Ghi chú phát hành OneDrive

Ghi chú phát hành OneDrive

Cập nhật lần cuối: 30/7/2019

Bài viết này có chứa các chi tiết của bản phát hành OneDrive mới nhất cho Windows, Mac, Android và iOS. Ghi chú phát hành chỉ được bao gồm cho các bản dựng kết nối với Sản xuất.

Tải xuống OneDrive dành cho Windows - 19.103.0527.0003 (15/07/2019)

Tính năng mới

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

Phiên bản hiện tại và trước khi phát hành

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Bản dựng phát hành gần nhất

19.123.0624.0002

19.103.0527.0003

19.033.0218.0012

Đang triển khai

19.126.0627.0002

19.123.0624.0005

19.086.0502.0008

(19/8/2019)

Lưu ý: 

Ghi chú phát hành OneDrive cho Windows (Vòng Sản xuất)

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Thiết kế biểu tượng OneDrive mới trong File Explorer và thanh tác vụ.

  • Đồng bộ B2B - Giờ đây, OneDrive có thể đồng bộ nội dung SharePoint Online từ các tổ chức bên ngoài đã được chia sẻ với bạn giống như nội dung từ chính tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Bản xem trước công khai của cài đặt trên mỗi máy trong máy khách đồng bộ. Tìm hiểu thêm

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đó, có thể mất tối đa 5 phút trước khi máy khách kết nối lại trong một số trường hợp nhất định. 

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Người dùng bây giờ sẽ nhận được thông báo về việc tải lên tệp đang thực hiện khi tắt PC.

 • Bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Giờ đây, người dùng có thể sử dụng tùy chọn menu ngữ cảnh "Di chuyển đến OneDrive" để di chuyển tệp vào thư mục OneDrive của mình.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các định nghĩa chính sách nhóm đã được cập nhật với mô tả rõ ràng hơn về chức năng và hành vi.

Ghi chú phát hành OneDrive cho Windows (Vòng Doanh nghiệp)

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Thiết kế biểu tượng OneDrive mới trong File Explorer và thanh tác vụ.

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đó, có thể mất tối đa 5 phút trước khi máy khách kết nối lại trong một số trường hợp nhất định. 

  • Đồng bộ B2B - Giờ đây, OneDrive có thể đồng bộ nội dung SharePoint Online từ các tổ chức bên ngoài đã được chia sẻ với bạn giống như nội dung từ chính tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng bây giờ sẽ nhận được thông báo về việc tải lên tệp đang thực hiện khi tắt PC.

  • Giờ đây, người dùng có thể sử dụng tùy chọn menu ngữ cảnh "Di chuyển đến OneDrive" để di chuyển tệp vào thư mục OneDrive của mình.

  • Chính sách nhóm để âm thầm đặt cấu hình cho tài khoản người dùng hiện đã hỗ trợ SharePoint Server 2019.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive ở khu vực thông báo, rồi chọn Xem thêm > Thiết đặt.

 2. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Tải xuống OneDrive cho Mac (standalone .pkg) - 19.103.0527.0003 (26/07/2019)

Cũng sẵn dùng từ các Mac App Store.

Tính năng mới

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Biểu tượng OneDrive đã được cập nhật thiết kế mới trên toàn bộ sản phẩm, bao gồm Bộ Tìm kiếm và thanh menu.

Phiên bản hiện tại và trước khi phát hành

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Bản dựng phát hành gần nhất

19.123.0624.0002

19.103.0527.0003
(Độc lập)

19.103.0527.0003
(Mac App Store)

19.033.0218.0014

Đang triển khai

19.126.0627.0002

19.123.0624.0005

19.086.0502.0009

(19/8/2019)

Lưu ý: 

Ghi chú phát hành OneDrive cho Mac (Vòng Sản xuất)

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Biểu tượng OneDrive đã được cập nhật thiết kế mới trên toàn bộ sản phẩm, bao gồm Bộ Tìm kiếm và thanh menu.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đó, có thể mất tối đa 5 phút trước khi máy khách kết nối lại trong một số trường hợp nhất định.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy.

 • Các tính năng mới dần triển khai cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Nội dung hỗ trợ được cải thiện dành cho cấu hình đa màn hình.

  • Đây là bản phát hành mới nhất chạy trên Mac OS X 10.11. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Hỗ trợ đồng bộ SharePoint Server 2019 hiện sẵn dùng cho MacOS. Việc triển khai áp dụng với các giao thức xác thực Basic, NTLM và Kerberos.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Tệp Theo Yêu cầu hiện được cung cấp cho người dùng trên macOS 10.14.2 trở lên. Bạn có thể bật tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong menu tùy chọn.

