Gửi lại thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi thư được gửi đi, bạn có thể gửi lại cùng một thư. Điều này rất hữu ích nếu một hoặc nhiều người nhận thư cho bạn biết rằng họ không nhận được các tin nhắn đầu tiên, hoặc bạn muốn nhanh chóng gửi thư cho người nhận mới.

  1. Trong thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm Mục đã gửi.

  2. Bấm đúp vào thư bạn muốn gửi lại.

  3. Trên tab Thư, trong nhóm Di chuyển, hãy bấm Hành động, rồi bấm Gửi lại Thư Này.

    Cửa sổ thư mới mở ra. Nếu có nhiều người nhận, bạn có thể loại bỏ những người nhận không cần phải nhận được thông báo lại. Bấm vào tên mà bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn DELETE.

    Mẹo: Bạn cũng có thể thêm người nhận không có trong thư ban đầu, thêm hoặc loại bỏ phần đính kèm cũng như thay đổi nội dung thư.

  4. Bấm Gửi.

Ghi chú: Nếu bạn muốn gửi lại nhiều thư, bạn phải làm vậy một người tại một thời gian. Lặp lại các hướng dẫn cho từng thư.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×