Giám sát ứng dụng cho một trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người sở hữu trang, bạn có thể theo dõi thông tin về các ứng dụng cho SharePoint đã được thêm vào một trang. Ví dụ, bạn có thể xem thông tin về mức độ thường xuyên ứng dụng đã cài đặt, số lượng lỗi ứng dụng đã có, hoặc mức độ thường xuyên nó đã được dùng.

Giám sát ứng dụng cho một trang

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 sau đó bấm Nội dung Site.

 2. Trên trang nội dung trang, hãy tìm ứng dụng bạn muốn xem thông tin và bấm vào dấu chấm lửng ()

 3. Trong hộp thoại ứng dụng, hãy bấm chi tiết. Nếu bạn không nhìn thấy chi tiết, rồi bấm vào dấu chấm lửng () một lần nữa, rồi bấm chi tiết.

 4. Trên trang chi tiết ứng dụng, bạn có thể xem thông tin về giấy phép, lỗi, cài đặt và sử dụng.

  Ghi chú: Nhiều SharePoint của xây dựng ứng dụng không cung cấp dịch vụ chi tiết.

 5. Nếu bạn có thể xem chi tiết, hãy làm như sau:

  Để thực hiện điều này:

  Hãy làm như sau:

  Xem thêm thông tin về lỗi

  Bấm vào số xuất hiện sau khi các kiểu khác nhau của lỗi để xem chi tiết lỗi.

  Xem cách dùng thông tin cho một khung thời gian cụ thể

  Bấm ngày, thánghoặc năm thay đổi khoảng thời gian để sử dụng thông tin dữ liệu Hiển thị trong biểu đồ.

Ghi chú: Nếu ứng dụng sử dụng kết nối với dữ liệu ngoài thông qua dịch vụ kết nối nghiệp vụ (BCS), cũng sẽ có một đồ thị Hiển thị số lượng cuộc gọi ứng dụng thực hiện đối với dữ liệu ngoài nguồn. Các ngày xuất hiện trong đồ thị BCS cuộc gọi thoại và cách dùng được hiển thị trong giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×