Gửi báo cáo trạng thái nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Báo cáo trạng thái nhiệm vụ giúp đồng nghiệp của bạn cập nhật về nhiệm vụ được phân công trong Outlook.

 1. Mở nhiệm vụ được phân công.

 2. Cập nhật hộp Trạng thái và % Hoàn thành.

  Các thuộc tính Trạng thái, Ưu tiên và % Hoàn thành trong thông báo Cập nhật Trạng thái

 3. Bấm Gửi Báo cáo Trạng thái.

  Lệnh Gửi Báo cáo Trạng thái trên ruy-băng

 4. Thêm tên hoặc địa chỉ email vào hộp ĐếnCc. Người đã giao nhiệm vụ cho bạn sẽ được tự động thêm vào.

 5. Trong phần nội dung thư, hãy nhập bất kỳ thông tin trạng thái nào mà bạn muốn.

 6. Bấm Gửi.

 • Trong một nhiệm vụ mở, hãy nhập hoặc bấm Tùy chọn bạn muốn trong hộp trạng thái, ưu tiên% hoàn thành .

  Trường trạng thái% hoàn thành tùy thuộc vào nhau. Bằng cách thay đổi giá trị trong một trường, giá trị trong các thay đổi trường khác cho phù hợp.

Trạng thái

% Hoàn thành

Chưa Bắt đầu

0

Đang Tiến hành

1-99

Đã hoàn thành

100

Chờ đợi người khác

0-100

Trì hoãn

0-100

Mẹo: Bạn có thể gửi thông điệp email báo cáo trạng thái Hiển thị trong các hộp dưới đây. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm Quản lý tác vụ , hãy bấm Gửi báo cáo trạng thái. Thư mới mở ra và bạn có thể thêm bất kỳ chi tiết hỗ trợ về tiến độ nhiệm vụ.

Không có ba cách để theo dõi các nhiệm vụ mà bạn đã gán cho người khác:

 • Tự động giữ các bản sao của nhiệm vụ mà bạn gán và nhận được báo cáo trạng thái tự động   

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Bấm tùy chọn nhiệm vụ.

  3. Chọn hộp kiểm duy trì Cập Nhật bản sao của nhiệm vụ được phân công trên danh sách nhiệm vụ của mình .

  4. Chọn hộp kiểm gửi báo cáo trạng thái khi hoàn thành nhiệm vụ được giao .

 • Xem các tác vụ mà bạn đã gán cho người khác   

  1. Bấm vào nhiệm vụ.

  2. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó bấm gán.

 • Dạng xem danh sách người nhận được Cập Nhật bản sao của một nhiệm vụ được phân công   

  1. Mở nhiệm vụ được phân công mà bạn muốn xem danh sách.

  2. Trên tab chi tiết , hãy xem các tên trong hộp danh sách Cập Nhật .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×