Ghi chú phát hành cho Office 2016 for Mac

Cập nhật gần nhất: 12/12/2017

Office 2016 cho Mac được cập nhật thường xuyên để cung cấp các tính năng mới, các bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật không liên quan đến bảo mật.

Các bản cập nhật sẵn dùng từ Microsoft AutoUpdate (MAU). Để sử dụng MAU, hãy khởi động một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi chọn Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật. Nếu bạn là người quản trị và muốn cập nhật máy tính trong tổ chức của mình bằng các công cụ triển khai phần mềm hiện có, bạn có thể tải xuống và triển khai gói cập nhật cho mỗi ứng dụng.

Ghi chú: Microsoft AutoUpdate cung cấp các bản cập nhật cho Office 2016 cho Mac, Office for Mac 2011, Skype for Business vào máy Mac và Lync for Mac 2011. Do đó, có thể bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật Microsoft AutoUpdate, ngay cả khi bạn đang không chạy Office 2016 cho Mac.

Để biết danh sách tất cả các bản phát hành Office 2016 cho Mac và các liên kết tải xuống bổ sung, hãy xem mục Lịch sử cập nhật cho Office 2016 for Mac.

Nếu bạn là Người dùng nội bộ Office, xem mục Ghi chú phát hành cho Người dùng nội bộ Nhanh bản dựng Office 2016 for Mac.

Bản phát hành Tháng Mười Hai 2017

Ngày Phát hành: 12/12/2017

Phiên bản: 15.41.0 (Bản dựng 17120500)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các cập nhật sau đây.

Ứng dụng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Gói cập nhật Word

Excel

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

CVE-2017-11934: Lỗ hổng Tiết lộ Thông tin trong Microsoft PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate 3.14

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Mười Một 2017

Ngày Phát hành: 14/11/2017

Phiên bản: 15.40.0 (Bản dựng 17110800)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các cập nhật sau đây.

Ứng dụng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Tư vấn 170020: Bản cập nhật Chuyên sâu về Bảo mật cho Microsoft Office

Gói cập nhật Word

Excel

CVE-2017-11877: Lỗ hổng Vượt qua Tính năng Bảo mật của Microsoft Excel

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

Không áp dụng

Bản phát hành Tháng Mười 2017

Ngày Phát hành: 10/10/2017

Phiên bản: 15.39.0 (Bản dựng 17101000)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các cập nhật sau đây.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Trình soạn thảo Visual Basic được Cải thiện: Tạo và chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic bằng IntelliSense, menu và thanh công cụ VBA, công cụ gỡ lỗi, trình duyệt đối tượng cùng các công cụ khác.

Gói cập nhật Word

Excel

Trình soạn thảo Visual Basic được Cải thiện: Tạo và chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic bằng IntelliSense, menu và thanh công cụ VBA, công cụ gỡ lỗi, trình duyệt đối tượng cùng các công cụ khác.

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Trình soạn thảo Visual Basic được Cải thiện: Tạo và chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic bằng IntelliSense, menu và thanh công cụ VBA, công cụ gỡ lỗi, trình duyệt đối tượng cùng các công cụ khác.

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Tính dễ đọc và trợ năng cũng được cải thiện: Tiêu đề email và thư mời họp của bạn bây giờ dễ nhìn hơn. Dẫn hướng bàn phím ít lộn xộn hơn, tốt hơn và VoiceOver được cải thiện.

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

CVE-2017-11825: Lỗ hổng Thực thi Mã Từ xa của Microsoft Office

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate 3.11

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Chín 2017

Ngày Phát hành: 12/09/2017

Phiên bản: 15.38.0 (Bản dựng 17090200)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các cập nhật sau đây.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Gói cập nhật Word

Excel

CVE-2017-8631: Lỗ hổng Lỗi Bộ nhớ của Microsoft Office

CVE-2017-8632: Lỗ hổng Lỗi Bộ nhớ của Microsoft Office

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

CVE-2017-8676: Windows GDI+ Lỗ hổng Tiết lộ Thông tin

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate 3.9.3

Cảnh báo để người dùng cài đặt lại MAU khi phát hiện cấu phần bị thiếu hoặc hỏng.

