Gói Office 365 tiếp nhận nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tổng quan về các gói Office 365 tiếp nhận nội dung

Sử dụng gói Office 365 tiếp nhận nội dung bên trong Power BI để lấy thông tin phân tích trên cách tổ chức của bạn áp dụng các dịch vụ khác nhau trong Office 365 để liên lạc và cộng tác. Bạn có thể trực quan hóa và phân tích Office 365 sử dụng dữ liệu, tạo báo cáo tùy chỉnh và chia sẻ thông tin vào bên trong tổ chức của bạn và thông tin phân tích lời vào khu vực cụ thể cách hoặc bộ phận sử dụng Office 365.

Gói nội dung cho phép bạn truy nhập vào một bảng điều khiển dựng sẵn cung cấp một dạng xem sản phẩm chéo 12 tháng cuối cùng một chứa một số phần. Mỗi phần cung cấp cho bạn thông tin phân tích sử dụng cụ thể. Bằng cách bấm vào các số đo mức cao nhất, bạn có thể truy nhập thêm chi tiết báo cáo. Người dùng thông tin cụ thể là sẵn dùng cho tháng trước.

Hãy xem bật Power BI tiếp nhận nội dung gói dành cho Office 365 để bắt đầu thu thập dữ liệu.

Ảnh chụp màn hình của danh sách báo cáo bao gồm trong gói nội dung áp dụng

Bảng điều khiển chứa một số báo cáo, bao gồm: anmich: [tôi muốn gợi ý để không truy sâu trực tiếp vào báo cáo nhưng để mô tả phần khác nhau của bảng điều khiển. Thật khó để tìm báo cáo trên bảng điều khiển này liên quan đến. Mọi người sẽ định hướng trước tiên bằng các phần khác nhau. Tôi nghĩ hầu hết các mô tả bên dưới công việc, tôi sẽ chỉ gợi ý để thay đổi một đầu tiên:

  • Áp dụng — sẽ cung cấp một bản tóm tắt tất cả lên của tiếp nhận xu hướng. Sử dụng các báo cáo trong phần này để tìm hiểu cách người dùng của bạn đã áp dụng đồng Office 365cũng như cách sử dụng dịch vụ cá nhân của bạn đã thay đổi tháng trên tháng. Bạn có thể nhìn thấy số lượng giấy phép được gán, số lượng của những người trong tổ chức của bạn đang sử dụng hiện hoạt, số lượng người dùng trả về người dùng và số lượng đang sử dụng sản phẩm lần đầu tiên.

  • Sử dụng dung lượng lưu trữ báo cáo — dùng báo cáo này để theo dõi dung lượng lưu trữ điện toán đám mây cho hộp thư, OneDrive và SharePoint site. Bạn có thể sử dụng để đảm bảo rằng mọi người trong luôn tổ chức của bạn nằm trong giới hạn, hoặc để quyết định nếu bạn cần mua thêm dung lượng lưu trữ tài nguyên.

    Để xem Exchange Online dung lượng lưu trữ thông tin, hãy bấm vào báo cáo.

  • Báo cáo thông tin liên lạc — bạn có thể thấy một cách nhanh chóng xem mọi người trong tổ chức của bạn muốn luôn giữ liên lạc bằng cách sử dụng Yammer, email, hoặc cuộc gọi Skype. Bạn có thể có thể theo dõi nếu có thay đổi trong mẫu sử dụng các công cụ liên lạc giữa các nhân viên của bạn

  • Cộng tác báo cáo — hãy xem cách mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng OneDrive và SharePoint lưu trữ tài liệu và cộng tác với nhau, và làm thế nào xu hướng các cải tiến xoay tháng theo tháng. Bạn cũng có thể xem số lượng người chia sẻ tài liệu nội bộ hoặc ra bên ngoài và số lượng các site SharePoint hoặc onedrive của tài khoản đang được đang được sử dụng.

