Gắn cờ bấm nhanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gắn cờ mặc định, có thể chọn theo dõi ngày, bằng cách chọn cờ bấm nhanh. Thiết đặt mặc định cho cờ bấm nhanh dành cho hôm nay. Sau đó với chỉ một lần bấm trong hộp thư đến của bạn hoặc khác bảng, bạn có thể gán cờ mặc định vào email thư hoặc liên hệ.

Trước tiên, chọn ngày cờ mặc định (hoặc sử dụng mặc định hôm nay). Sau đó bạn nhanh chóng có thể gán cờ đó vào thư và liên hệ. Bạn cũng có thể gán cờ bấm nhanh cho nhiều mục cùng một lúc. Cờ sẽ xuất hiện trong cột Trạng thái cờ và cả trong chính mục đó.

Bạn muốn làm gì?

Chọn cờ bấm nhanh

Gắn cờ bấm nhanh vào tin nhắn

Gắn cờ bấm nhanh cho một liên hệ

Sử dụng một lần bấm đơn để đặt cờ Bấm Nhanh cho Hôm nay

Chọn cờ bấm nhanh

  1. Trên thanh công cụ, bấm Theo dõi Ảnh nút , sau đó bấm Đặt bấm cờ nhanh.

  2. Trong Đặt bấm nhanh, trong danh sách, chọn cờ.

Ghi chú: Nếu bạn thay đổi cờ bấm nhanh, thư được gắn cờ trước đó sẽ không thay đổi.

Đầu trang

Gắn cờ bấm nhanh vào tin nhắn

  • Trong hộp thư đến của bạn, kế bên thư, bấm vào cột Trạng thái cờ . Điều này sẽ thêm cờ được chọn làm cờ bấm nhanh của bạn cho cột.

    Ghi chú: Bạn có thể gán cờ bấm nhanh cho nhiều thư cùng một lúc. Chọn thư, sau đó bấm vào cột Trạng thái cờ bên cạnh một trong các thư.

Đầu trang

Gắn cờ bấm nhanh cho một liên hệ

  • Trong liên hệ, trong một bảng dạng xem chẳng hạn như Bằng cách làm theo lập cờ, bên cạnh liên hệ, bấm vào cột Trạng thái cờ . Điều này sẽ thêm cờ được chọn làm cờ bấm nhanh của bạn cho cột.

    Ghi chú: Bạn có thể gán cờ bấm nhanh cho nhiều liên hệ cùng một lúc. Chọn các liên hệ, sau đó bấm vào cột Trạng thái cờ bên cạnh một trong các liên hệ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×