Gửi email tới các thành viên của nhóm SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm của bạn hoặc trang Windows SharePoint Services 3.0 của bạn có thể có danh sách phân phối của chính nó cho email, gọi là một Nhóm SharePoint. Đây là danh sách email có chứa các địa chỉ email của các thành viên của nhóm của bạn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Tìm hiểu thêm về các nhóm SharePoint của bạn

Gửi email tới một nhóm SharePoint

Tổng quan

Gửi email đến SharePoint nhóm là tương tự để gửi một thông điệp email tiêu chuẩn để đồng nghiệp hoặc nhóm. Trước tiên, bạn cần địa chỉ email của nhóm của bạn, để bạn có thể bao gồm địa chỉ trong hộp tới hoặc Cc trong thư của bạn.

Ví dụ, bộ phận của bạn có thể nhóm SharePoint của chính nó. Bạn có thể gửi thư về các dự án đến địa chỉ của nhóm, thay vì cứu và thêm mỗi thành viên riêng lẻ vào thông điệp email.

Tùy thuộc vào cách nhóm SharePoint của bạn được thiết lập, bạn có thể thêm nội dung vào trang web của bạn bằng cách gửi email cho nhóm của bạn. Nhóm SharePoint có thể chứa địa chỉ email cho một số danh sách và thư viện trên site của bạn, do đó khi bạn gửi thư cho nhóm SharePoint, nội dung cũng được thêm vào trang của bạn.

Ví dụ, bộ phận khoản vay của công ty bạn có thể nhóm SharePoint của chính nó. Nhóm này được thiết để trả lời và thư của nó sẽ được thêm vào bảng thảo luận. Thay vì phải tìm hộp thư đến của bạn cho thông điệp email mới nhất về hướng dẫn này, bạn có thể duyệt qua bảng thảo luận trên Windows SharePoint Services 3.0 site.

Bộ phận của bạn có thể có lịch riêng của nó yêu cầu họp được gửi trong email, cũng như các mục mà mọi người thêm trực tiếp vào lịch trên site lưu trữ.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về các nhóm SharePoint của bạn

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xác định vị trí địa chỉ email của nhóm SharePoint trong sổ địa chỉ của ứng dụng email của bạn. Nếu địa chỉ sẽ không xuất hiện, yêu cầu người quản trị hoặc chủ sở hữu trang web của bạn cho địa chỉ. Sau khi bạn lấy địa chỉ, bạn có thể thêm nó vào danh sách liên hệ cá nhân của ứng dụng email của bạn, để bạn có thể dễ dàng tìm lại nó sau này.

Nếu nhóm của bạn đã được thiết lập khi trang web của bạn được thiết lập, nhóm bao gồm hai danh sách theo mặc định có chấp nhận email:

 • Danh sách thảo luận nhóm mặc định là nơi thông điệp email được lưu trữ. Địa chỉ mặc định của nó là nhóm name.discussions, ví dụ, marketing.discussions.

 • Danh sách lịch mặc định là nơi yêu cầu họp và các mục lịch khác được lưu trữ. Địa chỉ mặc định của nó là nhóm name.calendar, ví dụ, marketing.calendar.

Nếu nhóm SharePoint của bạn đã được thiết lập sau khi tạo trang web của bạn, người quản trị của bạn có thể thêm các địa chỉ của danh sách hoặc thư viện danh sách email của bạn, nếu danh sách hoặc thư viện được thiết lập để nhận email.

Nếu danh sách của bạn là một phần của nhóm SharePoint của bạn, bạn không cần phải biết địa chỉ email của các danh sách. Khi bạn gửi thư và trả lời cho địa chỉ nhóm của bạn, thông điệp và trả lời được tự động lưu trữ trên site của bạn. Ví dụ, thư và trả lời được lưu dưới dạng mục thảo luận và yêu cầu cuộc họp của bạn sẽ được thêm vào lịch nhóm của bạn.

Nhóm người sở hữu hoặc người quản trị của bạn có thể đã xác định rằng không có mục được lưu trữ trên site Windows SharePoint Services 3.0 của bạn. Chủ sở hữu hoặc người quản trị có thể đã thiết lập hoặc bổ sung danh sách hoặc thư viện, chẳng hạn như thư viện tài liệu, để nhận nội dung khi người nào đó gửi email cho nhóm SharePoint.

Để biết thêm thông tin về các nhóm SharePoint hoặc danh sách, bạn có thể gửi email đến, hãy xem chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn.

Đầu trang

Gửi email tới một nhóm SharePoint

 1. Trong ứng dụng email của bạn, hãy chuẩn bị mục mà bạn muốn gửi theo một trong những cách sau đây:

  • Để gửi một mục thảo luận hoặc để đăng một mục vào một blog nhóm (blog), bao gồm nội dung của bạn trong nội dung thư.

  • Để gửi một mục lịch, yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn từ ứng dụng email hay lịch của bạn.

  • Để gửi một hình ảnh, biểu mẫu hoặc tài liệu, hãy thêm mục đó dưới dạng phần đính kèm vào thư của bạn.

  • Để gửi một email hoặc trả lời email tiêu chuẩn, hãy đưa nội dung của bạn vào phần nội dung thư như bạn thực hiện với bất kỳ email nào.

 1. Trong hộp tới hoặc Cc , thêm địa chỉ của nhóm SharePoint.

  Trong hầu hết các trường hợp, địa chỉ xuất hiện trong sổ địa chỉ của bạn. Nếu không, hãy yêu cầu người quản trị của bạn cho địa chỉ.

 2. Gửi thư. Trong hầu hết các ứng dụng email, bạn bấm gửi để gửi thư.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×