Gọi gói các vấn đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Gọi gói trong Office 365 là một tính năng mới được tìm thấy trong Skype for Business Online. Những điều sau đây là các vấn đề hiện tại đang được theo dõi và nội dung điều tra. Họ sẽ được có khả năng khắc phục khi tính năng này được Cập Nhật trong tương lai bản dựng trong Office 365 và Skype for Business Online.

Gọi gói các vấn đề

Các vấn đề đã biết

Chú thích

Chuyển từ bản xem trước kỹ thuật giấy phép để sản xuất giấy phép để gọi các gói không tự động cập nhật giấy phép.

Mua giấy phép mới của bạn trước tiên để họ sẵn sàng được gán cho người dùng của bạn. Loại bỏ giấy phép quảng cáo (bản xem trước kỹ thuật) từ một người dùng, sau đó ngay lập tức gán các mới Trong nước gọi lập kế hoạch và/hoặc Quốc tế gọi lập kế hoạch giấy phép cho người dùng.

Nếu bạn đang loại bỏ và thêm giấy phép cho nhiều người dùng, điều rất quan trọng là bạn loại bỏ giấy phép từ tất cả người dùng bằng cách dùng Windows PowerShell và sau đó ngay lập tức gán giấy phép cho tất cả người dùng cũng có thể sử dụng Windows PowerShell. Cách này sẽ đảm bảo rằng không có không có sự gián đoạn trong dịch vụ khi xử lý một lượng lớn gán giấy phép người dùng. Cho mẫu script PowerShell, hãy xem Gán Skype for Business và Microsoft nhóm giấy phép.

Ghi chú: 

  • Nếu bạn đang sử dụng tại cơ sở PSTN kết nối cho người dùng hỗn hợp, bạn chỉ cần phải gán giấy phép Hệ thống điện thoại . Bạn không nên cũng có thể gán một thoại gọi lập kế hoạch.

  • Tuy nhiên, nếu bạn đang bật tính năng gọi gói trong Office 365 dành cho người dùng trong Office 365, bạn cần phải vẫn gán giấy phép Trong nước gọi lập kế hoạch và/hoặc Quốc tế gọi lập kế hoạch cho những người dùng. Hãy xem Gán Skype for Business và Microsoft nhóm giấy phép.

Chủ đề Liên quan

Điều khoản và điều kiện gọi khẩn cấp
hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×