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Tám 2017

Ngày Phát hành: 15/08/2017

Phiên bản: 15.37.0 (Bản dựng 17081500)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các cập nhật sau đây.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

 • Trình nghiên cứu: Tìm trích dẫn, nguồn có thể trích dẫn và hình ảnh liên quan mà không cần phải rời khỏi Word. Xem thêm thông tin

 • Liên kết an toàn: Khi người dùng bấm vào một liên kết, Tính năng Chống mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (ATP) sẽ kiểm tra liên kết để xem liên kết đó có độc hại không. Nếu liên kết đó được coi là độc hại, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang cảnh báo thay vì URL đích ban đầu. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Word

Excel

 • Liên kết an toàn: Khi người dùng bấm vào một liên kết, Tính năng Chống mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (ATP) sẽ kiểm tra liên kết để xem liên kết đó có độc hại không. Nếu liên kết đó được coi là độc hại, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang cảnh báo thay vì URL đích ban đầu. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

 • Liên kết an toàn: Khi người dùng bấm vào một liên kết, Tính năng Chống mối đe dọa Nâng cao của Office 365 (ATP) sẽ kiểm tra liên kết để xem liên kết đó có độc hại không. Nếu liên kết đó được coi là độc hại, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang cảnh báo thay vì URL đích ban đầu. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.2

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Bảy 2017

Ngày Phát hành: 21/07/2017

Phiên bản: 15.36.1 (Bản dựng 17072101)

Bản phát hành này khắc phục sự cố với Outlook, giúp đảm bảo thư nhóm luôn cập nhật. Tải xuống gói cập nhật Outlook

Ngày Phát hành: 11/07/2017

Phiên bản: 15.36.0 (Bản dựng 17070201)

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật về tính năng và bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Gói cập nhật Word

Excel

 • Ảnh ở đầu trang và chân trang: Tùy chỉnh sổ làm việc in bằng cách thêm hình ảnh vào đầu trang và chân trang.

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

 • Gửi email trên lịch biểu của bạn: Trì hoãn việc gửi thư hoặc chọn thời điểm gửi. Xem thêm thông tin

 • Tất cả các thư mục yêu thích của bạn đều nằm ở cùng một nơi: Tạo lối tắt đến tất cả các thư mục bạn sử dụng thường xuyên. Mọi lối tắt được liệt kê trong mục Yêu thích ở phần trên cùng của Thanh bên. Xem thêm thông tin

 • Bút Định dạng: Sẵn dùng khi tạo email, sự kiện và tác vụ.

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

CVE-2017-8501: Lỗ hổng Lỗi Bộ nhớ của Microsoft Office

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Sáu 2017

Ngày Phát hành: 16/06/2017

Phiên bản: 15.35.0 (Bản dựng 17061600)

Bản phát hành này khắc phục sự cố khi OneNote gặp lỗi trong lúc tạo trang mới bằng mẫu. Tải xuống gói cập nhật OneNote

Ngày Phát hành: 13/06/2017

Phiên bản: 15.35.0 (Bản dựng 17061000)

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật về tính năng và bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

CVE-2017-8509: Lỗ hổng Thực thi Mã Từ xa của Microsoft Office

Gói cập nhật Word

Excel

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

 • Tốn ít thời gian viết email hơn: Tạo mẫu email và tái sử dụng sau để tiết kiệm thời gian. Xem thêm thông tin

 • Yêu cầu Thư báo Đã đọc và Thông báo Trạng thái gửi:Nhận được thông báo khi thư email quan trọng của bạn đã được chuyển phát đến nơi và người nhận đã mở thư. Xem thêm thông tin

 • Dễ dàng thiết lập tài khoản hơn: Giờ đây, khi bạn thêm tài khoản Exchange hoặc Gmail, các cài đặt sẽ được cập nhật cho bạn. Chỉ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu là bạn đã sẵn sàng. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Năm 2017

Ngày Phát hành: 16/05/2017

Phiên bản: 15.34.0 (Bản dựng 17051500)

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật về tính năng và bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

 • Nền hiện đại cho Chế độ Tập trung: Chọn từ nền Chạng vạng hoặc Đêm Vùng cực, khi bạn ở Chế độ Tập trung trên tab Chế độ xem.

