Gắn cờ cho một ghi chú để theo dõi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gắn cờ những mục quan trọng trong OneNote để theo dõi vì chúng sẽ hiện là các tác vụ trong Outlook.

Ghi chú: 

 • Bạn cần phiên bản Outlook 2013 có giấy phép đầy đủ được cài đặt trên cùng một máy tính như OneNote trước khi bạn có thể gắn cờ ghi chú làm tác vụ của Outlook.

 • Nếu bạn không cần nối kết ghi chú với một nhiệm vụ Outlook nhưng sau đó bạn muốn nhanh chóng tìm ra nhiệm vụ, bạn có thể áp dụng thẻ cho ghi chú. Thẻ là một cách hay để đánh dấu những ghi chú quan trọng và chúng không được nối kết với Outlook.

Bằng cách nối kết ghi chú với một nhiệm vụ Outlook, bạn có thể gán nhiệm vụ đó cho người nào đó trong nhóm của bạn, đặt lời nhắc và theo dõi nhiệm vụ này trong Outlook.

 1. Trong OneNote, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng của văn bản mà bạn muốn gắn cờ làm nhiệm vụ Outlook.

 2. Bấm Trang chủ > Nhiệm vụ Outlook. (Nếu nút này bị thiếu, bạn sẽ không để cài đặt Outlook.)

  Bạn có thể tạo tác vụ và theo dõi tác vụ đó trong Outlook.

 3. Trên menu xuất hiện, hãy chọn ngày đến hạn cho ghi chú được gắn cờ. Hãy bấm Tùy chỉnh nếu bạn muốn mở biểu mẫu Nhiệm vụ Outlook và xem tất cả các tùy chọn cần theo dõi sẵn có.

 4. Khi cờ Tác vụ Outlook màu đỏ xuất hiện kế bên ghi chú trên trang OneNote, nó sẽ được kết nối với Microsoft Outlook để theo dõi.

  Ghi chú: 

  • Để thay đổi nhiệm vụ sau khi đã gắn cờ, hãy bấm chuột phải vào cờ đỏ kế bên tác vụ.

  • Để loại bỏ cờ nhiệm vụ, hãy bấm chuột phải vào nó trên trang OneNote rồi bấm Xóa Nhiệm vụ Outlook.

đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×