GAMMADIST (Hàm GAMMADIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố gamma. Bạn có thể dùng hàm này để nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch. Phân bố gamma thường được dùng trong phân tích hàng đợi.

Cú pháp

Hàm GAMMADIST (x,alpha,beta,lũy tích)

X    là giá trị mà bạn muốn đánh giá phân bố.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố. Nếu beta = 1, hàm GAMMADIST trả về phân bố gamma chuẩn.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, hàm GAMMADIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất.

Ghi chú

 • Nếu x, alpha hoặc beta không phải là số, hàm GAMMADIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, GAMMADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm GAMMADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố gamma là:

  Phương trình

  Phân bố gamma chuẩn là:

  Phương trình

 • Khi alpha = 1, hàm GAMMADIST trả về phân bố hàm mũ với:

  Phương trình

 • Với số nguyên dương n, khi alpha = n/2, beta = 2, và tích lũy = TRUE, hàm GAMMADIST trả về (1 - CHIDIST(x)) với n bậc tự do.

 • Khi alpha là số nguyên dương, hàm GAMMADIST còn được gọi là phân bố Erlang.

Ví dụ

X

Alpha

Beta

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[beta],false)

Phân bố xác suất gamma của các đối số (0.032639)

10

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[beta],True)

Phân bố lũy tích gamma của các đối số (0.068094)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×