 • Phông chữ Dubai: Họ phông hỗ trợ cả ngôn ngữ Tây Âu cũng như các ngôn ngữ chính sử dụng chữ viết Ả Rập. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Word

Excel

 • Phông chữ Dubai: Họ phông hỗ trợ cả ngôn ngữ Tây Âu cũng như các ngôn ngữ chính sử dụng chữ viết Ả Rập. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

 • Phông chữ Dubai: Họ phông hỗ trợ cả ngôn ngữ Tây Âu cũng như các ngôn ngữ chính sử dụng chữ viết Ả Rập. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

 • Nhóm: Xem 10 nhóm hàng đầu và đọc hoặc trả lời cuộc hội thoại nhóm trực tiếp từ thư mục Nhóm.

 • Phông chữ Dubai: Họ phông hỗ trợ cả ngôn ngữ Tây Âu cũng như các ngôn ngữ chính sử dụng chữ viết Ả Rập. Xem thêm thông tin

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

CVE-2017-0254: Lỗ hổng Lỗi Bộ nhớ của Microsoft Office

Không áp dụng

Ngày Phát hành: 09/05/2017

Bản phát hành này sẽ cung cấp các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

 • Khắc phục sự cố nghiêm trọng ngăn các thông báo cập nhật tự động khi đã chọn tính năng "Tự động Kiểm tra".

 • Khắc phục sự cố khi tính năng Tự Cập nhật gặp sự cố trên OS X 10.10.

 • Khắc phục sự cố khi các ứng dụng không khởi chạy nếu có bản cập nhật đang chờ xử lý.

Quan trọng: Nếu bạn đã cập nhật lên Microsoft AutoUpdate 3.9.0 và đã đặt các cài đặt của tính năng Tự Cập nhật thành "Tự động Kiểm tra" thì bạn sẽ cần phải cập nhật theo cách thủ công cho Microsoft AutoUpdate 3.9.1 bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

 • Đi đến Trợ giúp > Kiểm tra các Bản cập nhật, rồi chọn Kiểm tra các Bản cập nhật.

 • Đi đến Trợ giúp > Kiểm tra các Bản cập nhật, rồi chọn Tự động Tải xuống và Cài đặt.

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Tư 2017

Ngày Phát hành: 11/04/2017

Phiên bản: 15.33.0 (Bản dựng 17040900)

Bản phát hành này sẽ cung cấp các bản cập nhật tính năng sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Gói cập nhật Word

Excel

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Microsoft AutoUpdate

 • Hỗ trợ Suite Delta Update sẽ giảm 50 % kích cỡ bản cập nhật hàng tháng.

 • Hỗ trợ các bản tự cập nhật MAU, trong đó MAU có thể tự cập nhật mà không yêu cầu thông tin xác thực của người quản trị.

Phiên bản MAU này không có sẵn để tải xuống.

Bản phát hành Tháng Ba 2017

Ngày Phát hành: 14/03/2017

Phiên bản: 15.32.0 (Bản dựng 17030901)

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật về tính năng và bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Gói cập nhật Word

Excel

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS17-014: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3217868)

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

 • Hỗ trợ Thanh Cảm ứng: Dễ dàng sử dụng các lệnh liên quan nhất đến việc bạn đang làm. (Chỉ tương thích với MacBook Pro có Thanh Cảm ứng.)

 • Phần bổ trợ Translator: Dịch email mà không cần phải rời khỏi Outlook. Chỉ cần bật phần bổ trợ Translator bằng một thao tác nhấn để dịch. Chọn từ 60 ngôn ngữ. Tìm hiểu thêm về Phần bổ trợ Translator for Outlook.

  Cài đặt phần bổ trợ từ Office Store

 • Truy nhập vào nhiều tính năng khác ngay từ Hộp thư đến của bạn: Các phần bổ trợ cho Outlook sẽ giúp bạn tạo nhiệm vụ bằng Wunderlist, theo dõi phản hồi email bằng Boomerang và nhiều thao tác khác.

