu. Bảng phối màu đen và trắng giúp những người bị mù màu dễ dàng phân biệt văn bản và hình.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Đặt tiêu đề riêng cho mọi trang chiếu.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong PowerPoint Online để tìm trang chiếu không có tiêu đề.

Những người sử dụng bộ đọc màn hình và các công nghệ hỗ trợ khác sẽ nghe thấy văn bản, hình và nội dung của trang chiếu được đọc lại theo thứ tự cụ thể. Đó là lý do tại sao nên sử dụng bố trí trang chiếu trong PowerPoint Online, điều này đảm bảo bộ đọc màn hình đọc nội dung theo thứ tự lô-gic.

Những người khiếm thị hoặc người khuyết tật về đọc sẽ dựa vào tiêu đề trang chiếu để dẫn hướng. Ví dụ: bằng cách lướt qua hoặc sử dụng bộ đọc màn hình, họ có thể nhanh chóng xem lướt danh sách tiêu đề trang chiếu, rồi đi thẳng tới trang chiếu mình muốn.

Sử dụng trình tự đọc lô-gic

Sử dụng tiêu đề trang chiếu riêng

Sử dụng cấu trúc bảng đơn giản, rồi xác định thông tin tiêu đề cột.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong PowerPoint Online để đảm bảo bảng không chứa ô tách, ô được phối, ô lồng nhau hoặc hàng hay cột trống hoàn toàn.

Bộ đọc màn hình sẽ duy trì theo dõi vị trí của mình trong bảng bằng cách đếm các ô trong bảng. Nếu bảng được lồng bên trong một bảng khác hoặc nếu một ô được phối hoặc tách thì bộ đọc màn hình sẽ không thể đếm tiếp và không cung cấp được thông tin hữu dụng về bảng sau điểm đó. Các hàng và cột trống trong bảng cũng có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng bộ đọc màn hình, khiến họ nghĩ rằng bảng đã kết thúc.

Bộ đọc màn hình cũng sử dụng thông tin tiêu đề để xác định các hàng và cột.

Sử dụng tiêu đề bảng

Sử dụng cỡ phông lớn hơn (18 điểm trở lên), phông chữ sans-serif và đủ khoảng trắng.

Để tìm các sự cố tiềm ẩn liên quan tới phông chữ hoặc khoảng trắng, hãy xem lại các trang chiếu của bạn để tìm các khu vực trông dày đặc hoặc không đọc được.

Những người mắc chứng khó đọc mô tả họ thấy văn bản "lộn xộn" trên một trang (việc nén một dòng văn bản vào dòng bên dưới). Họ thường thấy văn bản dính vào nhau hoặc bị biến dạng.

Đối với những người mắc chứng khó đọc hoặc người khiếm thị, hãy giảm tải việc đọc. Ví dụ: phông chữ sans serif quen thuộc như Arial hoặc Calibri sẽ giúp họ đọc dễ hơn. Tránh sử dụng toàn bộ chữ viết hoa và quá nhiều chữ nghiêng hay gạch chân. Đưa vào nhiều khoảng trắng giữa các câu và đoạn văn.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và bảng

Các quy trình sau đây mô tả cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và bảng trong bản trình bày PowerPoint Online của bạn.

Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đặt văn bản vào trường mô tả và để trống tiêu đề. Thao tác này sẽ cung cấp trải nghiệm tốt nhất với hầu hết các bộ đọc màn hình chính, gồm cả Trình tường thuật. Đối với nội dung âm thanh và video, ngoài văn bản thay thế còn bao gồm phụ đề chi tiết cho những người khiếm thính hoặc lãng tai.

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

 1. Chọn hình ảnh, chẳng hạn như ảnh, clip art hoặc ảnh chụp màn hình.

 2. Trong Công cụ Ảnh, chọn tab Định dạng.

 3. Trong nhóm Thuộc tính, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Trong Văn bản Thay thế, nhập mô tả.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Văn bản Thay thế với các trường Tiêu đề và Mô tả.

