Gửi email từ một địa chỉ khác nhau

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Outlook, bạn có thể nhận được email được gửi đến một địa chỉ và trả lời bằng cách dùng địa chỉ email khác. Để thiết lập phần này, bạn kết nối tất cả các email tài khoản Outlook trên web.

Ví dụ, bạn có thể nhận được email được gửi đến tài khoản email Office 365 của bạn, nhưng trả lời bằng cách dùng địa chỉ Gmail của bạn.

Bài viết này giải thích cách chọn từ tài khoản email khi bạn gửi hoặc trả lời thông điệp email.

Gửi email từ một địa chỉ email khác

  1. Đăng nhập vào Office 365 và sau đó chọn thư.

  2. Mở thư mà bạn muốn trả lời, và sau đó chọn trả lời. (Hoặc tạo một thông điệp email mới.)

    Chọn trả lời.

  3. Ở dưới cùng của thư, chọn mũi tên danh sách hành động khác, sau đó chọn Hiển thị từ.

    Chọn mũi tên để hiển thị danh sách các hành động khác.

  4. Từ hộp sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của thư. Bấm từ. Menu thả xuống sẽ liệt kê tất cả các địa chỉ email sẵn dùng cho bạn trả lời dưới dạng.

    Chọn nút từ danh sách biệt danh bạn có thể trả lời dưới dạng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Kết nối tài khoản email trong Outlook trên web (Office 365)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×