  Tải Phần bổ trợ Office cho Outlook 

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS17-014: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3217868)

Không áp dụng

Bản phát hành Tháng Hai 2017

Ngày Phát hành: 16/02/2017

Phiên bản: 15.31.0 (Bản dựng 17021600)

Bản phát hành này cung cấp tính năng, các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Hỗ trợ Thanh Cảm ứng: Dễ dàng sử dụng các lệnh liên quan nhất đến việc bạn đang làm. (Chỉ tương thích với MacBook Pro có Thanh Cảm ứng.)

Gói cập nhật Word

Excel

Hỗ trợ Thanh Cảm ứng: Dễ dàng sử dụng các lệnh liên quan nhất đến việc bạn đang làm. (Chỉ tương thích với MacBook Pro có Thanh Cảm ứng.)

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Hỗ trợ Thanh Cảm ứng: Dễ dàng sử dụng các lệnh liên quan nhất đến việc bạn đang làm. (Chỉ tương thích với MacBook Pro có Thanh Cảm ứng.)

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate

Đã cập nhật số phiên bản thành 3.8.4.

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành Tháng Một 2017

Ngày Phát hành: 11/01/2017

Phiên bản: 15.30.0 (Bản dựng 17010700)

Bản phát hành này cung cấp tính năng, các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Các lựa chọn bổ sung cho chế độ tập trung, gồm Màu sồi, Màu gụ và Màu chì. Chỉ dành cho người đăng ký Office 365. Xem thêm thông tin về chế độ tập trung

Khắc phục các sự cố khác nhau về hiệu suất, như hiện tượng trễ khi nhập hoặc cuộn và hiệu suất chậm khi chỉnh sửa văn bản lớn.

Gói cập nhật Word

Excel

Gói cập nhật Excel

PowerPoint

Gói cập nhật PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate

Các chức năng ghi nhật ký và khắc phục sự cố bổ sung.

Đã cập nhật số phiên bản thành 3.8.3.

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành tháng 12 năm 2016

Ngày Phát hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2016

Phiên bản: 15.29.1 (Bản dựng 16121500)

Bản phát hành này sẽ khắc phục sự cố khi mở hoặc lưu tệp trong Word, Excel hoặc PowerPoint khi phần đầu của đường dẫn tệp chứa những khoảng trắng hoặc ký tự nhất định.

Dưới đây là liên kết tải xuống cho các gói cập nhật: Word, ExcelPowerPoint

Ngày Phát hành: Ngày 13 tháng 12 năm 2016

Phiên bản: 15.29.0 (Bản dựng 16120900)

Bản phát hành này cung cấp tính năng, các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Excel

 • Cải thiện hỗ trợ cho chức năng tạo tài liệu có thể truy nhập và sử dụng VoiceOver cũng như công nghệ hỗ trợ khác để đọc và chỉnh sửa tài liệu. Trợ năng cho Excel

 • Khắc phục sự cố trong đó, khi sử dụng Xác thực Dữ liệu, nếu bạn nhập văn bản vào hộp thông báo lỗi, Excel sẽ gặp sự cố.

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS16-148: Cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3204068)

PowerPoint

 • Cải thiện hỗ trợ cho chức năng tạo tài liệu có thể truy nhập và sử dụng VoiceOver cũng như công nghệ hỗ trợ khác để đọc và chỉnh sửa tài liệu. Trợ năng cho PowerPoint

Outlook

Gói cập nhật Outlook

OneNote

Gói cập nhật OneNote

Bộ Office

 • Hỗ trợ cho ba ngôn ngữ bổ sung: Tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary và tiếng Slovak

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS16-148: Cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3204068)

Không áp dụng

Microsoft AutoUpdate

 • Đã cập nhật số phiên bản thành 3.8.2.

 • Độ tin cậy được cải thiện và các bản sửa lỗi nhỏ.

