Gửi email một tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã cài đặt như là một phần của Microsoft Office Outlook, bạn có thể gửi tài liệu của bạn dưới dạng phần đính kèm email. Nếu bạn đang dùng Excel, Publisher, hoặc Word, bạn cũng có thể gửi tệp của bạn dưới dạng phần nội dung của thư.

Gửi dưới dạng phần đính kèm

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio và Word

 1. Bấm tệp > chia sẻ > Email, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gửi dưới dạng Phần đính kèm    Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng tệp gốc được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng PDF    Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng .pdf được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng XPS    Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng .xps được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng Internet Fax    Mở ra một trang web nơi bạn có thể chọn từ danh sách các nhà cung cấp cho phép bạn gửi fax qua Internet.

   Ghi chú:  Các tùy chọn mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình Office bạn đang sử dụng.

 2. Nhập bí danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

OneNote

 1. Bấm tệp > gửi, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gửi dưới dạng Phần đính kèm    Mở một email với một bản sao của tệp trong định dạng tệp gốc và một bản sao của tệp dưới dạng trang web được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng PDF   Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng .pdf được đính kèm.

 2. Nhập bí danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Gửi dưới dạng nội dung một email

Nếu bạn đang dùng Excel, Publisher, hoặc Word, bạn có thể gửi tệp của bạn dưới dạng nội dung thư email thực tế — không dưới dạng phần đính kèm. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần phải thêm lệnh gửi đến người nhận thư vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Hãy xem tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh để tìm hiểu cách thêm lệnh.

 1. Mở tệp mà bạn muốn gửi.

 2. Trong thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm gửi đến người nhận thư để mở thông điệp email. Tệp của bạn sẽ xuất hiện trong nội dung thư.

 3. Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Gửi dưới dạng phần đính kèm

Hướng dẫn sau đây áp dụng cho Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio và Word.

 1. Hãy bấm Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi.

 3. Chọn Gửi bằng email, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gửi dưới dạng phần đính kèm    Mở thông điệp email với một bản sao của tệp ở định dạng tệp gốc được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng PDF    Mở thông điệp email với một bản sao của tệp dưới định dạng .pdf được đính kèm.

  • Gửi dưới dạng XPS    Mở thông điệp email với một bản sao của tệp theo định dạng .xps được đính kèm.

   Ghi chú: Các tùy chọn PDF và XPS sẽ không sẵn dùng trong Project 2010.

 4. Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Hướng dẫn sau đây áp dụng cho OneNote 2010:

 1. Hãy bấm Tệp.

 2. Bấm Gửi, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Trang email dưới dạng phần đính kèm    Mở thông điệp email với một bản sao của tệp ở định dạng tệp gốc và bản sao của tệp dưới dạng trang web được đính kèm.

  • Trang email dưới dạng PDF   Mở thông điệp email với một bản sao của tệp trong.tệp PDFđịnh dạng được đính kèm.

 3. Nhập bí danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Gửi dưới dạng nội dung một email

Nếu bạn đang dùng Excel, Publisher, hoặc Word, bạn có thể gửi tệp của bạn dưới dạng nội dung thư email thực tế — không dưới dạng phần đính kèm. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần phải thêm lệnh gửi đến người nhận thư vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Hãy xem tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh để tìm hiểu cách thêm lệnh.

Để gửi tệp của bạn dưới dạng phần nội dung của email, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Mở tệp mà bạn muốn gửi.

 2. Trong thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm gửi đến người nhận thư Biểu tượng QAT Gửi đến Người nhận Thư để mở thông điệp email. Tệp của bạn sẽ xuất hiện trong nội dung thư.

 3. Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Gửi dưới dạng phần đính kèm

Excel, PowerPoint và Word

 • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh Nút , trỏ tới gửi, sau đó bấm email.

  Tôi không thấy lệnh email.

  Nếu bạn không nhìn thấy một lệnh email, nó có thể vì bạn đang sử dụng một bộ Microsoft Office không bao gồm Microsoft Office Outlook, chẳng hạn như Microsoft Office Home và Student 2007. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn cài đặt Outlook làm chương trình độc lập, bạn vẫn có thể không nhìn thấy lệnh. Để biết thêm thông tin về cách xem các lệnh email, hãy xem KB 918792: lệnh email bị thiếu.

OneNote, Project và Visio

 • Trên menu tệp , trỏ tới Gửi đến, sau đó bấm Người nhận thư (dưới dạng phần đính kèm).

Gửi dưới dạng nội dung một email

Nếu bạn đang dùng Excel hoặc Word, bạn có thể gửi tệp của bạn dưới dạng nội dung thư email thực tế — không dưới dạng phần đính kèm. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần phải thêm lệnh gửi đến người nhận thư vào thanh công cụ truy nhập nhanh.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word hoặc Excel tùy chọn.

 2. Bấm tùy chỉnh, sau đó trong danh sách chọn lệnh từ , bấm Tất cả lệnh.

 3. Bấm gửi đến người nhận thư, sau đó bấm Thêm để thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh.

 4. Trong thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm gửi đến người nhận thư Biểu tượng QAT Gửi đến Người nhận Thư để mở thông điệp email. Tệp của bạn sẽ xuất hiện trong nội dung thư.

 5. Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Xem thêm

Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh trong thông điệp email Outlook

Giảm kích cỡ của ảnh và tệp đính kèm

Xem, mở hoặc lưu phần đính kèm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×