Gửi ảnh và hình ảnh từ các ứng dụng khác vào OneNote for Windows 10

Gửi ảnh và hình ảnh từ các ứng dụng khác vào OneNote for Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dễ dàng nhập các hình ảnh vào ghi chú của mình từ ứng dụng Windows 10 khác bất kỳ, chẳng hạn như Ảnh.

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong ứng dụng Windows 10 bạn đã chọn, mở thư mục chứa ảnh hoặc hình ảnh bạn muốn gửi vào OneNote. Ví dụ: mở ứng dụng Ảnh, rồi duyệt đến bất kỳ thư mục nào có chứa một hoặc nhiều hình ảnh.

  2. Trên thanh menu, bấm Chia sẻ.

  3. Trong ngăn tác vụ Chia sẻ đã mở, bấm hoặc nhấn OneNote.

  4. Từ danh sách thả xuống gần phía trên cùng của cửa sổ OneNote, chọn trang mà bạn muốn gửi hình ảnh đã chọn, thêm một ghi chú tùy chọn, rồi bấm hoặc nhấn Gửi.

    Sau này, khi bạn mở OneNote for Windows 10, hình ảnh được thêm vào sẽ xuất hiện ở cuối trang mà bạn đã chọn. Sau đó, bạn có thể di chuyển hình ảnh chính xác vào vị trí bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×