Gửi và lưu liên hệ dưới dạng vCard (tệp .vcf)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gửi thông tin liên hệ Microsoft Outlook — nhãn của bạn hoặc của người khác — để những người khác trong định dạng vCard (.vcf). Khi người nhận mở phần đính kèm vCard (tệp .vcf) nhận được trong thư, một biểu mẫu liên hệ mở ra, Hiển thị thông tin liên hệ.

phần đính kèm .vcf trong thông tin thư

Bạn có thể bấm và lưu tệp .vcf mà bạn nhận được, thêm trực tiếp đến Outlook của bạn liên hệ, lưu tất cả thông tin. Nếu bạn muốn lưu một liên hệ Outlook dưới dạng tệp .vcf, ví dụ, để phân phối hàng loạt hoặc để thông tin đó có sẵn cho người khác để tải xuống, bạn có thể làm mà quá.

Cho tôi biết thêm về vCard

VCard cho phép bạn gửi thông tin liên hệ trong một định dạng có thể dễ dàng đọc trong các chương trình email. VCard được lưu dưới dạng tệp .vcf, đây là chuẩn Internet để chia sẻ thông tin liên hệ. Khi bạn gửi vCard, tệp .vcf được gửi với thư dưới dạng phần đính kèm.

Đính kèm vCard vào email

 1. Bấm Email Mới.

 2. Bấm Đính kèm Mục > Danh Thiếp.

  Đính kèm Mục > Danh Thiếp

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu vCard mà bạn muốn thêm vào thư xuất hiện trong danh sách ngắn được hiển thị, hãy bấm vào đó.

  • Nếu bạn muốn thêm một hoặc nhiều vCard mà không xuất hiện trong danh sách, hãy bấm danh thiếp khác. Hộp thoại chèn danh thiếp sẽ xuất hiện và hiển thị tất cả các liên hệ của bạn trong thư mục liên hệ . Cuộn qua danh sách liên hệ và giữ phím Ctrl, bấm liên hệ bạn muốn chọn, sau đó bấm OK.

   Bạn cũng có thể chọn một thư mục liên hệ khác bằng cách bấm mũi tên Tìm trong và chọn thư mục khác trong danh sách.

Outlook sẽ chèn ảnh của vCard vào nội dung thư. Bạn có thể xóa bỏ ảnh khỏi thư mà không cần xóa phần đính kèm.

Đây là ví dụ vCard có thể được hiển thị.

vCard của một liên hệ

Lưu một liên hệ dưới dạng vCard

Lưu liên hệ dưới dạng vCard cung cấp một cách hiệu quả lưu trữ một số lượng lớn các liên hệ.

 1. Trong liên hệ mở, bấm tab tệp , anc rồi bấm Lưu như.

 2. Nhập tên trong hộp tên tệp , sau đó bấm lưu.

Để xem vCard hoặc danh thiếp:

 1. Trong liên hệ, hãy chọn tab trang đầu .

 2. Chọn liên hệ từ danh sách, rồi trong nhóm Dạng xem hiện tại , hãy bấm danh thiếp hoặc thẻ.

Đầu trang

Đính kèm vCard vào email

 1. Trong liên hệ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong bất kỳ thẻ dạng xem, kéo thẻ liên hệ và thả nó vào phần nội dung của thư đang mở. (Các dạng xem thẻ là danh thiếp, thẻ địa chỉ và chi tiết thẻ địa chỉ).

  • Bấm chuột phải vào liên hệ, và trên menu lối tắt, trỏ tới Gửi liên hệ với đầy đủ, sau đó bấm Ở định dạng Internet (vCard).

   Thư mới mở ra với phần đính kèm vCard vào dòng đính kèm .

 2. Thông báo hoàn thành và gửi.

Mẹo: Một cách khác để gửi một tệp .vcf là bao gồm trong chữ ký email của bạn. Điều này hiển thị thông tin liên hệ nổi bật dưới dạng một Danh Thiếp Điện tử. Để biết thêm thông tin, hãy xem bao gồm danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn.

Xem ví dụ vCard sau đây.

danh thiếp điện tử Ví dụ về Danh Thiếp Điện tử

Để tìm hiểu về việc tạo các tệp .vcf, hãy đến tạo danh thiếp điện tử.

Lưu một liên hệ dưới dạng vCard

Lưu liên hệ dưới dạng vCard cung cấp một cách hiệu quả lưu trữ một số lượng lớn các liên hệ.

 1. Trong liên hệ mở, bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Lưu dưới dạng, sau đó bấm xuất ra tệp vCard.

 2. Nhập tên trong hộp tên tệp , sau đó bấm lưu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×