Gửi một tuyên bố về quyền riêng tư cười (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tại Microsoft, chúng tôi đang làm việc khó để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi thực hiện các sản phẩm đưa bạn hiệu suất, power và tiện lợi bạn muốn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích nhiều tuyển tập dữ liệu và sử dụng những cách thực hành của Microsoft Power Query phản hồi "gửi nụ cười". Nó không áp dụng cho các site, sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác của Microsoft.

Ngoại trừ như nếu không được mô tả trong câu lệnh này, gửi nụ cười không gửi thông tin cá nhân cho Microsoft. Thông tin được gửi đến Microsoft không được chia sẻ bên ngoài Microsoft và kiểm soát công ty con của nó và công ty con không có quyền của bạn. Gửi nụ cười cho Power Query cho phép bạn gửi một địa chỉ email với phản hồi của bạn. Địa chỉ email này được dùng để liên hệ với bạn nếu Microsoft cần thêm thông tin hoặc làm rõ trên yêu cầu của bạn. Bạn không cần phải đăng ký địa chỉ email của bạn với Microsoft sử dụng gửi nụ cười.

Gửi nụ cười cho Power Query cho phép bạn gửi phản hồi cho Microsoft, và nếu bạn muốn, bao gồm ảnh chụp màn hình hiển thị lời khen cụ thể hoặc bạn có mối quan tâm. Mặc dù gửi nụ cười đã cố ý không thu thập thông tin cá nhân, có thể như thông tin có thể ghi lại trong phản hồi hoặc ảnh chụp màn hình bạn cung cấp. Microsoft không sử dụng thông tin này để xác định bạn.

Gửi nụ cười tự động thu thập thông tin về cấu hình hệ thống của bạn, thông tin máy tính chuẩn và các thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng sản phẩm Microsoft một số. Thông tin này được gửi khi bạn chọn gửi phản hồi. Gửi nụ cười thường thu thập thông tin về:

 • Cấu hình hệ thống, chẳng hạn như phiên bản hệ điều hành và cấu trúc mà bạn dùng (32-bit so với 64-bit).

 • Thông tin máy tính chuẩn, chẳng hạn như Power Query, Office, phiên bản Internet Explorer và phiên bản CLR mà bạn đang dùng.

 • Power Query sử dụng chương trình, chẳng hạn như tệp gói thông tin (bản địa tài liệu, trạng thái nhanh kết hợp đã bật/tắt), làm việc hiện tại thiết và đỉnh bộ nhớ ảo sử dụng trong các phiên làm việc hiện tại.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn được Microsoft, các công ty con và công ty liên kết thuộc quyền quản lý sử dụng để cung cấp dịch vụ hoặc để thực hiện giao dịch do bạn yêu cầu hoặc ủy quyền và nó cũng có thể được dùng để yêu cầu thông tin bổ sung về:

 • Phản hồi của bạn về các sản phẩm hay dịch vụ bạn đang sử dụng

 • Để cung cấp các cập nhật và các thông báo thiết thực về phần mềm

 • Để cải tiến dịch vụ hay sản phẩm, ví dụ như các câu hỏi về biểu mẫu khảo sát và lỗi

Trừ những trường hợp đã nêu trong tuyên bố này, thông tin cá nhân bạn cung cấp không được chuyển tới bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi ít khi thuê các công ty khác thay mặt chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định như:

 • Đóng gói, gửi và chuyển phát các sản phẩm mua và các thư khác

 • Trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ

 • Tiến hành đăng ký sự kiện

 • Thực hiện phân tích thống kê về dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi chỉ cung cấp các công ty đó những thông tin cá nhân họ cần để cung cấp dịch vụ và họ không được phép sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Microsoft có thể truy nhập hoặc tiết lộ thông tin về bạn bao gồm nội dung liên lạc của bạn, để:

 • Tuân thủ luật pháp hay đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý

 • Bảo vệ quyền lợi hay tài sản của Microsoft hay khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hay chính sách của chúng tôi về quản lý việc sử dụng dịch vụ của bạn

 • Dựa trên sự tin tưởng rằng việc truy nhập hay tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của Microsoft hoặc của cộng đồng

Thông tin Gửi Nụ cười thu thập hoặc gửi tới Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hay bất kỳ nước nào khác nơi Microsoft hay các công ty con và công ty liên kết của mình hay các nhà cung cấp dịch vụ duy trì tiện ích. Microsoft tuân thủ Safe Harbor Framework theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu từ Liên minh châu Âu.

Bảo mật thông tin của bạn

Microsoft cam kết hỗ trợ bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và tiến trình bảo mật khác nhau nhằm hỗ trợ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi các truy nhập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Thay đổi về Tuyên bố Quyền Riêng tư này

Microsoft có thể thỉnh thoảng cập nhật Tuyên bố Quyền Riêng tư này. Ngày cập nhật gần nhất trên đầu Tuyên bố Quyền Riêng tư được cập nhật mỗi khi sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thường xuyên Tuyên bố Quyền Riêng tư này để biết Microsoft đang giúp bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×