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS16-148: Cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3204068)

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Bản phát hành tháng 11 năm 2016

Ngày Phát hành: Ngày 17 tháng 11 năm 2016

Phiên bản: 15.28.0 (Bản dựng 16111700)

Bản phát hành này khắc phục sự cố với Outlook và các thư mục công cộng trên Exchange Server 2010. Tải xuống gói cập nhật Outlook

Ngày Phát hành: Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Phiên bản: 15.28.0 (Bản dựng 16111501)

Bản phát hành này khắc phục sự cố với các gói cập nhật cho từng ứng dụng.

Dưới đây là liên kết tải xuống cho các gói cập nhật: Word, Excel, PowerPoint, OutlookOneNote.

Ngày Phát hành: Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Phiên bản: 15.28.0 (Bản dựng 16111300)

Bản phát hành này cung cấp tính năng, các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật sau.

Ứng dụng

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

Liên kết tải xuống cho gói cập nhật

Word

Hỗ trợ ngữ pháp mới cho tiếng Séc, tiếng Hungary, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

 • Khắc phục sự cố trong đó Word không thể lưu tài liệu khi các bảng tính Excel có nội dung viền nhất định được nhúng vào tài liệu.

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS16-133: Cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3199168)

Excel

 • Khắc phục sự cố kéo dài trong đó Excel không thể lưu các thay đổi trên một số cấu hình lưu trữ doanh nghiệp nhất định, chẳng hạn như các đơn vị NetApp FAS. Excel hiện áp dụng cùng một mẫu lưu tệp như Word.

Bảng tin Bảo mật Microsoft MS16-133: Cập nhật Bảo mật cho Microsoft Office (3199168)

PowerPoint

Xem các tóm tắt mang tính tương tác và các liên kết dẫn hướng tự động được tạo bằng lệnh Thu phóng trong PowerPoint 2016 for Windows.

 • Khắc phục sự cố trong đó hình ảnh không kết xuất và được thay thế bằng một lỗi tham chiếu đến rID#.

Outlook

Tìm và khắc phục sự cố về trợ năng xảy ra khi soạn thư hoặc thư mời bằng cách sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng.

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trên máy Mac để tìm và giải quyết các sự cố về trợ năng

OneNote

Bộ Office

 • Các cải tiến đáng kể cho người dùng có nhu cầu về trợ năng.

 • Có thể đặt cấu hình để Báo cáo Lỗi Microsoft lưu nhật ký sự cố cuối cùng vào ổ đĩa (mặc định ghi com.microsofterrorreporting IsStoreLastCrashEnabled -bool TRUE).

 • Thông báo kích hoạt tốt hơn cho người dùng E1/K1. Không còn phải gợi ý cho người dùng rằng đã xảy ra lỗi và chào mừng họ đến với trải nghiệm chỉ xem.

 • Thay đổi định dạng tên tệp trình cài đặt và trình cập nhật. Ví dụ: Microsoft_Office_2016_15.28.16111300_Installer.pkg thay cho Microsoft_Office_2016_15.28.0_161113_Installer.pkg.

Microsoft AutoUpdate

Bao gồm một tùy chọn mới để tự động phát hiện, tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

 • Đã cập nhật số phiên bản thành 3.8.1.

 • Khắc phục sự cố trong đó MAU có thể gặp sự cố khi các phiên bản cũ hơn của Microsoft Silverlight được cài đặt, đặc biệt khi Silverlight được đăng ký với LCID null.

 • Khắc phục sự cố trong đó MAU có thể gặp sự cố khi sử dụng tùy chọn ManifestServer.

 • Đã thay đổi tên hiển thị gói Microsoft AU Daemon thành "Trợ lý Microsoft Update".

 • Nguồn cấp XML MAU cho các ứng dụng 2016 không còn tích hợp từ điển Kích hoạt và phụ thuộc vào "Phiên bản Cập nhật" để phát hiện phiên bản.

 • Giờ đây, MAU hiển thị chuỗi phiên bản đầy đủ trong cửa sổ cập nhật ứng dụng. Ví dụ: 15.28.16110300 thay vì chỉ 15.28.

Gói cập nhật Microsoft AutoUpdate

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×