Ghi chú phát hành OneDrive cho Mac (Vòng Doanh nghiệp)

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đó, có thể mất tối đa 5 phút trước khi máy khách kết nối lại trong một số trường hợp nhất định. 

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive ở khu vực thông báo, rồi chọn Xem thêm > Thiết đặt.

 2. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Tải xuống OneDrive dành cho Android - v5.35.2 (24/07/2019)

Tính năng mới

 • Khắc phục lỗi gây khó khăn khi đăng nhập, cải thiện tốc độ thực hiện một số thao tác và làm cho một vài bề mặt trở nên đẹp mắt hơn. 

Bản trước khi phát hành

Tham gia bản xem trước của OneDrive cho Android và nhận quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới trong ứng dụng OneDrive Android.

OneDrive dành cho các ghi chú phát hành của Android

Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có phản hồi của bạn. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng mở ứng dụng, rồi lắc thiết bị của bạn và nhấn "Báo cáo sự cố".

 • Ngoài Mã PIN, giờ đây bạn có thể sử dụng dấu vân tay của mình để khóa ứng dụng OneDrive.

 • Chúng tôi đã cải thiện chế độ xem lưới của chúng tôi để giúp ảnh của bạn trở nên nổi bật và trông đẹp nhất cũng như giúp dễ dàng hơn bao giờ hết để xem những ảnh nào được sao lưu trong tab Ảnh.

Tải xuống OneDrive cho iOS - v10.77 (24/07/2019)

Tính năng mới

 • Khi đánh dấu một số tệp PDF dùng chung - giống như chơi trò chơi treo cổ hoặc củng cố I sau E - việc chỉnh sửa không thực sự tải lên cho một số người dùng. Giờ đây, họ sẽ được tải lên.

Bản trước khi phát hành

Tham gia bản xem trước của OneDrive cho iOS và nhận quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới trong ứng dụng OneDrive Android. 

Ghi chú phát hành của OneDrive for iOS

Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có phản hồi của bạn. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng mở ứng dụng, rồi lắc thiết bị của bạn và nhấn "Báo cáo sự cố".

 • Người dùng có email kết thúc bằng "_", chẳng hạn như OneDriveFan4Life_@outlook.com, không thể đăng nhập vào ứng dụng. Sự cố này đã được khắc phục bởi kỹ sư của chúng tôi James_ và người dùng như OneDriveFan4Life_ lại có thể đăng nhập vào ứng dụng.

 • Các trang Safari dưới dạng PDF, được tải lên thông qua ứng dụng Tệp, xuất hiện như đã được tải lên thành công - nhưng thực tế đã không thành công. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này và những tệp tải lên này sẽ xuất hiện và thực ra là tải lên thành công.

 • Bản cập nhật này chứa các bản sửa lỗi và cải thiện tính ổn định.

 • Dịch văn bản không hoạt động đối với một số người dùng, chuyển một số tuỳ chọn trong trang Thiết đặt trở thành một trò chơi 'đoán cài đặt' gây nhầm lẫn. Sự cố này đã được khắc phục và sẽ có giao diện và nội dung như bạn mong muốn.

 • Giờ đây, việc cộng tác với những người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn với chế độ xem chung mới và được cải thiện dành cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi! Việc tìm kiếm các tài liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi bạn có thể nhìn thấy ai là người chia sẻ tài liệu với bạn và thời điểm họ chia sẻ.

 • Tên tệp và thư mục bắt đầu bằng ký tự ^ được hiển thị là một tên trống. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này và ^những ^tên ^tệp ^này ^giờ ^đây ^sẽ ^đều ^có ^thể ^sử ^dụng. ^.^

 • Bản cập nhật này còn chứa các bản sửa lỗi và cải thiện tính ổn định khác.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố khiến một số người dùng chờ mãi vẫn không thể tải xong dữ liệu khi đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp. Giờ đây, người dùng có thể truy nhập các tệp của mình ngay sau khi đăng nhập như mong muốn.

Chúng tôi đã cập nhật màu biểu tượng thư mục thành màu kết hợp giữa tông xanh vàng ấm áp và mật ong, gợi nhớ tới kẹo bơ đường. Một số người chỉ coi đây là bản cập nhật về biểu tượng nhưng chúng tôi lại gọi đó là tiêu chuẩn vàng.

