Gửi email đến người dùng kèm theo thông tin hội thảo quay số vào của họ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi người dùng có thể cần bạn gửi thông tin hội thảo quay số vào cho họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng trung tâm quản trị Skype for Business và bấm vào Gửi thông tin hội thảo qua email bên dưới thuộc tính quay số vào cho người dùng. Khi bạn gửi email này, nó sẽ chứa tất cả các thông tin quay số vào, bao gồm:

 • Số điện thoại hội thảo hoặc số điện thoại quay số vào dành cho người dùng.

 • ID hội thảo của người dùng.

  Ghi chú: Tĩnh ID được sử dụng khi mọi người trong tổ chức của bạn như nó khi họ không muốn một số ngẫu nhiên Hãy nhớ, họ có thể chọn một số, hoặc họ có một mà dễ nhớ. Khi ID hội thảo động được sử dụng, mỗi cuộc họp mà một lịch biểu của người dùng sẽ nhận được gán một ID hội nghị duy nhất. Nếu bạn muốn gán cho ID hội thảo linh động và không tĩnh, Hãy đến đây

Đây là ví dụ này email được gửi:

Email hội thảo quay số vào

Gửi email chứa thông tin hội thảo quay số vào đến người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business và trong dẫn hướng bên trái, bấm Hội thảo quay số vào.

 3. Bấm vào Người dùng quay số vào rồi chọn người dùng.

 4. Trong ngăn Hành động, bấm vào Gửi thông tin hội thảo qua email.

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi email cho người dùng kèm theo thiết đặt hội thảo quay số vào, bằng cách đi đến thuộc tính của người dùng > Hội thảo quay số vào > Gửi thông tin hội thảo qua email.

Bạn nên biết thêm điều gì về email này?

 • Có một số email gửi đến người dùng trong tổ chức của bạn sau khi họ được kích hoạt cho hội thảo quay số vào:

  • Khi giấy phép Hội thảo PSTN trên Skype for Business được gán cho người dùng.

  • Khi bạn đặt lại mã PIN hội thảo quay số vào của người dùng theo cách thủ công.

  • Khi bạn đặt lại ID hội thảo của người dùng theo cách thủ công.

  • Khi giấy phép Hội thảo PSTN trên Skype for Business bị loại bỏ khỏi người dùng.

  • Khi nhà cung cấp hội thảo quay số vào cho người dùng được thay đổi từ Microsoft thành nhà cung cấp khác hoặc thành Không.

  • Khi nhà cung cấp hội thảo quay số vào cho người dùng được thay đổi thành Microsoft.

 • Theo mặc định, người gửi email sẽ đến từ Office 365 nhưng bạn có thể thay đổi địa chỉ email và tên hiển thị bằng Windows PowerShell và lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings. Để thay đổi địa chỉ email sẽ gửi email cho người dùng, bạn phải:

  Ghi chú: Nếu bạn muốn thay đổi thông tin địa chỉ email, bạn cần phải đảm bảo rằng chính sách email đến của tổ chức bạn cho phép các email đến từ địa chỉ email tùy chỉnh được thiết lập.

  • Nhập địa chỉ email vào tham số SendEmailFromAddress.

  • Đặt tham số SendEmailOverride thành True.

  • Nhập tên hiển thị email vào tham số SendEmailFromDisplayName.

   Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Bạn muốn biết cách quản lý với Windows PowerShell?

 • Để tiết kiệm thời gian hoặc tự động hóa quá trình này, bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineDialInConferencingUser.

  Để gửi email đến người dùng kèm theo thông tin hội thảo quay số vào của họ, hãy chạy lệnh sau:

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -id amos.marble@contoso.com –SendEmail

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×