Gắn cờ theo dõi cho thư đến

Một số thư có thể cần có thêm thời gian trước khi bạn trả lời. Cờ là dấu hiệu trực quan để thông báo rằng bạn muốn trở lại thư đó sau.

Trong danh sách thư, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Cờ theo dõi để gắn cờ theo dõi hôm nay cho thư.

  • Bấm chuột phải vào Cờ theo dõi để chọn một tùy chọn ngày khác.

Nếu bạn đã mở thư và đang đọc thư trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm tab Thư, bấm Theo dõi, rồi bấm vào thời gian bạn muốn theo dõi.

Theo dõi vào ngày mai
Chỉ định khi nào bạn muốn theo dõi

Tóm tắt Tác vụ trên Thanh Dẫn hướng hiện tất cả các mục được gắn cờ và bất kỳ tác vụ nào mà bạn đã tạo. Nếu bạn ghim tóm tắt Tác vụ vào bên phải của cửa sổ Outlook, thì các thư được gắn cờ cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Đặt lời nhắc cho các mục quan trọng khác

Nếu bạn có nhiều thư được gắn cờ, thì bạn có thể dễ dàng bỏ sót thư quan trọng hơn. Đây là lúc lời nhắc có thể giúp ích. Cờ là những lời nhắc trực quan nhẹ nhàng, nhưng lời nhắc bật lên và đòi hỏi bạn phải chú ý - cũng giống như các cảnh báo bạn thấy trong các cuộc hẹn hoặc cuộc họp sắp diễn ra.

Bấm chuột phải vào cờ, rồi bấm Thêm Lời nhắc.

Thêm lời nhắc
Bấm chuột phải vào cờ, rồi bấm Thêm Lời nhắc.

Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển văn bản Gắn cờ cho mặc định thành một mô tả hoặc hành động. Ví dụ, bạn có thể nhập Gửi Anne câu trả lời cho câu hỏi xin phép.

Hộp Lời nhắc đã được chọn sẵn, vì vậy hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

Hộp thoại Tùy chỉnh
Nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc xuất hiện

Hôm nay quá gấp - tôi muốn chọn một ngày khác

  • Để đổi ngày hoặc thời gian của cờ hoặc của lời nhắc theo dõi, trong danh sách thư, bạn hãy bấm chuột phải vào cờ, rồi bấm Ngày mai, Tuần này, Tuần tới, Không xác định ngày, hoặc Tùy chỉnh.

Nếu thư đang mở trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm tab Thư, bấm Theo dõi rồi bấm vào một trong các lựa chọn.

Nếu bạn thường xuyên đổi từ Hôm nay sang một lựa chọn khác, bạn có thể thiết lập Cờ Báo Nhanh - loại cờ được thiết lập khi bạn bấm vào nó lần đầu.

  • Trong danh sách thư, bấm chuột phải vào bất kỳ cờ nào, bấm Đặt Bấm Nhanh rồi chọn Hôm nay, Ngày mai, Tuần này, Tuần tới, hoặc Không xác định ngày.

Tùy chọn Không xác định ngày sẵn dùng khi bạn gắn cờ cho thư và có thể được đặt là Bấm Nhanh. Lựa chọn này phù hợp cho các mục được gắn cờ cần theo dõi nhưng không có hạn chót. Tùy chọn Tùy chỉnh cho phép bạn nhập một ngày cụ thể cho các mục được gắn cờ.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