Gỡ lỗi script

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là một tính năng phổ biến của môi trường phát triển tích hợp khả năng gỡ lỗi, hoặc tìm và khắc phục lỗi trong script mà bạn đã viết. Khi bạn gỡ lỗi script, bạn có thể gỡ lỗi hoặc khi một script lỗi xảy ra hoặc thiết lập một điểm dừng bằng cách thêm một câu lệnh gỡ lỗi mã lệnh. Một câu lệnh gỡ lỗi cho biết trình gỡ lỗi thời thực thi tạm ngừng và cho phép bạn đi qua từng bước kịch bản của bạn và kiểm tra hành vi của nó. Bài viết này giải thích cách thêm một câu lệnh gỡ lỗi vào một kịch bản.

 1. Trong Microsoft Office InfoPath, hãy mở mẫu biểu mẫu có chứa các kịch bản.

 2. Trên menu công cụ , trỏ tới lập trình, rồi bấm Trình soạn thảo Script Microsoft, hoặc nhấn ALT + SHIFT + F11 để mở trình soạn thảo Script Microsoft (MSE).

 3. Trong script, đặt con trỏ vào nơi bạn muốn thêm một câu lệnh gỡ lỗi, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một câu lệnh gỡ lỗi bằng ngôn ngữ tạo script Microsoft JScript, hãy nhập câu lệnh debugger; .

 • Để thêm một câu lệnh gỡ lỗi bằng ngôn ngữ tạo script Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), hãy nhập câu lệnh Stop .

 1. Ví dụ sau trình diễn cách sử dụng điều khoản gỡ lỗi trong trình xử lý sự kiện khi tải trang bằng cách dùng JScript cú pháp:

  function XDocument::OnLoad(eventObj)
  {
  debugger;
  }
 2. Bấm lưu trong MSE, hoặc nhấn CTRL + S.

 3. Chuyển sang InfoPath.

 4. Trên thanh công cụ chuẩn , hãy bấm xem trước, hoặc nhấn CTRL + SHIFT + B.

 5. Trong hộp thoại Just-In-Time gỡ lỗi , hãy bấm Phiên bản mới của Microsoft Script Editor, sau đó bấm .

 6. Trong hộp thoại Bước vào từ xa thủ tục cuộc gọi , bấm Script, sau đó bấm OK. MSE sẽ mở ra trong chế độ gỡ lỗi và mũi tên màu vàng cho biết nơi thực thi đã tạm ngừng hoạt động.

  Mẹo: Với MSE trong chế độ gỡ lỗi, bạn có thể dùng tất cả các tính năng gỡ lỗi nó cung cấp. Bao gồm thiết đặt ngắt, bước thông qua chương trình câu lệnh, và xem bất kỳ windows gỡ lỗi chẳng hạn như các cửa sổ giám sát, ImmediateChồng cuộc gọi .

 7. Nếu bạn muốn ngừng gỡ kịch bản của bạn, hãy bấm Dừng gỡ trên menu gỡ lỗi , hoặc nhấn SHIFT + F5 trong MSE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×