Giám sát ứng dụng cho môi trường SharePoint Online của bạn

Giám sát ứng dụng cho môi trường SharePoint Online của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể theo dõi thông tin chẳng hạn như thông tin lỗi và cách dùng ứng dụng cho các ứng dụng sử dụng trong môi trường SharePoint Online của bạn. Trước khi bạn có thể theo dõi thông tin về ứng dụng, bạn cần để thêm nó vào danh sách ứng dụng bạn muốn giám sát.

Chọn ứng dụng để giám sát

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Ứng dụng màn hình.

 4. Để thêm ứng dụng vào danh sách, hãy chọn Thêm ứng dụng.

 5. Tìm kiếm app(s) bạn muốn thêm, hoặc chọn từ danh sách các ứng dụng sẵn dùng, sau đó chọn Thêm.

Xem ứng dụng chi tiết hoặc lỗi

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Ứng dụng màn hình.

 4. Trỏ tới ứng dụng mà bạn muốn xem thông tin, hãy chọn hộp kiểm xuất hiện, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau

Để thực hiện điều này:

Hãy làm thế này:

Xem chi tiết về ứng dụng chẳng hạn như:

 • số lượng giấy phép mua hoặc sử dụng

 • đếm số lượng các lỗi và cài đặt

 • sử dụng thông tin

 1. Chọn Xem chi tiết trên ruy-băng.

 2. Trong phần sử dụng , hãy chọn ngày, thánghoặc năm thay đổi khoảng thời gian để sử dụng thông tin hiển thị trong biểu đồ.

Xem thông tin lỗi cho ứng dụng

 1. Chọn Xem lỗi trên ruy-băng.

 2. Bạn có thể sử dụng ID tương quan tìm lỗi trong Nhật ký lỗi.

 3. Hãy chọn URL trong cột vị trí để xem thêm các chi tiết lỗi cho ứng dụng này.

Điều nên biết:   

 • Nếu bạn không còn muốn giám sát ứng dụng, bạn có thể chọn nó trên trang ứng dụng màn hình, và chọn Loại bỏ ứng dụng trên ruy-băng.

 • Thông tin chi tiết lỗi và cách dùng ứng dụng được xử lý bởi bộ hẹn giờ khác nhau công việc được cấu hình trước để chạy ở đặt thời gian cho SharePoint Online. Các công việc bộ hẹn giờ nhấc sự kiện cho ngày trước đó. Lý do này, dữ liệu Hiển thị trên trang ứng dụng màn hình có thể được hoãn đến 29 tiếng.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×