Gửi yêu cầu họp hoặc email thông báo từ một nhóm lịch biểu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem lịch biểu của thành viên trong nhóm lịch, sau đó gửi yêu cầu họp hoặc email thông báo cho nhóm.

Để gửi yêu cầu họp đến một số thành viên của nhóm

 1. Trong lịch của bạn, tìm nhóm lịch trong ngăn dẫn hướng và sau đó chọn các thành viên mà bạn muốn đưa vào.

 2. Trên trang đầu tab, bấm Mục mới và sau đó chọn Thông điệp email hoặc Cuộc họp mới với tất cả.

 3. Hoàn thành và gửi yêu cầu email thông báo hoặc cuộc họp của bạn.

  Thư hoặc yêu cầu sẽ được gửi đến chỉ các thành viên nhóm mà bạn đã chọn.

Để gửi yêu cầu họp cho tất cả thành viên của nhóm

 1. Trong lịch của bạn, hãy chọn Nhóm lịch trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trên trang đầu tab, bấm Mục mới và sau đó chọn Thông điệp email hoặc Cuộc họp mới với tất cả.

 3. Hoàn thành và gửi yêu cầu email thông báo hoặc cuộc họp của bạn.

  Vì bạn đã chọn toàn bộ lịch nhóm, thư hoặc yêu cầu sẽ được gửi đến tất cả các thành viên nhóm.

 1. Trong lịch, trên menu hành động , bấm Dạng xem nhóm lịch biểu.

 2. Chọn lên lịch nhóm mà bạn muốn, sau đó bấm mở.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để gửi yêu cầu họp hoặc gửi email thông báo cho một số chỉ thành viên mới

  1. Chọn các thành viên nhóm mà bạn muốn đưa vào.

  2. Bấm Thực hiện cuộc họp, và sau đó bấm Cuộc họp mới hoặc Thông báo thư mới.

  3. Hoàn thành và gửi yêu cầu họp của bạn hoặc gửi email thông báo.

   Thư hoặc yêu cầu sẽ được gửi đến chỉ các thành viên nhóm mà bạn đã chọn.

  Để gửi yêu cầu họp hoặc gửi email thông báo cho tất cả thành viên

  1. Bấm Thực hiện cuộc họp, sau đó bấm Cuộc họp mới với tất cả hoặc Thông báo thư mới với tất cả.

  2. Hoàn thành và gửi yêu cầu họp của bạn hoặc gửi email thông báo.

   Vì bạn đã chọn toàn bộ lịch nhóm, thư hoặc yêu cầu sẽ được gửi đến tất cả các thành viên nhóm.

  Để gửi yêu cầu cho nguồn tài nguyên

  1. Chọn các thành viên nhóm mà bạn muốn dùng làm tài nguyên.

  2. Bấm Thực hiện cuộc họp, sau đó bấm Cuộc họp mới làm tài nguyên.

  3. Hoàn thành và gửi yêu cầu họp của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×