Ghim tệp dùng thường xuyên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có tệp mà bạn thường dùng, bạn có thể ghim chúng trong trang gần đây và chúng nhanh chóng nhận được.

Ghim một tệp ở trên cùng của danh sách của bạn

 1. Gõ nhẹ vào tệp > mở > gần đây.

 2. Trong danh sách các tệp ở bên phải, hãy gõ nhẹ biểu tượng thêm Ảnh chụp màn hình của biểu tượng thêm trong Android. bên cạnh tệp bạn muốn ghim.

 3. Chọn mã Pin.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn ghim vào gần đây trong Android.

  Bây giờ, tệp sẽ nằm trong phần đã ghim ở phía trên cùng của màn hình và sẽ dễ dàng để đến.

Ghi chú: Nếu bạn không cần phải có một tệp được ghim vào đầu nữa, gõ nhẹ vào biểu tượng thêm Ảnh chụp màn hình của biểu tượng thêm trong Android. và chọn loại bỏ khỏi danh sách. Tệp vẫn sẽ có sẵn, nhưng nó sẽ không có trong danh sách các tệp đã ghim nữa.

Ghim một tệp vào màn hình chính của bạn

 1. Gõ nhẹ vào tệp > mở > gần đây.

 2. Trong danh sách các tệp ở bên phải, hãy gõ nhẹ biểu tượng thêm Ảnh chụp màn hình của biểu tượng thêm trong Android. bên cạnh tệp bạn muốn ghim.

 3. Chọn Thêm vào màn hình Trang chủ.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn ghim vào gần đây trong Android.

  Bạn sẽ thấy tệp trên màn hình chính điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×