Ghi chú được nối kết trong OneNote 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Giới thiệu về Ghi chú Nối kết

Bắt đầu phiên Ghi chú Nối kết

Kết thúc phiên Ghi chú Nối kết

Xem hoặc loại bỏ các nối kết trong ghi chú

Tắt Ghi chú Nối kết

Bật lại Ghi chú Nối kết

Giới thiệu về Ghi chú Nối kết

Ghi chú được nối kết trong Microsoft OneNote 2010 giúp dễ dàng nghiên cứu trên máy tính của bạn bằng cách cho phép bạn thực hiện các ghi chú trong một cửa sổ OneNote đã neo trên máy tính của bạn khi bạn làm việc cạnh nhau trong các chương trình hoặc trong trình duyệt Web của bạn.

Các ghi chú được viết trong chế độ này được OneNote tự động nối kết với bất kỳ thứ gì bạn đang xem trong Internet Explorer, trong tài liệu Word, trong bản trình bày PowerPoint hoặc trong một trang OneNote khác ở bất kỳ sổ tay nào của bạn.

Trong một phiên ghi chú nối kết, OneNote lưu với mỗi đoạn văn bản trong ghi chú nối kết đến tài liệu hoặc trang Web mà bạn dùng, để bạn có thể bấm vào nối kết đó và dễ dàng xem lại nội dung này lại lên trên. OneNote cũng lưu hình thu nhỏ của trang và phần trích dẫn văn bản từ bất kỳ tệp Word 2010 hoặc PowerPoint 2010, bạn đã xem, do đó bạn có thể dễ dàng định vị và nhận ra đúng trang hoặc trang chiếu lại.

Sử dụng tính năng này yêu cầu sổ ghi chép của bạn được lưu ở định dạng sổ ghi chép OneNote 2010. Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu trong định dạng tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Mở sổ ghi chép mà bạn muốn dùng cho ghi chú nối kết và rồi nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ ứng dụng OneNote 2010. Nếu [Phương thức tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, sau đó sổ tay hiện tại được lưu ở định dạng OneNote 2007 cũ và tính năng ghi chú nối kết sẽ không sẵn dùng.

 • Bấm chuột phải vào biểu tượng của sổ ghi chép trên thanh dẫn hướng, sau đó bấm thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính sổ ghi chép , lưu ý định Dạng mặc định để xem sổ ghi chép dạng nào được lưu trong. Nếu định dạng hiện tại là định dạng sổ ghi chép OneNote 2010, sau đó bạn có thể dùng tính năng ghi chú nối kết trong sổ ghi chép này.

Đầu Trang

Bắt đầu phiên Ghi chú Nối kết

Bạn có thể bắt đầu viết các ghi chú nối kết về trang Web, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint hoặc trang OneNote mà bạn đang xem bằng cách làm như sau:

 1. 1. trên Ribbon trong Word, PowerPoint hoặc OneNote, hãy bấm tab xem lại .

 2. Trong nhóm ghi chú , hãy bấm vào nút Ghi chú nối kết .

 3. Trong hộp thoại Chọn Vị trí trong OneNote, hãy dẫn hướng tới sổ tay, phần và trang nơi bạn muốn viết ghi chú về tài liệu hoặc trang mà bạn đang xem, rồi bấm OK.

 4. Viết các ghi chú như bạn vẫn thường làm. Bạn có thể đưa các trang OneNote khác vào cửa sổ chương trình chính, khởi động Internet Explorer hoặc mở các tài liệu Word hoặc PowerPoint khác. OneNote tự động nối kết ngược trở lại chỗ mà bạn đã xem, để sau này bạn có thể dễ dàng tham khảo tài liệu nguồn.

Ghi chú: Một cách khác để ghi chú được nối kết là bấm neo vào màn hình máy tính trên tab dạng xem trong OneNote 2010. Trang OneNote hiện tại sẽ được neo vào cạnh bên của màn hình máy tính Windows, nơi nó sẽ luôn hiển thị trong khi bạn sử dụng các chương trình khác. Bất kỳ ghi chú nào bạn thực hiện trong cửa sổ OneNote đã neo sẽ được nối kết với ngữ cảnh của họ.

Đầu Trang

Kết thúc phiên Ghi chú Nối kết

Bạn có thể thúc phiên ghi chú nối kết bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm nút neo vào màn hình nền trên thanh công cụ truy nhập nhanh để bỏ cố định cửa sổ và chuyển đổi ghi chú nối kết chế độ tắt (hoặc chỉ cần nhấn CTRL + ALT + D).

 • Bấm vào nút Dạng xem thường trên tab dạng xem .

Đầu Trang

Xem hoặc loại bỏ các nối kết trong ghi chú

Khi đang ở trong chế độ ghi chú nối kết, một nút với biểu tượng nối kết chuỗi được hiển thị gần góc trên bên trái của trang ghi chú đã neo. Khi đang ở trong một phiên ghi chú nối kết, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột qua các ghi chú cá nhân trên trang để xem ghi chú nào được nối kết với nội dung khác.

Di chuột con trỏ chuột qua bất kỳ trong biểu tượng ứng dụng có thể xuất hiện trên trang sẽ hiển thị hình thu nhỏ của bất kỳ tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, trang ghi chú OneNote hoặc trang Internet Explorer Web các ghi chú được nối kết với. Bạn có thể bấm vào bất kỳ các hình thu nhỏ để mở tệp liên kết của họ.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Đầu Trang

Tắt Ghi chú Nối kết

Chế độ Ghi chú Nối kết được tự động bật mỗi khi bạn viết ghi chú trong một cửa sổ OneNote được neo. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại Tùy chọn OneNote, hãy bấm vào thể loại Nâng cao.

 3. Ở bên phải, dưới Ghi chú Nối kết, hãy xóa hộp kiểm Cho phép tạo Ghi chú Nối kết mới.

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa mọi ghi chú nối kết đã được liên kết với các trang Web hoặc tài liệu, hãy bấm nút Loại bỏ Nối kết trong Ghi chú Nối kết trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Đầu Trang

Bật lại Ghi chú Nối kết

Nếu trước đó bạn đã tắt chế độ Ghi chú Nối kết tự động trong cửa sổ được neo, thì bạn có thể bật lại nó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại Tùy chọn OneNote, hãy bấm vào thể loại Nâng cao.

 3. Ở bên phải, dưới Ghi chú Nối kết, hãy chọn hộp kiểm Cho phép tạo Ghi chú Nối kết mới.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×