Giám sát ứng dụng cho môi trường SharePoint Online của bạn

Giám sát ứng dụng cho môi trường SharePoint Online của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể theo dõi thông tin chẳng hạn như thông tin lỗi và cách dùng ứng dụng cho các ứng dụng sử dụng trong môi trường SharePoint Online của bạn. Trước khi bạn có thể theo dõi thông tin về ứng dụng, bạn cần để thêm nó vào danh sách ứng dụng bạn muốn giám sát.

Chọn ứng dụng để giám sát

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Ứng dụng màn hình.

 4. Để thêm ứng dụng vào danh sách, hãy chọn Thêm ứng dụng.

 5. Tìm kiếm app(s) bạn muốn thêm, hoặc chọn từ danh sách các ứng dụng sẵn dùng, sau đó chọn Thêm.

Xem ứng dụng chi tiết hoặc lỗi

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Ứng dụng màn hình.

 4. Trỏ tới ứng dụng mà bạn muốn xem thông tin, hãy chọn hộp kiểm xuất hiện, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau

Để thực hiện điều này:

Hãy làm thế này:

Xem chi tiết về ứng dụng chẳng hạn như:

 • số lượng giấy phép mua hoặc sử dụng

 • đếm số lượng các lỗi và cài đặt

 • sử dụng thông tin

 1. Chọn Xem chi tiết trên ruy-băng.

 2. Trong phần sử dụng , hãy chọn ngày, thánghoặc năm thay đổi khoảng thời gian để sử dụng thông tin hiển thị trong biểu đồ.

Xem thông tin lỗi cho ứng dụng

 1. Chọn Xem lỗi trên ruy-băng.

 2. Bạn có thể sử dụng ID tương quan để tìm lỗi trong Nhật ký lỗi.

 3. Hãy chọn URL trong cột vị trí để xem thêm các chi tiết lỗi cho ứng dụng này.

Điều nên biết:   

 • Nếu bạn không còn muốn giám sát ứng dụng, bạn có thể chọn nó trên trang ứng dụng màn hình, và chọn Loại bỏ ứng dụng trên ruy-băng.

 • Thông tin chi tiết lỗi và cách dùng ứng dụng được xử lý bởi bộ hẹn giờ khác nhau công việc được cấu hình trước để chạy thiết lập thời gian cho SharePoint Online. Các công việc bộ hẹn giờ chọn lập sự kiện cho ngày trước đó. Lý do này, dữ liệu Hiển thị trên trang ứng dụng màn hình có thể được hoãn đến 29 tiếng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×