Gắn cờ theo dõi cho thư đến

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số thư có thể cần có thêm thời gian trước khi bạn trả lời. Cờ là dấu hiệu trực quan để thông báo rằng bạn muốn trở lại thư đó sau.

Trong danh sách thư, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Cờ theo dõi để gắn cờ theo dõi hôm nay cho thư.

  • Bấm chuột phải vào Cờ theo dõi để chọn một tùy chọn ngày khác.

Nếu bạn đã mở thư và đang đọc thư trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm tab Thư, bấm Theo dõi, rồi bấm vào thời gian bạn muốn theo dõi.

Theo dõi vào ngày mai
Chỉ định khi nào bạn muốn theo dõi

Tóm tắt Tác vụ trên thanh điều hướng hiện tất cả các mục được gắn cờ và bất kỳ tác vụ nào mà bạn đã tạo. Nếu bạn ghim tóm tắt Tác vụ vào bên phải của cửa sổ Outlook, thì các thư được gắn cờ cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Đặt lời nhắc cho các mục quan trọng khác

Nếu bạn có nhiều thư được gắn cờ, thì bạn có thể dễ dàng bỏ sót thư quan trọng hơn. Đây là lúc lời nhắc có thể giúp ích. Cờ là những lời nhắc trực quan nhẹ nhàng, nhưng lời nhắc bật lên và đòi hỏi bạn phải chú ý - cũng giống như các cảnh báo bạn thấy trong các cuộc hẹn hoặc cuộc họp sắp diễn ra.

Bấm chuột phải vào cờ, rồi bấm Thêm Lời nhắc.

Thêm lời nhắc
Bấm chuột phải vào cờ, rồi bấm Thêm Lời nhắc.

Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển văn bản Gắn cờ cho mặc định thành một mô tả hoặc hành động. Ví dụ, bạn có thể nhập Gửi Anne câu trả lời cho câu hỏi xin phép.

Hộp Lời nhắc đã được chọn sẵn, vì vậy hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

Hộp thoại Tùy chỉnh
Nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc xuất hiện

Hôm nay quá gấp - tôi muốn chọn một ngày khác

  • Để thay đổi của cờ hoặc của lời nhắc theo dõi ngày hoặc thời gian, trong danh sách thư, bấm chuột phải vào cờ, sau đó bấm ngày mai, Tuần này, Tuần tới, Không xác định ngày, hoặc tùy chỉnh.

    Nếu thư đang mở trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm tab Thư, bấm Theo dõi rồi bấm vào một trong các lựa chọn.

  • Nếu bạn thường xuyên đổi từ hôm nay sang một ngày khác, bạn có thể thiết lập cờ báo nhanh-loại cờ được thiết lập khi bạn bấm lần đầu vào.

    Trong danh sách thư, bấm chuột phải vào bất kỳ cờ nào, bấm Đặt Bấm Nhanh rồi chọn Hôm nay, Ngày mai, Tuần này, Tuần tới, hoặc Không xác định ngày.

  • Tùy chọn Ngày tháng không sẵn dùng khi bạn gắn cờ thư và có thể được đặt làm bấm nhanh. Lựa chọn này là tốt cho các mục được gắn cờ cần theo dõi, nhưng không có hạn chót không. Chọn tùy chỉnh cho phép bạn nhập một ngày cụ thể cho các mục được gắn cờ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×