Ghi, lưu và phát hành bản ghi Skype for Business

Ghi, lưu và phát hành bản ghi Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy dùng các tùy chọn Lưu và Phát hành để đổi tên hoặc di chuyển bản ghi của bạn. Bạn cũng có thể chọn nội dung đưa vào bản ghi chẳng hạn như tin nhắn tức thời, video người dự hoặc video toàn cảnh.

Lưu và Phát hành

 1. Mở Skype for Business và bấm Công cụ>Trình quản lý Ghi.

 2. Chọn một bản ghi rồi bấm Phát hành.

 3. Nhập một tên mới cho bản ghi trong hộp Tên tệp bản ghi.

 4. Để thay đổi vị trí bản ghi, hãy bấm Duyệt bên cạnh hộp kiểm Lưu vào, rồi đến thư mục nơi bạn muốn lưu video đó.

 5. Theo mặc định, các bản ghi bao gồm âm thanh, video, IM và nội dung trình bày chẳng hạn như chia sẻ màn hình và các trang chiếu PowerPoint. Nếu muốn, bạn có thể xóa một số nội dung khỏi bản ghi. Bấm Tùy chọn và bỏ chọn bất kỳ nội dung nào mà bạn không muốn giữ, chẳng hạn như:

  Âm thanh

  Video người dự

  Video toàn cảnh

  Tin nhắn tức thời

  Nội dung trình bày

 6. Bấm OK, và bản ghi của bạn sẽ được lưu tại vị trí mới với nội dung bạn đã chọn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×