Gửi tin nhắn tức thời (Dùng Lync IM)

Nhắn tin tức thời Lync (IM) là cách rất hiệu quả để kết nối với liên hệ của bạn theo thời gian thực và trên thông báo thời điểm. Ít trang trọng hơn email, nhanh hơn gọi điện thoại—IM khó bị đánh bại về tốc độ và dễ dàng sử dụng. Bạn có thể gửi tin nhắn tức thời từ bất kỳ nơi nào trong Lync nơi bạn thấy liên hệ. Chỉ cần kiểm tra thanh dọc ở bên trái ảnh có màu lục và nhãn “có sẵn” được hiển thị, cho biết liên hệ sẵn sàng liên hệ.

Trong hội thoại IM, để làm cho tin nhắn tức thời của bạn biểu cảm hơn—hãy thay đổi chi tiết phông (kiểu, màu, nhấn mạnh, kích cỡ), đánh dấu tin nhắn là quan trọng và thêm biểu tượng cảm xúc. Thu hút nhiều người vào hội thoại. Hoặc bắt đầu hội thoại với nhiều người. Chủ đề này giải thích cách thức thực hiện và cách phản hồi hoặc bỏ qua một tin nhắn tức thời.

Bắt đầu hội thoại IM

 1. Xác định vị trí người bạn muốn gửi tin nhắn tức thời đến họ, dùng tìm kiếm, trong danh sách Liên hệ của bạn hay bất kỳ đâu khác mà liên hệ xuất hiện trong Lync (ví dụ, trong lịch sử hội thoại hoặc một cửa sổ hội thoại của bạn). Để bắt đầu hội thoại IM với nhiều người hoặc với một nhóm người, xem hai phần tiếp theo.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 3. Hãy di chuột đến hình ảnh của họ trong danh sách Liên hệ và bấm nút IM trên thanh Truy nhập Nhanh Lync.
  Ảnh chụp màn hình menu Truy nhập Nhanh Lync với con trỏ đang tạm dừng trên ảnh của một liên hệ

 4. Bấm đúp vào chỗ bất kỳ trên phần liệt kê thông tin liên hệ của họ.

 5. Bấm chuột phải vào danh sách của họ và chọn Gửi Tin nhắn Tức thời.

 6. Nhập tin nhắn ở cuối cửa sổ hội thoại.

 7. (Tùy chọn) Để gửi tệp hoặc hình ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  • Kéo và thả tệp đã lưu vào vùng nhập văn bản.

  • Sao chép và dán tệp đã lưu hoặc bất kỳ ảnh nào từ chương trình Office vào vùng nhập văn bản.

  • Nhấn PrtScn trên bàn phím để chụp trực tiếp ảnh màn hình, sau đó dán ảnh vào vùng nhập văn bản.

   Ghi chú  Nếu bạn thấy các phương thức này không hoạt động để chia sẻ ảnh, thì bạn hoặc đang ở trong cuộc hội thoại IM với hơn một người khác hoặc bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Lync. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Nếu bạn đang ở trong hội thoại IM nhóm, chia sẻ ảnh bằng cách a) lưu nó, sau đó bấm vào biểu tượng bản trình bày (màn hình) > tab Phần đính kèm > Chèn Tệp (tệp sẽ được gửi một biểu tượng mà người nhận truyền toàn bộ về máy tính của mình để xem), hoặc bằng cách b) sao chép nó, bấm vào biểu tượng bản trình bày (màn hình) > Bảng trắng, rồi dán.

   • Nếu bạn cần bản cập nhật mới nhất, hãy kiểm tra Windows Update hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn để tìm hiểu khi nào bạn sẽ được cập nhật. Nếu bạn phải chờ, hãy chia sẻ ảnh bằng cách sao chép ảnh, bấm vào biểu tượng bản trình bày (màn hình) > Bảng trắng, sau đó dán.

 8. (Tùy chọn) Để thêm mặt biểu cảm, thay đổi phông, hay đánh dấu tin nhắn là Quan trọng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thêm biểu tượng cảm xúc bằng cách bấm biểu tượng Biểu tượng cảm xúc Ảnh chụp màn hình của biểu tượng mặt biểu cảm đã chọn từ trường văn bản IM rồi sau đó bấm biểu tượng cảm xúc bạn muốn thêm.