Thêm văn bản thay thế vào đồ họa SmartArt

 1. Chọn đồ họa SmartArt.

 2. Trong Công cụ Smartart, chọn tab Thiết kế.

 3. Trong nhóm Thuộc tính, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Trong Văn bản Thay thế, nhập mô tả.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Thiết kế của Công cụ SmartArt với con trỏ trỏ đến tùy chọn Văn bản Thay thế.

Thêm văn bản thay thế vào hình hoặc video được nhúng

 1. Chọn hình hoặc video.

 2. Trong Công cụ Vẽ, chọn tab Định dạng.

 3. Trong nhóm Thuộc tính, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Trong Văn bản Thay thế, nhập mô tả.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Định dạng của Công cụ Vẽ với con trỏ trỏ đến tùy chọn Văn bản Thay thế.

Thêm văn bản thay thế vào bảng

 1. Đặt con trỏ vào một ô trong bảng.

 2. Trong Công cụ Bảng, chọn tab Bố trí.

 3. Trong nhóm Thuộc tính, chọn Văn bản Thay thế.

 4. Trong Văn bản Thay thế, nhập mô tả.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Bố trí của Công cụ Bảng với con trỏ trỏ đến tùy chọn Văn bản Thay thế.

Giúp siêu kết nối và bảng trở nên dễ truy nhập

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp siêu kết nối, văn bản và bảng trong bản trình bày PowerPoint Online của bạn trở nên dễ truy nhập.

Thêm văn bản siêu kết nối

 1. Chọn văn bản bạn muốn thêm siêu kết nối, bấm chuột phải, rồi chọn Liên kết.

  Văn bản bạn chọn sẽ hiển thị trong hộp Văn bản hiển thị. Đây là văn bản siêu kết nối.

  Mẹo: Nếu tiêu đề trên trang đích của siêu kết nối cung cấp một bản tóm tắt chính xác nội dung trên trang, hãy dùng bản tóm tắt đó cho văn bản siêu kết nối. Ví dụ: văn bản siêu kết nối này khớp với tiêu đề trên trang đích: Mẫu và Chủ đề dành cho Office Online.

 2. Trong hộp Địa chỉ, nhập hoặc dán URL đích.

 3. Chọn Chèn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Liên kết, nơi bạn có thể cung cấp văn bản hiển thị và thông tin về địa chỉ của siêu kết nối.

Thay đổi văn bản của siêu kết nối

 1. Chọn văn bản của siêu kết nối, bấm chuột phải, rồi chọn Chỉnh sửa Liên kết.

 2. Trong hộp Văn bản hiển thị, chỉnh sửa văn bản bạn muốn hiển thị cho siêu kết nối..

 3. Chọn OK.

Sử dụng tiêu đề bảng

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong bảng để hiển thị Công cụ Bảng.

 2. Trên tab Thiết kế trong Công cụ Bảng, chọn Hàng Tiêu đề.

 3. Nhập đầu đề cột vào tiêu đề.

Ảnh chụp màn hình nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng trên tab Thiết kế Công cụ Bảng, với tùy chọn Hàng Tiêu đề được chọn.

Giúp trang chiếu trở nên dễ truy nhập

Các quy trình sau đây mô tả cách giúp trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint Online của bạn trở nên dễ truy nhập.

Sử dụng thiết kế trang chiếu trợ năng

Chủ đề Office được thiết kế với màu sắc, độ tương phản và phông chữ trợ năng. Chủ đề Office cũng được thiết kế để bộ đọc màn hình có thể đọc nội dung trang chiếu dễ dàng hơn.

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, chọn Chủ đề Office.

Ảnh chụp màn hình Chủ đề Office trên tab Thiết kế

Dưới đây là một số mẹo giúp tăng khả năng hiển thị:

 • Tránh dùng màu cam, đỏ và lục trong mẫu và văn bản của bạn.

 • Sử dụng các mẫu đồ họa, thay vì màu, để tô sáng điểm cần quan tâm.

 • Khoanh tròn hay dùng hoạt hình để tô sáng thông tin, chứ không dựa vào con trỏ laser hay màu.

