Ghi chú được nối kết trong OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: 


Với các ghi chú được nối kết, bạn có thể cố định OneNote vào một bên của màn hình máy tính của bạn để bạn có thể xem trang web và ứng dụng ở phía bên khác. Thật dễ dàng hơn để ghi chú theo cách này, và bạn sẽ có thêm các lợi ích của việc ghi chú của bạn tự động được nối kết với những gì bạn đang nghiên cứu.

Bạn có thể thực hiện các ghi chú nối kết với Internet Explorer, Word, PowerPoint và OneNote trang chẵn khác.

 1. Mở ứng dụng mà từ đó bạn muốn ghi chú:

  Trong Internet Explorer:

  • Hãy bảo đảm nhìn thấy thanh Lệnh. Nếu không thấy, hãy bấm chuột phải vào thanh tiêu đề, rồi chọn Thanh Lệnh.

  • Trên thanh menu hiện ra, hãy chọn Ghi chú đã Nối kết của OneNote. Nếu bạn không thấy lệnh này, bấm ký hiệu nhỏ » ở phía ngoài cùng bên phải của thanh lệnh để hiển thị các lệnh ẩn.

  Trong Word, PowerPoint hoặc OneNote:

  • Chọn Xem lại > Ghi chú đã Nối kết.

 2. Trong hộp thoại Chọn Vị trí, hãy chọn một vị trí cho trang ghi chú mới, rồi bấm OK.

  Nếu bạn chọn một phần, một trang mới sẽ được tạo ra trong đó. Nếu bạn chọn một trang hiện có, các ghi chú được nối kết của bạn sẽ được thêm vào trang đó.

 3. Trong cửa sổ OneNote bên phải, hãy di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn bắt đầu thực hiện ghi chú được nối kết.

Ghi chú theo cách bạn vẫn thường làm. Trong suốt phiên Ghi chú được Nối kết, OneNote sẽ lưu trữ một ảnh thu nhỏ của trang, phần trích văn bản và nối kết đến tài liệu hoặc trang web bạn đã dùng để nghiên cứu cho bạn trở lại nội dung nguồn.

Lưu ý: Bạn có thể ngừng thực hiện ghi chú được nối kết bất cứ lúc nào. Ở góc phía trên bên phải của cửa sổ OneNote đã neo, hãy bấm vào biểu tượng nối kết chuỗi, rồi chọn Ngừng thực hiện Ghi chú được Nối kết.

Khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên các ghi chú riêng lẻ, bạn sẽ thấy chi tiết của tệp được nối kết. Bấm vào ảnh thu nhỏ để mở tệp được liên kết của ảnh.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Trong bài viết này

Về ghi chú nối kết

Bắt đầu phiên ghi chú nối kết

Kết thúc phiên ghi chú nối kết

Xem hoặc loại bỏ ghi chú nối kết

Vô hiệu hóa các ghi chú nối kết

Bật lại ghi chú nối kết

Giới thiệu về Ghi chú Nối kết

Ghi chú được nối kết trong Microsoft OneNote 2010 giúp dễ dàng nghiên cứu trên máy tính của bạn bằng cách cho phép bạn thực hiện các ghi chú trong một cửa sổ OneNote đã neo trên máy tính của bạn khi bạn làm việc cạnh nhau trong các chương trình hoặc trong trình duyệt Web của bạn.

Các ghi chú được viết trong chế độ này được OneNote tự động nối kết với bất kỳ thứ gì bạn đang xem trong Internet Explorer, trong tài liệu Word, trong bản trình bày PowerPoint hoặc trong một trang OneNote khác ở bất kỳ sổ tay nào của bạn.

Trong một phiên ghi chú nối kết, OneNote lưu với mỗi đoạn văn bản trong ghi chú nối kết đến tài liệu hoặc trang Web mà bạn dùng, để bạn có thể bấm vào nối kết đó và dễ dàng xem lại nội dung này lại lên trên. OneNote cũng lưu hình thu nhỏ của trang và phần trích dẫn văn bản từ bất kỳ tệp Word 2010 hoặc PowerPoint 2010, bạn đã xem, do đó bạn có thể dễ dàng định vị và nhận ra đúng trang hoặc trang chiếu lại.

Sử dụng tính năng này yêu cầu sổ ghi chép của bạn được lưu ở định dạng sổ ghi chép OneNote 2010. Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu trong định dạng tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Mở sổ ghi chép mà bạn muốn dùng cho ghi chú nối kết và rồi nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ ứng dụng OneNote 2010. Nếu [Phương thức tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, sau đó sổ tay hiện tại được lưu ở định dạng OneNote 2007 cũ và tính năng ghi chú nối kết sẽ không sẵn dùng.

