Gọi kế hoạch cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cuộc gọi đến người dùng Skype for Business khác được miễn phí, nhưng nếu bạn muốn người dùng của bạn có thể gọi điện thoại thông thường, và bạn chưa có một nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện cuộc gọi thoại, bạn cần mua một gói gọi. Office 365 gọi gói là gì?

Dưới đây là các tùy chọn của các gói gọi điện:

 • Trong nước gọi lập kế hoạch: được cấp phép người dùng có thể gọi số nằm trong quốc gia/vùng mà chúng được gán trong Office 365.

 • Quốc tế gọi lập kế hoạch: được cấp phép người dùng có thể gọi số nằm trong quốc gia/khu vực nơi giấy phép Office 365 của họ được gán cho người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365 > Gán giấy phép > đặt vị trí người dùng , và số quốc tế trong 196 quốc gia/khu vực.

Số lượng hàng tháng phút cho mỗi tổ chức và quốc gia/khu vực quốc gia/khu vực được đặt ở đây.

Ghi chú: 

 • Quốc gia/khu vực dựa vào vị trí của giấy phép của người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365 > Người dùng hiện hoạtkhông địa chỉ thanh toán liệt kê bên dưới Hồ sơ tổ chức trong Trung tâm quản trị Office 365.

 • Vị trí giấy phép của người dùng

Để biết thông tin chi tiết về cách dùng giới hạn và điều khoản sử dụng, hãy xem Skype for Business Online PSTN services sử dụng thuật ngữ.

Làm thế nào để mua một gói gọi

 1. Trước tiên bạn phải mua giấy phép bổ trợ Hệ thống điện thoại. Để thực hiện điều này, đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và chọn thanh toán > thuê bao > bổ trợ > mua bổ trợ.

  Ghi chú: Tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn, bạn có thể cần mua thêm bổ trợ trước khi bạn có thể mua Office 365 hệ thống điện thoại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giấy phép bổ trợ nào tôi có cần phải mua để lấy thêm các tính năng?

 2. Khi bạn mua giấy phép bổ trợ Hệ thống điện thoại của bạn, bạn sẽ thấy một tùy chọn để thêm một gọi lập kế hoạch cùng một lúc.

  Khi mua giấy phép Đám mây PBX, bạn sẽ thấy tùy chọn mua gói gọi thoại.

 3. Nếu bạn muốn mua một gói gọi sau một lúc, trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy chọn thanh toán > thuê bao > bổ trợ > mua bổ trợ và bạn sẽ thấy các gọi các gói có.

  Sau khi mua giấy phép Đám mây PBX, bạn có thể mua gói gọi thoại.

Bạn có thể mua và gán khác gọi kế hoạch cho người dùng khác nhau, tùy theo nhu cầu của tổ chức của bạn. Sau khi bạn chọn các gọi lập kế hoạch bạn cần, hãy tiếp tục để kiểm xuất. Bạn gán một kế hoạch cho mỗi người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

Bạn có một nhà cung cấp dịch vụ cung cấp tại chỗ PSTN kết nối cho người dùng hỗn hợp?

Nếu vậy, bạn không cần phải mua một gói gọi. Office 365 Enterprise E5 bao gồm các bổ trợ Hệ thống điện thoại , vì vậy bạn có thể tiếp tục để kiểm xuất.

Sau đó, cấp giấy phép bổ trợ Enterprise E5 hoặc Hệ thống điện thoại cho người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

Thông tin về giá

Xem thêm thông tin

Dưới đây là bài viết khác giải thích cách thiết lập gọi gói của bạn:

Chủ đề Liên quan

Thiết lập Skype for Business Online

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×