 • Giữ độ tương phản tổng thể cao trong bản trình bày của bạn.

Sử dụng trình tự đọc lô-gic

Nếu trang chiếu của bạn có chứa đối tượng không nằm trong mẫu trang chiếu thì bạn cần sắp xếp chúng theo thứ tự lô-gic. Các đối tượng sẽ được đọc theo thứ tự bạn tạo, có thể vô nghĩa trong bộ đọc màn hình.

Kiểm tra trình tự đọc trong PowerPoint trên máy tính sẽ dễ dàng hơn vì bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các đối tượng trong ngăn Lựa chọn. Tuy nhiên, trong PowerPoint Online, bạn có thể sao chép và dán đối tượng để thay đổi thứ tự của đối tượng trên trang chiếu.

 • Để kiểm tra thứ tự của đối tượng trên một trang chiếu, chọn đối tượng, rồi nhấn phím Tab để chuyển tiêu điểm từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Định dạng văn bản để tăng tính trợ năng

 1. Chọn văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Trang đầu.

 3. Trong nhóm Phông chữ cung cấp các tùy chọn cho loại, cỡ, kiểu và màu phông chữ, hãy lựa chọn định dạng của bạn.

Hãy cân nhắc các ý tưởng sau để cải thiện trợ năng cho văn bản của bạn:

 • Thêm gạch dưới cho văn bản siêu kết nối mã màu. Điều đó có thể giúp những người mù màu biết văn bản được liên kết ngay cả khi họ không thể nhìn thấy màu.

 • Thêm hình nếu đang dùng màu để biểu thị trạng thái. Ví dụ: thêm ký hiệu dấu kiểm nếu màu lục đang được dùng để biểu thị “đạt” và thêm chữ X viết hoa nếu màu đỏ được dùng để biểu thị “không đạt”.

Sử dụng tiêu đề riêng cho các trang chiếu

 1. Chọn trang chiếu không có tiêu đề.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, chọn Bố trí.

 3. Trong hộp thoại Bố trí Trang chiếu, chọn một bố trí trang chiếu bao gồm chỗ dành sẵn cho tiêu đề, rồi chọn Thay đổi Bố trí. Trang chiếu mới sẽ được thêm.

 4. Trong chỗ dành sẵn cho tiêu đề, nhập một tên riêng.

Ghi chú: Tiêu đề không nhất thiết phải hiển thị thì mới có tính trợ năng. Ví dụ: những người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy tiêu đề của trang chiếu ngay cả khi tiêu đề không hiển thị. Trong PowerPoint 2016 trên máy tính, bạn có thể sử dụng ngăn Lựa chọn để bật hoặc tắt khả năng hiển thị của tiêu đề và các đối tượng khác trên trang chiếu.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Trang đầu với con trỏ trỏ đến tùy chọn Bố trí trong nhóm Trang chiếu.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trong PowerPoint Online

 1. Chọn tab Xem lại.

 2. Chọn Kiểm tra Trợ năng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Xem lại với con trỏ trỏ đến tùy chọn Kiểm tra Trợ năng.

 3. Xem lại kết quả trong Bộ kiểm tra Trợ năng. Kết quả được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự cố được tìm thấy, như sau:

  • Lỗi. Bao gồm nội dung khiến người khuyết tật bị khó hiểu hoặc không thể hiểu.

  • Cảnh báo. Nội dung gây khó hiểu cho người khuyết tật.

  • Mẹo. Mẹo cho bạn biết rằng, ngay cả khi người khuyết tật có thể hiểu nội dung thì nội dung vẫn có thể được sắp xếp và trình bày tốt hơn để cải thiện trải nghiệm.

 4. Khắc phục sự cố.

Ghi chú: Bộ kiểm tra Trợ năng kiểm tra tài liệu cho mọi sự cố có thể được khắc phục trong trình duyệt. Để biết hoạt động kiểm tra hoàn chỉnh, hãy mở tài liệu của bạn trong ứng dụng trên máy tính và sử dụng bộ kiểm tra trợ năng trên máy tính cho Windows hoặc máy Mac.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×