Gửi email đến nhóm liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Ngày 20 tháng 1 năm 2017: Xảy ra sự cố đã biết khi gửi email đến Nhóm Liên hệ dẫn đến việc hiển thị lỗi "Đã xảy ra lỗi ngoài dự kiến". Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục sự cố. Như một giải pháp thay thế, bạn có thể bấm vào biểu tượng + nhằm bung rộng Nhóm Liên hệ để gửi email.

Hãy dùng nhóm liên hệ (trước đây gọi là "danh sách phân phối") để gửi một email đến nhiều người - một nhóm dự án, một ủy ban hoặc thậm chí chỉ là một nhóm bạn - mà không phải thêm từng tên mỗi lần bạn muốn viết cho họ. Để dùng nhóm liên hệ hiện có:

  1. Hãy bấm Trang đầu > Email Mới.

  2. Trong emai mới, hãy bấm Đến.

    Ghi chú: Trong Sổ địa chỉ toàn cầu được đặt làm mặc định sổ địa chỉ trong Outlook. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi trong sổ địa chỉ. Để thay đổi trong sổ địa chỉ, bên dưới Sổ địa chỉ, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn một sổ địa chỉ khác nhau.

    Thay đổi sổ địa chỉ

  3. Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập tên nhóm liên hệ.

  4. Bấm đúp vào tên để thêm nó vào hộp Đến, rồi bấm OK.

Tất nhiên, nhóm liên hệ không tạo chính họ. Để biết thêm thông tin về cách tạo một nhóm liên hệ, hãy xem tạo một nhóm liên hệ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×