  • Kích hoạt báo cáo — theo dõi Office 365 ProPlus, Project và Visio kích hoạt trong tổ chức của bạn. Mỗi người với giấy phép Office có thể cài đặt sản phẩm trên tối đa năm thiết bị. Sử dụng các báo cáo trong phần này để xem các loại thiết bị mà mọi người có cài đặt ứng dụng Office.

  • Báo cáo Access từ bất kỳ đâu — theo dõi mọi người thiết bị và máy khách dùng để kết nối với email, Skype for Business, hoặc Yammer.

  • Nội dung gói kết hợp các ngày cách dùng của người dùng với thông tin người dùng trong Active Directory. Do đó, trong nhiều báo cáo, bạn có thể xoay vòng bằng các thuộc tính thư mục hoạt động sau đây: vị trí, bộ phận và tổ chức.

Bạn có thể truy nhập các báo cáo chi tiết cho mỗi khu vực bằng cách bấm vào trên các bảng dữ liệu. Bạn có thể xem tất cả các báo cáo dựng sẵn bằng cách bấm vào trên các tab ở dưới cùng của trang [anmich: bạn không nhìn thấy các tab khi bạn đang làm việc trên bảng điều khiển, nhưng chỉ khi bạn đã bấm vào một trong các báo cáo. Nào gợi ý để gọi đó.]. Để được hướng dẫn chi tiết hơn, hãy đọc làm việc với các báo cáo trong gói nội dung áp dụng.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: bạn phải là người quản trị có quyền truy nhập những báo cáo này?

A: đúng vậy, bạn có thể hoặc một người quản trị toàn cầu, người quản trị Exchange, Skype for Business người quản trịhoặc người quản trị SharePoint. Bạn có thể, Tuy nhiên, chia sẻ nội dung gói với bất cứ bằng cách dùng chức năng chia sẻ của Power BI.

Hãy xem các vai trò quản trị Office 365 để biết thêm thông tin.

Hỏi: điều gì là định nghĩa của "cho phép người dùng mỗi sản phẩm"?

Đ: người dùng hỗ trợ đã được gán giấy phép và được bật để sử dụng một Office 365 ứng dụng và dịch vụ chẳng hạn như Outlook, SharePoint Online, Skype for Business, OneDrive for Business, hoặc Yammer.

Hỏi: là gói nội dung này sẵn dùng cho tất cả Office 365 dành cho thuê bao doanh nghiệp?

Đáp: Có.

Hỏi: là gói nội dung này sẽ chỉ sẵn dùng thông qua giao dịch mua hoặc sẽ nó được cung cấp miễn phí?

A: nội dung gói dành cho tất cả các khách hàng và có thể truy nhập đăng ký sử dụng Power BI miễn phí. (Có thể chúng tôi nên thêm một nối kết cho cách họ có thể đăng ký dịch vụ Power BI) miễn phí Power BI và Power BI Pro.

Hỏi: là ngày trong GMT/UTC hoặc bản địa hóa?

A: UTC.

Hỏi: mức độ thường xuyên được tính toán dữ liệu?

Đáp: dữ liệu cho báo cáo trong gói nội dung này sẽ tạo ra khi bạn chọn tham gia vào Power BI analysis từ Trung tâm quản trị Office 365. Lên đến 12 tháng của dữ liệu lịch sử, thông qua lần cuối tháng hoàn thành sẵn dùng. Báo cáo cho biết hoạt động gần đây nhất phản ánh các dữ liệu cho tháng trước đầy đủ của người dùng hoạt động trong tổ chức của bạn cho dịch vụ Office 365 đã chọn hoặc sản phẩm hoạt động.

Hỏi: tôi có thể truy nhập nội dung gói này từ Power BI trên máy tính?

A: đúng vậy, bạn có thể sử dụng pbit-tệp đi kèm với gói nội dung để truy nhập từ ứng dụng trên máy tính.

Hỏi: chúng tôi có thể ẩn các thông tin nhận dạng chẳng hạn như người dùng, nhóm và tên site trong báo cáo?

Có, hãy xem thực hiện thu thập dữ liệu ẩn danh.

Chủ đề Liên quan

Áp dụng nội dung gói mô hình dữ liệu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×