Chúng tôi đã cập nhật biểu tượng ứng dụng của mình để phản ánh cách chúng tôi đơn giản hóa và hiện đại hóa năng suất đám mây - với những trải nghiệm được thiết kế cẩn thận nhằm tôn vinh di sản Office của chúng tôi và chào đón tương lai.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố với bộ chọn ngày Hết hạn liên kết của mình khiến ngày tháng và ngày trong tuần không hiển thị chính xác. Bạn hãy yên tâm rằng mặc dù các ngày Thứ Tư đôi khi có thể khó phân biệt với ngày Thứ Hai, bộ chọn ngày của chúng tôi hiện đã xử lý được vấn đề này.

Chúng tôi đã cập nhật cách hiển thị các album và thẻ trong dạng xem tất cả ảnh, điều này cho phép tất cả ảnh của bạn được hiển thị nhiều hơn trên màn hình, đồng thời cũng là câu trả lời hiện đại hơn cho câu hỏi "có gì sau cánh cửa số một".

"Hey Siri, scan a whiteboard" (Này Siri, hãy quét bảng trắng). Hoặc danh thiếp, tài liệu, ảnh - bạn luôn nắm được ý chính. Bật các lối tắt của OneDrive bằng cách đi tới Cài đặt -> Siri & Tìm kiếm.

Một số người dùng cho chạy ứng dụng có thể gặp tình trạng ứng dụng chạy chậm hoặc gặp sự cố. Chúng tôi đã tinh chỉnh một số yếu tố trong nền nhằm khắc phục sự cố và bây giờ ứng dụng sẽ mở và chạy một cách mượt mà.

Một số người dùng cho chạy ứng dụng có thể gặp tình trạng ứng dụng chạy chậm hoặc gặp sự cố. Chúng tôi đã tinh chỉnh một số yếu tố trong nền nhằm khắc phục sự cố và bây giờ ứng dụng sẽ mở và chạy một cách mượt mà.

Chúng tôi tin rằng chia sẻ là quan tâm. Bởi vậy, chúng tôi đã khắc phục sự cố với phần mở rộng chia sẻ của mình khiến bạn không chia sẻ được các ảnh lớn.

Đôi khi, việc nhấn vào "Sao chép vào OneDrive" và "AirDrop" thông qua trang tính chia sẻ thường sẽ đưa tệp vào trạng thái đang truyền. Sự cố này đã được khắc phục và mọi tệp giờ sẽ hoạt động suôn sẻ từ đầu tới cuối.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố với Phần mở rộng iMessage khiến bạn không chọn được các tệp không phải ảnh. Sự cố này đã được khắc phục và hiện bạn có thể chèn mọi tệp vào iMessage, tệp ảnh hay tệp không phải ảnh đều như nhau.

Chúng tôi đã cải thiện trải nghiệm tải lên ảnh, giờ đây, bạn sẽ thấy ảnh và video của mình được tải lên ngay trong dạng xem ảnh - minh chứng rằng điều bạn mong chờ đã trở thành hiện thực.

Ứng dụng iMessage của chúng tôi đã tồn tại một lỗi - đúng vậy, chúng tôi có ứng dụng iMessage - khiến bạn phải nói 'Open in On' (Mở trong On) thay vì 'Open in OneDrive' (Mở trong OneDrive). Sự cố này đã được khắc phục, không còn câu lệnh thiếu sáu ký tự đó nữa, mà sẽ là một biểu tượng ứng dụng nhỏ ở ngay phần trên cùng của cửa sổ xem trước tệp. Minh chứng cho nỗ lực đặc biệt của chúng tôi.

Chúng tôi đã sớm bắt đầu với hoạt động dọn sạch tất cả qua việc tinh chỉnh một số chi tiết Giao diện người dùng ở trải nghiệm tìm kiếm.

Chúng tôi đã xử lý lỗi khiến bạn không thể mở đúng cách một số tài liệu Office trong ứng dụng.

Đôi khi, phần chú giải văn bản trên tệp PDF hoạt động theo cách riêng, xoay theo hướng tùy ý. Sự cố này đã được khắc phục.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố hiển thị khoảng trống ngoài dự kiến ở phía trên kết quả tìm kiếm của bạn. Sự cố này đã được khắc phục và bạn không còn phải quan tâm tới khoảng trống đó nữa.

Ứng dụng Tệp sẽ không còn đóng hay làm mới ngoài dự kiến khi duyệt tệp OneDrive nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Trung tâm trợ giúp OneDrive:

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×