 • Bấm chuột phải vào biểu tượng của sổ ghi chép trên thanh dẫn hướng, sau đó bấm thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính sổ ghi chép , lưu ý định Dạng mặc định để xem sổ ghi chép dạng nào được lưu trong. Nếu định dạng hiện tại là định dạng sổ ghi chép OneNote 2010, sau đó bạn có thể dùng tính năng ghi chú nối kết trong sổ ghi chép này.

Bắt đầu phiên Ghi chú Nối kết

Bạn có thể bắt đầu viết các ghi chú nối kết về trang Web, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint hoặc trang OneNote mà bạn đang xem bằng cách làm như sau:

 1. Trên ruy-băng trong Word, PowerPoint hoặc OneNote, hãy bấm tab xem lại .

 2. Trong nhóm ghi chú , hãy bấm vào nút Ghi chú nối kết .

 3. Trong hộp thoại Chọn Vị trí trong OneNote, hãy dẫn hướng tới sổ tay, phần và trang nơi bạn muốn viết ghi chú về tài liệu hoặc trang mà bạn đang xem, rồi bấm OK.

 4. Viết các ghi chú như bạn vẫn thường làm. Bạn có thể đưa các trang OneNote khác vào cửa sổ chương trình chính, khởi động Internet Explorer hoặc mở các tài liệu Word hoặc PowerPoint khác. OneNote tự động nối kết ngược trở lại chỗ mà bạn đã xem, để sau này bạn có thể dễ dàng tham khảo tài liệu nguồn.

Lưu ý: Một cách khác để ghi chú được nối kết là bấm neo vào màn hình máy tính trên tab dạng xem trong OneNote 2010. Trang OneNote hiện tại sẽ được neo vào cạnh bên của màn hình máy tính Windows, nơi nó sẽ luôn hiển thị trong khi bạn sử dụng các chương trình khác. Bất kỳ ghi chú nào bạn thực hiện trong cửa sổ OneNote đã neo sẽ được nối kết với ngữ cảnh của họ.

Kết thúc phiên Ghi chú Nối kết

Bạn có thể thúc phiên ghi chú nối kết bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm nút neo vào màn hình nền trên thanh công cụ truy nhập nhanh để bỏ cố định cửa sổ và chuyển đổi ghi chú nối kết chế độ tắt (hoặc chỉ cần nhấn CTRL + ALT + D).

 • Bấm vào nút Dạng xem thường trên tab dạng xem .

Xem hoặc loại bỏ các nối kết trong ghi chú

Khi đang ở trong chế độ ghi chú nối kết, một nút với biểu tượng nối kết chuỗi được hiển thị gần góc trên bên trái của trang ghi chú đã neo. Khi đang ở trong một phiên ghi chú nối kết, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột qua các ghi chú cá nhân trên trang để xem ghi chú nào được nối kết với nội dung khác.

Di chuột con trỏ chuột qua bất kỳ trong biểu tượng ứng dụng có thể xuất hiện trên trang sẽ hiển thị hình thu nhỏ của bất kỳ tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, trang ghi chú OneNote hoặc trang Internet Explorer Web các ghi chú được nối kết với. Bạn có thể bấm vào bất kỳ các hình thu nhỏ để mở tệp liên kết của họ.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Tắt Ghi chú Nối kết

Chế độ Ghi chú Nối kết được tự động bật mỗi khi bạn viết ghi chú trong một cửa sổ OneNote được neo. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại Tùy chọn OneNote, hãy bấm vào thể loại Nâng cao.

 3. Ở bên phải, dưới Ghi chú Nối kết, hãy xóa hộp kiểm Cho phép tạo Ghi chú Nối kết mới.

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa mọi ghi chú nối kết đã được liên kết với các trang Web hoặc tài liệu, hãy bấm nút Loại bỏ Nối kết trong Ghi chú Nối kết trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Bật lại Ghi chú Nối kết

Nếu trước đó bạn đã tắt chế độ Ghi chú Nối kết tự động trong cửa sổ được neo, thì bạn có thể bật lại nó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại Tùy chọn OneNote, hãy bấm vào thể loại Nâng cao.

 3. Ở bên phải, dưới Ghi chú Nối kết, hãy chọn hộp kiểm Cho phép tạo Ghi chú Nối kết mới.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×