Gửi tài liệu và tệp vào OneNote cho Windows 10

Gửi tài liệu và tệp vào OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Gửi đến OneNote cho phép bạn ghi lại thông tin từ bất kỳ ứng dụng và gửi nó đến một trang trong OneNote cho Windows 10. Khi thông tin trong OneNote, bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Gửi bất kỳ kiểu tệp vào OneNote cũng dễ như thể bạn đang gửi nó đến một máy in thực tế:

 • Tài liệu

 • Bảng tính

 • Email

 • Bản vẽ

 • Sơ đồ

 • Trang web

Bạn có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng gửi đến OneNote tùy chọn từ Microsoft Store.

Sau khi cài đặt gửi cho ứng dụng OneNote, hãy làm như sau:

 1. Mở tài liệu hoặc tệp mà bạn muốn gửi đến OneNote (ví dụ, Microsoft Word dành cho tài liệu tệp), hoặc một trình duyệt cho trang web.

 2. Chọn tùy chọn in trong ứng dụng.

 3. Từ danh sách máy in, hãy chọn gửi đến OneNote.

 4. Chọn in, và OneNote sẽ mở ra ở phía sau ứng dụng của bạn.

 5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn nơi bạn muốn gửi tệp.

  Nội dung được thêm vào dưới dạng một hình ảnh trên trang OneNote mới.

Bước tiếp theo:

Bây giờ bạn có nội dung của bạn trong OneNote, sử dụng công cụ vẽ để đánh dấu thông tin quan trọng, hoặc thêm chú thích vào ảnh của bạn.

Nếu bạn muốn định dạng hoặc sửa văn bản trong nội dung bạn đã gửi đến OneNote, bấm chuột phải vào ảnh của bản in, chọn hình ảnh > Sao chép văn bản, rồi dán nó bên dưới ảnh hoặc trong bất kỳ ghi chú nào khác hoặc một trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×