  • Thay đổi phông cho bất kỳ phần nào của tin nhắn bằng cách tô sáng văn bản, bấm biểu tượng Phông Ảnh chụp màn hình biểu tượng thay đổi phông trên trường văn bản IM, rồi chọn màu, kích cỡ và/hoặc phông bạn muốn dùng.

  • Đánh dấu tin nhắn thành độ ưu tiên cao bằng cách bấm vào biểu tượng Quan trọng Ảnh chụp màn hình của biểu tượng đánh dấu mức độ quan trọng cao từ trường văn bản IM.

 9. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn để gửi tin nhắn. Bất kỳ ai dùng phiên bản gần đây nhất của Lync sẽ nhìn thấy bên cạnh mỗi tin nhắn tức thời hình ảnh của người đã gửi nó. Việc này có hiệu quả cho cả hội thoại một-một và các cuộc hội thảo.

 10. (Tùy chọn) Thêm những người khác vào hội thoại bằng cách kéo thông tin liệt kê liên hệ của họ từ danh sách Liên hệ của bạn vào cửa sổ hội thoại.

  Ghi chú   Nếu bạn có một tin nhắn dài, Lync ngắt tin nhắn thành nhiều phần và cho bạn tùy chọn đọc nhiều hay ít văn bản. Đây được gọi là câu chuyện và bạn thậm chí có thể cho nó một tiêu đề nếu muốn. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Sử dụng câu chuyện trong Lync.

Gửi tin nhắn tức thời đến vài người cùng lúc

Để bắt đầu hội thoại IM với nhiều hơn một liên hệ của bạn, thực hiện như sau:

Ghi chú   Để gửi cho toàn bộ nhóm liên hệ, hãy xem phần tiếp theo.

 • Nếu những người mà bạn muốn gửi tin nhắn tức thời xuất hiện dưới dạng liên hệ liền kề trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn bấm vào phần thông tin của mỗi người. Sau đó bấm vào biểu tượng IM xuất hiện bên cạnh liên hệ cuối cùng bạn chọn, nhập tin nhắn vào cuối cửa sổ hội thoại và nhấn Enter.

 • Nếu những người mà bạn muốn gửi tin nhắn tức thời xuất hiện trong danh sách dưới dạng các liên hệ không liền kề, hãy nhấn và giữ phím Ctrl khi bạn bấm từng liên hệ. Sau đó bấm vào biểu tượng IM, nhập tin nhắn vào cuối cửa sổ hội thoại và nhấn Enter. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến tất cả những người mà bạn đã chọn.
  Ảnh chụp màn hình với các liên hệ và trạng thái của họ được hiển thị và biểu tượng IM được tô sáng

  Ghi chú   Xem phần trước để biết chi tiết về việc gửi tệp và ảnh, thay đổi phông, thêm mặt biểu cảm hoặc đánh dấu tin nhắn là có tầm quan trọng cao.

Gửi tin nhắn tức thời tới một nhóm

 • Bấm chuột phải vào tên nhóm trong danh sách Liên hệ, bấm Gửi Tin nhắn Tức thời, nhập tin nhắn vào cuối cửa sổ hội thoại và nhấn Enter. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến tất cả các thành viên trong nhóm.

Ghi chú   Xem phần trước để biết chi tiết về việc gửi tệp và ảnh, thay đổi phông, thêm mặt biểu cảm hoặc đánh dấu tin nhắn là có tầm quan trọng cao.

Để biết chi tiết về việc tạo nhóm liên hệ mới, hãy xem phần Tạo nhóm mới trong Lync.

Phản hồi cảnh báo tin nhắn đến

Khi người nào đó bắt đầu hội thoại IM mới với bạn, một cảnh báo bật lên trên màn hình của bạn. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để xem tin nhắn, hãy bấm vào bất cứ chỗ nào trên vùng ảnh. Để trả lời, hãy nhập nội dung vào trường nhập văn bản, rồi nhấn phím Enter trên bàn phím.

 • Để từ chối tin nhắn, bấm Bỏ qua. Tin nhắn đi đến hộp thư đến Outlook của bạn, nếu bạn dùng Outlook.

 • Để có các tùy chọn bổ sung, như đặt trạng thái hiện diện của bạn thành Không Làm Phiền để tin nhắn tức thời không gửi cảnh báo đến bạn cho đến khi bạn thay đổi trạng thái lần nữa, bấm Tùy chọn, rồi chọn tùy chọn phù hợp.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Lync 2013 for Office 365Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