Ghi một giao dịch trong một đăng ký tài khoản

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể ghi lại một giao dịch cho tài khoản mở trong dòng cuối cùng của một tài khoản register. Dòng được chỉ định bằng một màu khác nhau.

Lưu ý: Chỉ có một tài khoản offset có thể được trả trong mỗi mục nhập. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản offset, bạn phải mở biểu mẫu tài liệu.

 1. Trên menu công ty , trỏ tới Công ty danh sách, sau đó bấm Biểu đồ tài khoản.

 2. Mở một tài khoản ngân hàng, Tài khoản thẻ tín dụnghoặc đăng ký tài khoản .

 3. Trên dòng cuối cùng của đăng ký, hãy nhập thông tin trong các cột sau đây.

  Đăng ký tài khoản

  Tùy chọn

  Mô tả

  Ngày

  Hiển thị ngày hiện tại. Bấm vào mũi tên bên cạnh ngày để mở lịch rồi nhập ngày khác.

  Tài liệu không.

  Nhập số liệu liên quan đến giao dịch.

  Tăng

  Nhập giá trị tăng hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

  Giảm

  Nhập giá trị giảm, hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

  Tài khoản

  Bấm vào mũi tên và chọn tài khoản, hoặc chọn Thêm tài khoản mới tài chính.

  Bản ghi nhớ

  Nhập thông tin liên quan đến giao dịch.

  Đăng ký tài khoản ngân hàng

  Tùy chọn

  Mô tả

  Ngày

  Hiển thị ngày hiện tại. Bấm vào mũi tên bên cạnh ngày để mở lịch rồi nhập ngày khác.

  Kiểm tra không.

  Nếu giao dịch liên quan đến một kiểm theo cách thủ công, hãy nhập số kiểm.

  Thanh toán đến

  Bấm vào mũi tên và chọn một tên khách hàng, nhà cung cấp, hoặc nhân viên.

  Bản ghi nhớ

  Nhập thông tin liên quan đến giao dịch.

  Tài khoản

  Bấm vào mũi tên và chọn tài khoản, hoặc chọn Thêm tài khoản mới tài chính.

  Thanh toán

  Nhập số tiền thanh toán hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

  Tiền gửi

  Nhập giá trị vào tiền gửi, hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

  Đăng ký tài khoản thẻ tín dụng

  Tùy chọn

  Mô tả

  Ngày

  Hiển thị ngày hiện tại. Bấm vào mũi tên bên cạnh ngày để mở lịch rồi nhập ngày khác.

  Tài liệu không.

  Nhập số liệu liên quan đến giao dịch.

  Thanh toán đến

  Bấm vào mũi tên và chọn một tên khách hàng, nhà cung cấp, hoặc nhân viên.

  Bản ghi nhớ

  Nhập thông tin liên quan đến giao dịch.

  Tài khoản

  Bấm vào mũi tên và chọn tài khoản, hoặc chọn Thêm tài khoản mới tài chính.

  Tính phí

  Nhập giá trị vào tính phí hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

  Thanh toán

  Nhập số tiền thanh toán hoặc rời khỏi mặc định của $0.00.

 4. Để lưu mục nhập, hãy bấm lưu.

  Lưu ý: Để loại bỏ mục trước khi bạn lưu nó, hãy bấm xóa.

Chủ đề liên quan

Tìm các tài khoản công ty trong danh sách

Xem đăng ký tài khoản ngân hàng

Xem thẻ tín dụng/dòng bản đăng ký tài khoản tín dụng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×