Ghi chú công việc trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng này biểu mẫu để tạo một ghi chú công việc và nối kết nó đến Tài khoản, Liên hệ Công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanh.

Ghi chú công việc

Chủ đề     Nhập Chủ đề của ghi chú công việc này.

Nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh

Nối kết đến     Trong trường văn bản, hãy nhập tên của tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh bạn muốn nối kết ghi chú công việc này để. Bạn cũng có thể bấm vào Nối kết với nút để mở hộp thoại nối kết đến bản ghi Business Contact Manager , chọn một hoặc nhiều tài khoản, liên hệ công việc, dự án kinh doanh hoặc cơ hội.

Ghi chú: Nếu bạn mở biểu mẫu này từ trong bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, ghi chú sẽ được nối kết tự động cho bản ghi khi bạn lưu vào ghi chú.

Bản ghi ngày và thời gian

Tạo     Ngày và thời gian vào ghi chú được tạo sẽ được thêm tự động khi bạn lưu vào ghi chú.

Sửa đổi     Ngày hiện tại và thời gian sẽ được thêm tự động mỗi khi bạn lưu vào ghi chú.

Chú thích

Thêm tem thời gian     Nhập của bạn chú thích vào hộp. Để chèn ngày và thời gian khi bạn thêm chú thích, hãy bấm vào nút Thêm tem thời gian .

Ghi chú: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Ghi chú công việc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×