GEOMEAN (Hàm GEOMEAN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về trung bình của tích cực dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể dùng GEOMEAN để tính toán trung bình gia tăng suất lãi gộp với tỷ lệ biến.

Cú pháp

GEOMEAN (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn tính giá trị trung bình.

Ghi chú

  • Các đối số phải là số hoặc tham chiếu cột chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, giá trị lô-gic, hoặc để trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; Tuy nhiên, các đối số có giá trị 0 được bao gồm.

  • Nếu bất kỳ điểm dữ liệu nào ≤ 0, hàm GEOMEAN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình của trung bình nhân là:

    Phương trình

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

Công thức

Mô tả (Kết quả)

4

5

8

7

11

4

3

=GEOMEAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

Trung bình hình học của dữ liệu (5.476987)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×