Gửi trả lời tự động (vắng mặt) trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Sử dụng trả lời tự động để cho mọi người biết bạn sẽ không hồi đáp ngay lập tức được đối với những thông điệp email của họ. Trả lời tự động được gửi một lần đến mỗi người gửi.

Thiết lập trả lời tự động

Để bật hoặc sửa đổi thư trả lời tự động:

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Thiết đặt > Trả lời tự động.

  Trả lời tự động trong Outlook trên web

 3. Chọn tùy chọn Gửi trả lời tự động.

 4. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời trong khoảng thời gian này, rồi nhập một thời gian bắt đầu và kết thúc để kiểm soát khi nào gửi trả lời tự động.

  Nếu bạn không đặt khoảng thời gian, trả lời tự động của bạn vẫn ở trạng thái bật cho đến khi bạn tắt đi.

  Đặt thời gian trả lời tự động trong Outlook trên web

 5. Chọn tùy chọn Chỉ gửi trả lời cho những người trong danh sách Liên hệ của tôi để giới hạn trả lời tự động tới những người gửi trong danh sách Liên hệ. Hoặc chọn tùy chọn gửi trả lời tự động cho bất kỳ ai bạn gửi thông điệp email cho bạn.

 6. Trong hộp ở dưới cùng của cửa sổ, nhập một thông báo để gửi cho mọi người trong thời gian bạn đi vắng.

 7. Nếu muốn, bạn có thể làm nổi bật thông báo của mình và dùng các tùy chọn định dạng ở phía trên cùng của hộp để thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản, thêm một biểu tượng cảm xúc, hoặc tùy chỉnh thông điệp của bạn theo các cách khác.

  Thư trả lời tự động trong Outlook trên web

 8. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn OK ở phía trên cùng của trang. Sau đó chọn Công cụ khởi động ứng dụng để quay lại email của bạn hoặc đến những trang khác.

  Công cụ khởi động Ứng dụng Outlook trên web

 9. Để tắt trả lời tự động, hãy trở lại trang này và chọn Không gửi trả lời tự động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×