Gửi bản trình bày của bạn cho người khác qua email

Trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016, bạn có thể gửi bản trình bày cho người khác qua email. Bạn có thể gửi bản trình bày dưới dạng đính kèm, nối kết, tệp PDF, tệp XPS hoặc Internet Fax.

Quan trọng: Bạn sẽ không thể gửi email bản trình bày của bạn trực tiếp từ PowerPoint trên PC chạy Windows RT. Thay vào đó bạn có thể mở một chương trình email, tạo email của bạn và đính kèm bản trình bày lên nó.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ > Email

 2. Dưới Email, bấm vào một trong những phần sau:

  • Gửi dưới dạng Phần đính kèm để đính kèm bản trình bày vào thông điệp email.

  • Gửi Nối kết để tạo email chứa một nối kết đến bản trình bày của bạn.

   Ghi chú: Trước khi bạn Gửi Nối kết, bạn phải lưu bản trình bày vào một vị trí chia sẻ, chẳng hạn như website hoặc thư viện tài liệu mà người nhận có quyền truy nhập vào đó.

  • Gửi dưới dạng PDF để lưu bản trình bày của bạn dưới dạng tệp Định dạng Tài liệu Di động (.pdf), sau đó đính kèm tệp PDF vào thông điệp email.

  • Gửi dưới dạng XPS để lưu bản trình bày của bạn dưới dạng tệp .xps, rồi đính kèm tệp và thông điệp email.

  • Gửi dưới dạng Internet Fax để gửi bản trình bày của bản qua fax mà không dùng máy fax. Tùy chọn này đòi hỏi trước hết bạn phải đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ fax. Nếu bạn chưa đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ fax, hãy bấm Gửi dưới dạng Internet Fax, bạn sẽ được chuyển hướng tới website nơi bạn có thể chọn một nhà cung cấp.

Ghi chú: Nếu bản trình bày mà bạn định gửi qua email có chứa các tệp âm thanh hoặc video, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×