Gỡ rối mối quan hệ bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn nhập nhiều bảng, Excel phát hiện và xác định mối quan hệ giữa những bảng này để bạn không phải tạo các mối quan hệ hoặc triển khai giải pháp phức tạp một cách thủ công nếu bạn muốn làm việc với dữ liệu theo cách tổng thể.

Đôi khi Excel không thể phát hiện được mối quan hệ giữa các bảng. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng thông tin trong bài viết này để gỡ rối phát hiện mối quan hệ tự động. Để hiểu rõ hơn về các yêu cầu và cơ chế phát hiện mối quan hệ, hãy xem Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

Thông báo: Không phát hiện thấy mối quan hệ nào.

Thanh thông báo sẽ hiển thị một thông báo cho biết rằng cần có một mối quan hệ khi bạn kéo trường vào vùng Giá trị của PivotTable hiện có và trường đó không liên quan đến bất kỳ trường nào có trong PivotTable. Tuy nhiên, đôi khi không thể phát hiện được mối quan hệ sau thông báo này. Có thể có nhiều lý do khác nhau cho vấn đề này:

  • Thuật toán phát hiện mối quan hệ phụ thuộc vào cột khóa ngoại có tên giống với tên của cột khoá chính. Nếu các tên cột không giống nhau hoàn toàn, chúng tôi khuyên bạn nên mở cửa sổ Power Pivot và tạo mối quan hệ được yêu cầu giữa các bảng theo cách thủ công.

  • Những kiểu dữ liệu này có thể không được hỗ trợ. Nếu bất kỳ bảng nào được sử dụng trong PivotTable chứa cột của chỉ kiểu dữ liệu không được hỗ trợ thì không thể phát hiện được mối quan hệ nào. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hộp thoại Tạo Mối quan hệ để tạo các mối quan hệ được yêu cầu trong các bảng hoạt động trong PivotTable một cách thủ công. Để biết thêm thông tin, xem Tạo mối quan hệ giữa các bảng.

Khi bạn thêm trường không liên quan vào PivotTable nhưng không có thông báo nào xuất hiện

Phát hiện mối quan hệ tự động chỉ được kích hoạt cho đơn vị đo chứ không cho những trường tính bạn sử dụng trong các nhãn cột hoặc hàng của PivotTable. Do đó, khi bạn bắt đầu xây dựng PivotTable của bạn, bạn có thể thêm các bảng không liên quan nhưng không thể thấy bất kỳ mối quan hệ nào cho đến khi bạn thả trường vào khu vực Giá trị.

Không có mối quan hệ hợp lệ nào giữa các bảng

Đôi khi chỉ đơn giản là bảng bạn thêm vào PivotTable không thể kết hợp được với bất kỳ bảng nào khác. Ví dụ, hai bảng có thể có dữ liệu khớp từng phần những thực tế không có mối quan hệ lôgic nào với những bảng khác đang được sử dụng.

Nếu bạn thêm bảng vào PivotTable không thể kết hợp được với những bảng khác thường thì phát hiện tự động sẽ không trả về bất kỳ kết quả nào. Trong những trường hợp khác, nói chung bạn có thể chọn từ các kết quả trong PivotTable mà trường không tạo các phép tính có nghĩa.

Tự động phát hiện đã tạo các mối quan hệ sai

Khi mối quan hệ được tạo bằng cách sử dụng tự động phát hiện, một thuật toán tạo danh sách tất cả mối quan hệ có thể có, dựa trên giá trị trong bảng và xếp thứ hạng có thể có theo xác suất của thứ hạng đó. Sau đó Excel chỉ tạo mối quan hệ có khả năng cao nhất. Do đó, nếu bảng của bạn chứa nhiều cột có thể dùng làm khoá, một số mối quan hệ có thể được xếp thứ hạng thấp hơn và sẽ không được tạo tự động ngay cả khi mối quan hệ đó là hợp lệ.

Nếu thuật toán tự động phát hiện đề xuất một mối quan hệ không xử lý được bài toán kinh doanh của bạn, bạn nên xoá mối quan hệ đó và tạo thủ công mối quan hệ bằng cách sử dụng cột khoá đúng. Xem

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×