Gán, thay đổi hoặc loại bỏ một số điện thoại trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập gọi gói trong Office 365, bạn gán các số điện thoại cho người dùng của bạn. Số điện thoại bạn gán sẽ được liệt kê trong hộp Điện thoại cơ quan này trong máy khách Skype for Business của họ và không thể thay đổi người dùng.

Số điện thoại cơ quan là mờ xuất.

Quan trọng: Nếu họ muốn thay đổi số điện thoại của tôi cho Skype for Business và số điện thoại trong Skype for Business ứng dụng không thể thay đổi hoặc bị mờ đi, có nghĩa là người quản trị đã thiết lập nó để chúng và nó không được thay đổi chúng.

Gán số

Khi bạn thiết lập người dùng để họ có thể thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại, trước tiên bạn phải sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp Trung tâm quản trị và gán một số điện thoại nhưng bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ số điện thoại, nếu bạn cần.

Bạn muốn tìm hiểu cách để gọi các gói trong Office 365 và bao nhiêu chi phí? Hãy xem Skype for Business bổ trợ cấp phép.

Ghi chú: Một cách để xem liệu người dùng có giấy phép được gán là trong Skype for Business Trung tâm quản trị > thoại > người dùng thoại và chọn người dùng. Nếu một giấy phép được gán, nó sẽ được liệt kê bên dưới giấy phép được gán. Bạn có thể sử dụng trung tâm quản trị Office 365 dù quá.

Gán một số điện thoại cho người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > quản trị > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, thoại > người dùng thoại.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Trên trang Người dùng thoại, xác định vị trí và chọn một hoặc nhiều người dùng mà bạn muốn gán số điện thoại.

 5. Trong ngăn Hành động, bấm vào Gán số.

 6. Trên gán số trang trong danh sách chọn số để gán , rồi chọn số điện thoại cho người dùng.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ số điện thoại nào được liệt kê, bạn cần phải đi chúng số điện thoại đầu tiên hoặc nếu bạn sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị > thoại > điện thoại số trang > bấm Thêm rồi số người dùng mới.

 7. Để gán hoặc thay đổi địa chỉ khẩn cấp liên kết dưới chọn xác nhận vị trí khẩn cấp, chọn một trong hai vị trí từ danh sách hoặc nếu bạn có nhiều vị trí đã xác định đặt tên thành phố vào hộp Tìm kiếm theo thành phố và bấm Tìm kiếm .

 8. Sau khi bạn chọn số điện thoại và khẩn cấp vị trí, hãy bấm lưu.

  Ghi chú: 

  • Do độ trễ giữa Office 365 và Skype for Business Online, có thể có thể mất tối đa 24 giờ cho người dùng được bật. Nếu sau 24 giờ, số điện thoại không được gán chính xác, vui lòng cho chúng tôi gọi. Chúng tôi đang ở đây để trợ giúp!

Thay đổi số

Để thay đổi một số điện thoại cho người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > quản trị > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, đi đến Thoại > rồi bấm vào Người dùng thoại.

 4. Trên trang Người dùng thoại, xác định vị trí và chọn một hoặc nhiều người dùng mà bạn muốn thay đổi số điện thoại.

 5. Trong ngăn hành động, bên dưới số đã gán bấm thay đổi số.

 6. Trên trang gán số , hãy bấm thay đổi số.

 7. Trên gán số trang, dưới chọn số để gán, hãy dùng danh sách để chọn số điện thoại mới.

 8. Để thay đổi khẩn cấp liên kết địa chỉ bấm thay đổi vị trí và bên dưới khẩn cấp địa chỉ để thay đổi, hãy chọn vị trí từ danh sách hoặc nếu bạn có nhiều vị trí đã xác định đặt tên thành phố trong hộp Tìm kiếm theo thành phố và bấm Tìm kiếm.

 9. Bấm Lưu.

Loại bỏ số

Để loại bỏ một số điện thoại của người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > quản trị >Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, đi tới thoại > rồi bấm người dùng thoại.

 4. Trên trang Người dùng thoại, xác định vị trí và chọn một hoặc nhiều người dùng mà bạn muốn loại bỏ số điện thoại.

 5. Trong ngăn Hành động, bấm vào Số đã gán, bấm Thay đổi.

 6. Trên trang Loại bỏ số đã gán được chọn?, bấm .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Điều khoản và điều kiện của gọi điện khẩn cấp

Điều khoản sử dụng dịch vụ PSTN trên Skype for Business Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×