Ghi lại hoặc thay đổi hình thu nhỏ video

Hình thu nhỏ video là điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nhìn thấy khi họ tương tác với một video. Hình thu nhỏ cũng chính là những gì được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Hình thu nhỏ đặc biệt có ích trong một thư viện chứa nhiều tệp phương tiện, vì chúng cho phép người xem có thể xem trước nội dung của video đó.

SharePoint giúp bạn dễ dàng ghi lại một hình thu nhỏ của bất kỳ video nào trong một thư viện SharePoint hoặc tải lên hình thu nhỏ cho một video trong thư viện. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây.

 1. Mở thư viện có chứa video đó.

Hãy để con trỏ trên hình ảnh của video mà bạn muốn hộp kiểm lựa chọn xuất hiện, rồi bấm vào hình ảnh.

Ảnh chụp màn hình một thư viện video. Hai trong số các video trong thư viện có hình thu nhỏ về nội dung video, và một hình chỉ hiển thị đồ họa thể hiện một đoạn phim.

 1. Bấm vào hình ảnh đã chọn để mở trang ứng dụng phát video, rồi chọn tab Quản lý.

 2. Trong nhóm Hành động, bấm Sửa Thuộc tính.

 3. Bấm Thay đổi hình thu nhỏ, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Ghi lại một hình thu nhỏ từ video

  • Dùng một hình ảnh từ máy tính của tôi

  • Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web

Để tìm hiểu làm thế nào để làm được điều này, hãy bấm vào một trong các kết nối sau đây đến một phần trong bài viết này.

Trong bài viết này

Ghi lại một hình thu nhỏ từ video

Dùng một hình ảnh từ máy tính của tôi

Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web

Ghi lại một hình thu nhỏ từ video

Bạn có thể ghi lại một hình thu nhỏ từ bất kỳ video nào được lưu trữ trên site SharePoint. Bạn không thể chụp một hình thu nhỏ của video nếu nó được lưu trữ bên ngoài SharePoint.

 1. Chọn Ghi lại hình thu nhỏ từ video.

 2. Bấm nút Phát trên video.

 3. Khi video cho thấy hình ảnh mà bạn muốn chụp, hãy bấm nút camera ở phía trên của video.

Ảnh màn hình của công cụ Hình thu nhỏ SharePoint, hiển thị biểu tượng camera


Hình thu nhỏ được chụp sẽ xuất hiện bên dưới màn hình video thực tế.

 1. Xem lại hình thu nhỏ. Nếu hình đó hiển thị những gì bạn muốn, bấm Lưu. Nếu không, hãy lặp lại các bước trên đây cho đến khi bạn ghi lại được hình ảnh mong muốn.

 2. Nếu bạn muốn thay đổi thêm bất kỳ thuộc tính nào khác (chẳng hạn như Tên, Mô tả, Chủ sở hữu, v.v.), hãy nhập giá trị bạn muốn xác định trong các hộp theo sau hình thu nhỏ.

 3. Khi bạn hoàn tất các thay đổi, hãy chọn Lưu.

Đầu Trang

Dùng một hình ảnh từ máy tính của tôi

Nếu bạn có một hình được lưu trữ trên máy tính mà bạn muốn dùng làm hình thu nhỏ cho video, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Chọn Dùng hình ảnh từ máy tính của tôi.

 2. Nhập đường dẫn cho tệp hình ảnh đó, hoặc bấm Duyệt để chọn tệp đó, rồi chọn Mở.

 3. Chọn Tải lên để tải tệp hình ảnh lên SharePoint để dùng làm hình thu nhỏ cho video đó.

Đầu Trang

Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web

Bạn có thể dùng hình ảnh mà bạn lấy từ một địa chỉ web.

 1. Chọn Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web.

 2. Nhập URL đầy đủ cho tệp mà bạn muốn dùng. URL phải gồm cả tên tệp video đó. Chẳng hạn như, http://www.contoso.com/VideoThumbnail.jpg

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×