Gửi thời gian tính phí trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để gửi thời gian tính phí cho chính bạn hoặc nhân viên khác. Để gửi thời gian tính phí, trước tiên bạn phải chọn tên nhân viên cụ thể. Thông thường, bạn chọn tên của riêng bạn, sau đó xuất hiện là lựa chọn mặc định.

Nếu tên của bạn không xuất hiện trong danh sách tên nhân viên , thêm bằng cách sử dụng hệ thống kế toán của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thêm tên nhân viên, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Tìm kiếm   Bấm vào mũi tên, sau đó bấm thời hạn thanh toán.

Thực tế  Bấm trường này vào cột, sau đó bấm vào mũi tên để chọn thời gian thực tế (thời gian thực tế có thể khác so với trong suốt thời gian hiển thị).

Hóa đơn để  Bấm trường này vào cột, sau đó bấm vào mũi tên để chọn một tài khoản khác.

Thanh toán mục  Bấm trường này vào cột, sau đó bấm vào mũi tên để chọn một dịch vụ khác.

Gửi  Bấm nút này để gửi thời gian tính phí.

Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ kế toán, sau đó bấm Gửi thời gian tính phí.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×