Gói hướng dẫn giải pháp - trang 3 / 4

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp bổ sung

Bạn có thể thêm tệp bổ sung giải pháp cơ sở dữ liệu của bạn có thể phụ thuộc. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm một tệp readme.txt hoặc các mẫu tệp cho ứng dụng của bạn. Để thực hiện điều này, hãy bấm Thêm và chọn các tệp.

Khóa đăng ký bổ sung

Bạn có thể chỉ định bất kỳ khóa đăng ký Windows mà bạn muốn được tạo khi đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Ghi chú: Khi bạn xác định một khóa đăng ký được thêm vào gốc Tất cả người dùng , bạn nên lời nói đầu khóa với Software\. Nếu bạn không làm điều này, sau đó người dùng có thể nhận được thông báo lỗi khi cài đặt ứng dụng của bạn.

Ghi chú: Giá trị sổ đăng ký bạn xác định ở đây sẽ được viết vào bảng sổ đăng ký của tệp Windows Installer (.msi) mà trình hướng dẫn đóng gói giải pháp sẽ tạo ra. Nếu bạn thêm thông tin sai, ứng dụng Access của bạn có thể không hoạt động chính xác. Không đúng cách sửa sổ đăng ký có thể bị thiệt hại hệ điều hành của bạn, yêu cầu bạn phải cài đặt lại nó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×