Gửi email dựa trên mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng mẫu email để gửi thư có chứa thông tin mà không thay đổi thường xuyên thông báo thư. Soạn và lưu thư dưới dạng mẫu, và sau đó sử dụng lại nó khi bạn muốn. Thông tin mới có thể thêm trước khi mẫu được gửi dưới dạng thông điệp email.

Để tạo mẫu email, hãy xem tạo mẫu email.

Để dùng mẫu email, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Mới, hãy bấm Mục Mới, trỏ vào Thêm Mục và sau đó Chọn Từ.

 2. Trong hộp thoại Chọn Từ, trong Tìm trong, hãy bấm Mẫu Người dùng trong Hệ thống Tệp.

 3. Mở thư mục mẫu mặc định. Vị trí thư mục (trong Windows Vista và hệ điều hành mới hơn) là c:\users\tên người dùng\appdata\roaming\microsoft\templates. Nếu mẫu của bạn được lưu trong một thư mục khác, hãy bấm duyệt, sau đó chọn mẫu.

 4. Chọn mẫu và sau đó bấm Mở.

 5. Thực hiện bất kỳ bổ sung hoặc sửa đổi nào với người nhận trong các hộp Đến, Cchoặc Bcc. Bạn cũng có thể thay đổi văn bản trong hộp Chủ đề và thêm nội dung vào nội dung thư.

  Ghi chú: Thay đổi được thực hiện không được lưu lại vào mẫu. Nếu bạn dùng lệnh lưu , điều này sẽ tạo bản nháp của thư của bạn, nhưng sẽ không Cập Nhật mẫu. Để cập nhật mẫu, hãy làm theo các bước để lưu một mẫu mới trong tạo mẫu email.

 6. Bấm Gửi.

Tạo mẫu

 1. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Thư.

  Lối tắt bàn phím để tạo một thông điệp email mới, hãy nhấn Ctrl + Shift + M.

 2. Trong phần nội dung thư, hãy nhập nội dung bạn muốn.

 3. Trong cửa sổ thư, bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , sau đó bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Như, trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm Mẫu Outlook.

 5. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho mẫu của bạn, rồi bấm Lưu.

Theo mặc định, mẫu được lưu (trong Windows Vista trở lên) để c:\users\tên người dùng\appdata\roaming\microsoft\templates.

Gửi email dựa trên mẫu

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới biểu mẫu, sau đó bấm Chọn biểu mẫu.

 2. Trong hộp thoại Chọn biểu mẫu , trong Tìm trong, hãy bấm Mẫu người dùng trong hệ thống tệp.

  Hộp thoại Mở Biểu mẫu

  Mở thư mục mẫu mặc định. Vị trí thư mục (trong Windows Vista và hệ điều hành mới hơn) là c:\users\tên người dùng\appdata\roaming\microsoft\templates. Nếu mẫu của bạn được lưu trong một thư mục khác, hãy bấm duyệt, sau đó chọn mẫu.

 3. Chọn mẫu, sau đó bấm mở.

  Hộp thoại Chọn Biểu mẫu

  1 chọn mẫu bạn muốn dùng.

  2 bấm mở để tiếp tục.

 4. Thực hiện bất kỳ bổ sung hoặc chỉnh sửa cho người nhận trong hộp đến, Cchoặc Bcc , chủ đềhoặc nội dung thư mà bạn muốn.

  Ghi chú: Thay đổi bạn thực hiện không được lưu vào mẫu. Nếu bạn dùng lệnh lưu , điều này sẽ tạo bản nháp của thư của bạn nhưng sẽ không Cập Nhật mẫu. Để cập nhật mẫu, hãy dùng các bước trong phần đầu tiên, tạo một mẫu, bắt đầu với bước 3.

 5. Bấm Gửi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×